Świetny wynik szóstoklasistów

 

Z radością informujemy, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie szkół, które osiągnęły najwyższe  wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. Nasz wynik to 29,16 punktu.  Dla porównania – średnia Gdańska jest niższa o 4,12 , a  województwa o 6,82 punktu.

 

Do porównywania na przestrzeni lat wyników wszystkich szkół Centralna Komisja Egzaminacyjna używa dziewięciostopniowej skali tzw. staninowej. Zajęcie miejsce w najwyższym dziewiątym staninie (mieści się w nim zaledwie 4% szkół z całego kraju) jest wielkim sukcesem naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Sukcesem, tym większym, że wymagającym  trudu łączenia kształcenia ogólnego z muzycznym.

Serdecznie gratulujemy!

W całej historii zewnętrznych egzaminów po szkole podstawowej (od 2002 roku) tylko 2 razy zdarzyło nam się znaleźć na niższych miejscach – raz w staninie 8 (wyniki bardzo wysokie) i raz w 7 (wyniki wysokie).

Warsztaty Skrzypcowe 03.07 – 07.07.2012 r.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku informuje,

   że w dniach ( uwaga zmiana terminu)

03.07.2012 r. – 07.07.2012 r.

odbędą się

MISTRZOWSKIE WARSZTATY SKRZYPCOWE DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

Indywidualne zajęcia z uczniami poprowadzi

prof. KONSTANTY ANDRZEJ KULKA

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.05.2012 r. na formularzu zgłoszeniowym (więcej…)