Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Program operacyjny – etap IV

 W 2012 roku pozyskaliśmy z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 150.000 zł a z Centrum Edukacji Artystycznej jako wkład własny 26.500 zł na zadanie:”Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – modernizacja skrzydła pianistycznego”. W ramach remontu wykonano nową posadzkę w korytarzu skrzydła pianistycznego na parterze z tarketu (zastępując toksyczny parkiet na subicie), wymieniono posadzkę w kilku salach lekcyjnych zastępując parkiet na subicie parkietem, wykonano remont kapitalny 1. sanitariatu w skrzydle pianistycznym, odmalowano korytarz na parterze i sale lekcyjne, wymieniono drzwi na dźwiękoszczelne z poszerzeniem otworów drzwiowych i dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Łączny koszt zadania wyniósł: 176.545,13 zł.
Remont był kolejnym etapem modernizacji budynku szkoły, która w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na realizacji decyzji Sanepidu w zakresie wymiany podłóg, remontu sanitariatów i wymiany stolarki okiennej.

Zastępstwa 27 listopada 2012, wtorek

Nb. pp. E. Grabowska, K. Kamińska, E. Pruss 

Kl. Ia                grupa p. E. Grabowskiej przychodzi na 4 godzinę lekcyjną

Kl. IIa              lekcja 4 – całość – p. B. Zeidler

Kl. IVb              przychodzi na lekcję 3

Kl. Vb               lekcja 4 – p. J. Szostakiewicz

                        lekcja 5 – p. M. Barabasz

Kl. VII              lekcja 5 – p. J. Szostakiewicz

Kl. IXb             lekcja 6 – p. J. Szostakiewicz

Kl. X                lekcja 3 – p. H. Lauer

                        lekcja 7 – p. J. Szostakiewicz

Kl. XIIa       przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

                             lekcja 3 – p. E. Bisewska

Kl. XIIb            przychodzi na 2 godzinę lekcyjną