Rady pedagogiczne

Plenarna rada klasyfikacyjna odbędzie się dnia 17 czerwca 2011 r. o godz. 10.00. W tym dniu zajęcia lekcyjne są zawieszone. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2010/2011 rozpocznie się 22 czerwca o godz. 13.00

 

Stypendia

Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia artystyczne, naukowe, socjalne itp.: