OGÓLNOPOLSKI KURS DLA NAUCZYCIELI HISTORII MUZYKI

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz siódmy organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs dla Nauczycieli Historii Muzyki, który w tym roku odbędzie w terminie 30 czerwca – 4 lipca. Zajęcia dotyczące muzyki XX i XXI w. prowadzić będą muzykolodzy, kompozytorzy oraz doświadczeni nauczyciele – praktycy z Warszawy, Wrocławia, Słupska, Katowic i Gdańska: (więcej…)