Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013/14

Poniżej przedstawiony został kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2w013/14. Niektóre terminy, szczególnie dotyczące egzaminów semestralnych i klasyfikacyjnych, mogą ulec zmianie.

SEMESTR I

28.08

środa

Egzaminy poprawkowe

29.08

czwartek

Egzaminy poprawkowe

30.08

piątek

10.00 – Organizacyjna Rada Pedagogiczna

2.09

poniedziałek

9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego

12.09

czwartek

17.00 Spotkanie rodziców kl. I-XIIz dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami. Wybory do Rady Rodziców.

13.09

piątek

Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego

16.09

poniedziałek

Zgłoszenia do koncertu solistów z orkiestrą

Ostateczny termin wypełniania dokumentacji szkolnej oraz indywidualnych planów nauczania (dzienniki, rozkłady nauczania, wymagania edukacyjne)

19.09

czwartek

Plenarne zebranie Rady Rodziców

23.09

poniedziałek

próby orkiestry

24.09

wtorek 11.00

Eliminacje do koncertu solistów

próby orkiestry

25.09

środa

próby orkiestry

26.09

czwartek

próby orkiestry

27.09

piątek

wybory do Samorządu Szkolnego

próby orkiestry

28.09

sobota

Wyjazd Szkolnej Orkiestry Symfonicznej do Warszawy

29.09

niedziela

Szalone Dni Muzyki – orkiestra w Warszawie

04.10

piątek

Brema od 4-14.10.2013

08.10

wtorek

10.00 Koncert dla przedszkoli

11.00 Koncert dla klas I-III

L. Chodzińska

14.10

poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

18.10

piątek

Ostateczny termin przekazania dyrekcji listy uczniów biorących udział w Przesł. Makro CEA wraz z pisemnymi zgodami rodziców oraz deklaracjami rodziców w sprawie dojazdu dziecka na przesłuchania.

kierownicy sekcji

25.10

piątek

17.00 – Dyżur nauczycieli

nauczyciele teorii i ogólnok.

29.10

wtorek

Ślubowanie klas I 16.30

01.11

piątek

Wszystkich Świętych

Dzień wolny

02.11

sobota

Zaduszki

08.11

piątek

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

K. Kwater

11.11

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości

12.11

wtorek

PODANIE PROPOZYCJI OCEN I ZAGROŻEŃ Z INSTRUMENTU

15.11

piątek

Dyżur nauczycieli

wszyscy nauczyciele

18.11

poniedziałek

Konkurs pamięci A. Januszajtis

19.11

wtorek

Konkurs pamięci A. Januszajtis

20.11

środa

Konkurs pamięci A. Januszajtis

21.11

czwartek

Konkurs pamięci A. Januszajtis

22.11

piątek

Konkurs pamięci A. Januszajtis

23.11

sobota

Konkurs pamięci A. Januszajtis

26.11

wtorek

10.00 Koncert dla przedszkoli

11.00 Koncert dla klas I-III

J. Mikołajczyk

02.12

poniedziałek

EGZAMINY SEMESTRALNE ODBĘDĄ SIĘ MIĘDZY 2 a 13 grudnia 2013 r.

Dokładne terminy skorelowane zostaną z teminami Makroregionalnych Przesłuchań CEA

Kierownicy sek.

03.12

wtorek

Makroregionalna Przesłuchania CEA – skrz.+altówka

07.12

sobota

Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice

S. Janiak

09.12

poniedziałek

Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice

S. Janiak

10.12

wtorek

Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice

Eliminacje szkolne Olimpiady Artystycznej

S. Janiak

A. Wilde

11.12

środa

Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice

S. Janiak

12.12

czwartek

Koncert orkiestry szkolnej na Politechnice Gdańskiej

S. Janiak

17.12

wtorek

17.00 – Dyżur nauczycieli

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen semestralnych a szczególnie zagrożeń

