Świetne wyniki sprawdzianu

Z opóźnieniem, ale i wielką przyjemnością informujemy, że nasi szóstoklasiści po raz kolejny osiągnęli doskonałe wyniki w sprawdzianie kończącym naukę w szkole podstawowej! Wśród 27 zdających aż trzy osoby zdobyły maksymalną liczbę punktów – 40. Filipina Grzywacz i Natalia Potrykus zdobyły tytuły laureatek w kuratoryjnym konkursie języka polskiego, natomiast Aleksandra Maciejowska napisała egzamin nie popełniając ani jednego błędu. Jesteśmy z dziewczyn bardzo dumni.

Średni wynik całej klasy wyniósł 30,33 punktu, co jest o prawie 4 punkty wyższym wynikiem niż średnia wszystkich szkół gdańskich.

Z całego serca gratulujemy uczniom i życzymy takich samych, a może jeszcze lepszych wyników w kolejnych egzaminach.