Dyżur nauczycieli

W piątek, 25 października odbędzie się dyżur nauczycieli. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców informując, że nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą czekać na państwa w salach lekcyjnych:

J. angielski, niemiecki – 63

Matematyka – 69

Fizyka, biologia, chemia, geografia – 64

J. polski –   66

Historia, wiedza o społeczeństwie–   65

Informatyka, podstawy przedsiębiorczości  – 53

WF – 47

Rytmika, kształcenie słuchu w klasach I- III – 61

kształcenie słuchu(w klasach IV-XII)- 73

harmonia, formy muzyczne, historia muzyki, audycje muzyczne, literatura muzyczna – sala 69