Wyniki sprawdzianu klasy VI

W miniony piątek otrzymaliśmy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zastawienie wyników sprawdzianu, który na zakończenie nauki w szkole podstawowej pisali uczniowie klasy VI. Jak już od lat zdążyliśmy się przyzwyczaić, okazały się bardzo wysokie – średnia szkoły wyniosła bowiem 30, 8 na 40 możliwych do zdobycia punktów, czyli 76% . Jest to wynik o 3,83 punktu wyższy od średniego wyniku na terenie miasta Gdańska (26,96), a o 5,91 punktu od średniego wyniku w województwie (24,88).Średni wynik w kraju wynosi 25, 27 punktów, z zestawienia przygotowanego przez CKE wynika, że szkoły o średniej powyżej 30,3 punktów znalazły się w dziewiątym, najwyższym staninie, czyli wśród 4,1% najlepszych szkół polskich.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy, ufając że będzie nam dana podobna satysfakcja w kolejnych latach.