Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Kameralnych SM I st.

Makroregionalne przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej zespołów kameralnych szkół muzycznych I st. odbędą się w OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku przy ulicy Gnilnej 3

w dniach 13 – 14 stycznia 2012 r.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na adres

sekretariat@osm.gdansk.pl

do dnia 21 grudnia 2011 r.

(karta zgłoszeniowa do pobrania na stronach internetowych CEA)

Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku (www.osm.gdansk.pl) po 5 stycznia 2012 r.

Uczestników przesłuchań oceniać będzie jury, powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej, w składzie:

prof. Maria Szwajger-Kułakowska (Katowice) – przewodnicząca

mgr Tadeusz Melka (Wrocław)

prof. Magdalena Szczepanowska (Warszawa)

Na terenie szkoły działa bufet i istnieje możliwość zakupienia obiadu. Zamówienia na obiad prosimy przesyłać razem ze zgłoszeniem na przesłuchania.