Wszyscy nauczyciele

18.12

środa

Wysłanie zagrożeń

Wychowawcy

20.12

piątek

12.00 Spotkanie opłatkowe szkoły

T. Maliszewska

T. Pabjańczyk

23.12

poniedziałek

Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2012

24.12

wtorek

Wigilia Bożego Narodzenia

25.12

środa

Boże Narodzenie

26.12

czwartek

Boże Narodzenie

01.01

środa

Nowy Rok

06.01

poniedziałek

Trzech Króli

15.01

środa

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH

16.01

czwartek

14.30 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

K. Poznańska

17.01

piątek

17.00 – Wywiadówka semestralna

wszyscy nauczyciele

18.01

sobota

SEMESTR II

19.01

niedziela

20.01

poniedziałek

Ferie zimowe dla woj. pomorskiego 20.01-2.02

10.02

poniedziałek

Eliminacje okręgowe Olimpiady Artystycznej

11.02

wtorek

Eliminacje okręgowe Olimpiady Artystycznej

18.02

wtorek

10.00 Koncert dla przedszkoli

11.00 Koncert dla klas I-III

sekcja fortepianu

24.02

poniedziałek

Próby orkiestry przed koncertem solistów

25.02

wtorek

Próby orkiestry przed koncertem solistów

26.02

środa

Próby orkiestry przed koncertem solistów

27.02

czwartek

Próby orkiestry przed koncertem solistów

Tłusty czwartek

28.02

piątek

Koncert solistów z orkiestrą

1.03

sobota

ostatnia sobota karnawału

14.03

piątek

KONIEC ZAJĘĆ KL. XII

14.30 Plenarna Rada Pedagogiczna dopuszczająca do egzaminów dyplomowych

17.00 – Wywiadówka dla kl. VI, IX, XII + dyżur dla wszystkich nauczycieli

WSZYSCY NAUCZYCIELE

21.03

piątek

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Pierwszy dzień wiosny

24.03

poniedziałek

EGZAMINY DYPLOMOWE OD 24.03 DO 16.04

1.04

wtorek

Sprawdzian klas VI- lekcje zawieszone do godz. 10.55

6.04

niedziela

6-11.04 Eliminacje centralne Olimpiady Artystycznej

10.04

czwartek

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

11.04

piątek

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

12.04

sobota

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

16.04

środa

Podsumowanie egzaminów dyplomowych

17.04

czwartek

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04

piątek

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04

sobota

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04

niedziela

Wielkanoc

21.04

poniedziałek

Wielkanoc

22.04

wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04

środa

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 9.00 i 11.00

KL. I – VI zgodnie z planem, II st. – lekcje teorii i ogólne zawieszone

24.04

czwartek

Egzamin gimnazjalny – część mat.-przyr. 9.00 i 11.00

25.04

piątek

Egzamin gimnazjalny – język obcy PP 9.00 i PR 11.00

Pożegnalny koncert dyplomantów

1.05

czwartek

Międzynarodowe Święto Pracy

2.05

piątek

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

– dzień wolny

3.05

sobota

Święto Konstytucji 3 Maja

4.05

niedziela

5.05

poniedziałek

9.00 Matura z języka polskiego – poziom podstawowy

uczniowie dzień wolny

6.05

wtorek

9.00 Matura z matematyki – poziom podstawowy

uczniowie dzień wolny

7.05

środa

9.00 Matura -język angielski, poziom podstawowy

14.00 Matura -język angielski, poziom rozszerzony

8.05

czwartek

9.00 Matura z polskiego PR

9.05

piątek

9.00 Matura z matematyki PR

12.05

poniedziałek

PODANIE PROPOZYCJI OCEN I ZAGROŻEŃ

z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO

14.05

środa

Wizyta studyjna przedstawicieli CEA

14.00 Matura z historii muzyki (dla chętnych) PP i PR

19.05

poniedziałek

Klasa VI – egzaminy końcowe/wstępne z instrumentów

Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl

20.05

wtorek 10.00

13.00

Egzamin wstępny do II st. z instrumentów – inne szkoły

Egzamin wstępny do II st. – rytmika

Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl

21.05

środa 10.00

Egzamin wstępny z kształcenia słuchu z innych szkół

Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl

22.05

czwartek

Klasa VI – egzamin wstępny z kształcenia słuchu

Egzaminy wstępne do klasy I

23.05

piątek

Egzaminy wstępne do klasy I

26.05

poniedziałek

14.30 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

28.05

środa

PODANIE PROPOZYCJI OCEN I ZAGROŻEŃ

17.00 – Wywiadówka

9.06

poniedziałek

Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki

9 – 14.06. 2014

18.06

środa

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN

19.06

czwartek

Boże Ciało

20.06

piątek

dzień wolny

23.06

poniedziałek

10.00 Plenarna Rada Pedagogiczna

24.06

wtorek

Konkurs piosenki angielskiej

Dzień sportu

25.06

środa

Zakończenie roku dla klas VI OSM I st.

27.06

piątek 9.00

12.00

Zakończenie roku

Rada podsumowująca rok szkolny