Warsztaty kompozytorskie dla uczniów szkół muzycznych

Centrum Edukacji Artystycznej, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni zapraszają uczniów szkół muzycznych do wzięcia udziału w warsztatach kompozytorskich, które odbędą się 11 lutego 2013 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 15.30 w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, ul. Gnilna 3.

Naszą ofertę kierujemy do zainteresowanych komponowaniem uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego i II-IV cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia, pragnących pogłębić swą wiedzę i umiejętności. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z podstawami kontrapunktu i instrumentacji oraz współczesnymi technikami kompozytorskimi. Zajęcia prowadzone będą przez czynnych kompozytorów – wykładowców Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: prof. Krzysztofa Olczaka i dr Radosława Łuczkowskiego. (więcej…)

Zastępstwa 11 stycznia 2013, piątek

Nb. pp.: E. Muzioł, K. Jurczyk, R. Pujanek 

Kl. Ib                   lekcja 2 – świetlica 

Kl. IIa                  przychodzi na lekcję 2

                            lekcja 2,3,4 – p. B. Wrzosek

 Kl. IVa                 zwolniona po lekcji 5

Kl. IVb                 przychodzi na lekcję 2

Kl. Va, b              zwolnione po lekcji 5

Kl. VI                            zwolniona po lekcji 6

Kl. VII                  lekcja 2,5 – całość p. D. Irzabek

Kl. IXa,b              lekcja 3 – całość – p. J. Kłosowski

Kl. X                    lekcja  4 – p. J. Kłosowski

                            lekcja 8 – ks. W. Langowski

Kl. XIa,b              zwolnione po lekcji 8

Kl. XIIa,b             lekcja 4,5 – czytelnia

Spotkanie nauczycieli teorii muzyki SM I st.

Sekcja Teorii Muzyki i Rytmiki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza nauczycieli teorii szkół muzycznych I stopnia na spotkanie, które odbędzie się 18 stycznia 2013 r. w siedzibie szkoły w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 (sala nr 70 II p.)

Plan spotkania:

12.00 – 13.00 Informacje dotyczące reformy szkolnictwa artystycznego – Aleksandra Wilde – zastępca dyrektora d/s muzycznych OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

13.00 – 13.30 przerwa (kawa)

13.30 – 15.30 – spotkanie z prof. Aliną Kowalską – Pińczak ( AM Gdańsk ) oraz wystąpienia nauczycieli kształcenia słuchu dotyczące problematyki czytania nut głosem

Zachęcamy Państwa do przygotowania wypowiedzi oraz pytań dotyczących metodyki nauczania czytania a vista na lekcjach kształcenia słuchu w kl. I – VI szkoły muzycznej I stopnia.

Potwierdzenie udziału należy przesłać do dnia 15 stycznia 2013 ( imię, nazwisko nauczyciela, szkoła ) na adres mailowy : sekretariat@osm.gdansk.pl

W temacie prosimy wpisać „spotkanie sekcji teorii” .