Koniec zajęć uczniów klas XII

3 kwietnia 2012 r. uczniowie klas XII-tych po raz ostatni przychodzą na zajęcia lekcyjne. Do tego dnia wszystkie oceny z przedmiotów nauczanych w klasach XII-tych powinny być wprowadzone do dziennika internetowego. 4 kwietnia o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej dla klas XII. Na radę przychodzą nauczyciele uczący w tych klasach.

Zajęcia fakultatywne z przedmiotów dyplomowych i maturalnych odbywają się wg indywidualnie ustalonych planów.

Koncert orkiestry i solistów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.

30 marca 2012 r. o godz. 17.00 odbędzie się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku tradycyjny, coroczny koncert Orkiestry Symfonicznej OSM II st. pod dyr. Sylwii Janiak z udziałem solistów z tegorocznych klas dyplomowych: Aleny Iwańczuk – skrzypce, Gabrieli Michalak – skrzypce, Iwony Sarwińskiej – flet, Aleksandry Jankowskiej – wiolonczela i Aleksego Kornicza – fortepian. W programie koncerty: P. Czajkowskiego, J. Sibeliusa, W.A. Mozarta oraz F. Liszta.