Kolejne nagrody dla najmłodszych kameralistów

Trio skrzypcowe z fortepianem w składzie: Hanna Pozorska kl. II b, Małgorzata Borsich kl. III b, Nataniel Piechotka kl. III a i Julia Teska kl. III a – zdobyło I miejsce na XIV Gdyńskim Konkursie Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej – Gdynia 22.03.2012r. oraz III miejsce na XXVI Starogardzkich Spotkaniach Kameralnych – Starogard 30.03.2012r. – przyg. adi. Małgorzata Skorupa

Laureaci Przesłuchań Ogólnopolskich

Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Skrzypiec i Altówki Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 16-18.03.2012r.

  • Katarzyna Goliat kl. X a, ucz. prof. Krystyny Jureckiej – III miejsce ex aequo, akompaniament mgr Krystyna Stojek
  • Ewa Jarosz kl. XI b, ucz. prof. Krystyny Jureckiej – wyróżnienie, akompaniament mgr Krystyna Stojek
  • Wyróżnienie dla pedagoga otrzymała prof. Krystyna Jurecka, a wyróżnienie dla pedagoga pianisty otrzymała mgr Krystyna Stojek.

Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 24-25.03.2012r.

  • Maciej Kułakowski kl. X a, ucz. mgr Jadwigi Ewald – I miejsce ex aequo kat. wiolonczela, akompaniament prof. Anna Prabucka – Firlej
  • Rafał Gorczyński kl. XI b, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – I miejsce ex aequo kat. kontrabas, akomp. mgr Paweł Poterewicz
  • Jan Lewandowski kl. X a, ucz. mgr Jadwigi Ewald – wyróżnienie kat. wiolonczela, akomp. mgr Elena Aleksiejuk
  • Maria Szagżdowicz kl. XI a, ucz. prof. Krzysztofa Sperskiego – wyróżnienie kat. wiolonczela, akomp. prof. Anna Prabucka – Firlej

Wyróżnienie dla pedagoga otrzymały: mgr Jadwiga Ewald i mgr Beata Leszczyńska, a wyróżnienie dla pianisty – akompaniatora otrzymali: mgr Elena Aleksiejuk, prof. Anna Prabucka – Firlej i mgr Paweł Poterewicz. Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 31.03-01.04.2012r.

  • Daniel Egielman kl. XI b, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – wyróżnienie
  • Zuzanna Wężyk kl. X b, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – wyróżnienie
  • Kwartet gitarowy w składzie: Zuzanna Wężyk kl. X b, Wojciech Mocarski kl. X b, Marek Puchowski kl. X b i Artur Czapiewski kl. VIII b – I miejsce, przyg. mgr Joanna Rudnicka

Dyplom za wyróżniające przygotowanie zespołu otrzymała mgr Joanna Rudnicka.

Informacja dla uczniów klas XII-tych

W związku z koniecznością załączenia do dokumentacji egzaminów dyplomowych programów z recitali dyplomowych wszyscy uczniowie obu klas XII-tych proszeni są o bardzo pilne nadsyłanie na adres: sekretariat@osm.gdansk.pl

PROGRAMÓW DYPLOMOWYCH wg. wzoru :

DATA EGZAMINU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA – INSTRUMENT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO

IMIĘ I NAZWISKO AKOMPANIATORA

P R O G R A M – wg kolejności wykonania

Bibliografie maturalne

Przypominam maturzystom, że termin składania w sekretariacie szkoły bibliografii maturalnych mija 6 kwietnia, w piątek.  Z uwagi na zaczynające się w środę ferie wielkanocne, sekretariat pracuje tego dnia do godziny 14.00. Niezłożenie bibliografii w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.