Program Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

Grupa A – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat

I ETAP

 1. G. Ph. Telemann – dwie kontrastujące części dowolnie wybranej Fantazji.
 2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera do wyboru spośród następujących: Nr 34, 35, 36, 37.
 3. Jedna etiuda do wyboru spośród następujących kompozytorów: P. Rode, Ch. Dancla.

II ETAP

 1. Część I i II dowolnej Sonaty G. F. Haendla lub innej sonaty barokowej.
 2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

Grupa B – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

I ETAP

 1. J. S. Bach – dwie kontrastujące części dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony. W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.
 2. N. Paganini – jeden Kaprys do wyboru.
 3. H. Wieniawski – op. 18, jeden Kaprys do wyboru.

II ETAP

 1. W. A. Mozart lub L. v. Beethoven – część I dowolnie wybranej Sonaty.
 2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Dowolny koncert skrzypcowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc

Regulamin Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis organizowany jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

§1

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis odbędzie się w dniach 21-26 listopada 2011 r. w Gdańsku.

§2

Konkurs jest trzyetapowy i będzie przebiegał w dwóch grupach wieku:

 • w grupie A – młodszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat,
 • w grupie B – starszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

§3

W przypadki dużej liczby kandydatów organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji
w porozumieniu ze szkołą kandydata.

§4

Kandydat zgłaszający się do Konkursu powinien uzyskać akceptację dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

§5

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

§6

Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu obowiązani są zgłosić się w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

§7

Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury,składające się z wybitnych polskich muzyków, którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne. Skład Jury zaproponowany przez organizatorów powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

§8

Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. Podziału nagród dokona Jury.

§9

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem laureatów.

§10

Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 26 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

§11

Kandydaci, akompaniatorzy i nauczyciele sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

§12

Zgłoszenia kandydatów do IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis” w terminie do 31 maja 2011 r.

Do karty uczestnika należy dołączyć:

 1. odpis aktu urodzenia;
 2. krótki życiorys artystyczny;
 3. jedną fotografię (6 cm x 4 cm);
 4. akceptację zgłoszenia od dyrektora szkoły muzycznej, do której kandydat uczęszcza;
 5. kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

§13

Wpisowe na Konkurs wynosi 200 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i nr konta:

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków
im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku
Bank Millennium
14 1160 2202 0000 0000 5163 5883

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie.

§14

Organizatorzy Konkursu powiadomią kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie do 15 czerwca 2011 r.

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc