Program operacyjny – etap IV

 W 2012 roku pozyskaliśmy z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 150.000 zł a z Centrum Edukacji Artystycznej jako wkład własny 26.500 zł na zadanie:”Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – modernizacja skrzydła pianistycznego”. W ramach remontu wykonano nową posadzkę w korytarzu skrzydła pianistycznego na parterze z tarketu (zastępując toksyczny parkiet na subicie), wymieniono posadzkę w kilku salach lekcyjnych zastępując parkiet na subicie parkietem, wykonano remont kapitalny 1. sanitariatu w skrzydle pianistycznym, odmalowano korytarz na parterze i sale lekcyjne, wymieniono drzwi na dźwiękoszczelne z poszerzeniem otworów drzwiowych i dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Łączny koszt zadania wyniósł: 176.545,13 zł.
Remont był kolejnym etapem modernizacji budynku szkoły, która w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na realizacji decyzji Sanepidu w zakresie wymiany podłóg, remontu sanitariatów i wymiany stolarki okiennej.