Sukcesy uczniów sekcji dętej

Iwona Sarwińska (flet) zdobyła wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu w dniach 25-27 listopada 2010 r.

Kwartet fletowy w składzie: Iwona Sarwińska, Natalia Egielman, Patrycja Walkusz, Dawid Runtz na Makroregionalnych Przesłuchaniach Kameralnych  Zespołów Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych II St. odbywający się 13-14 stycznia 2011 r. w Koszalinie został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego.

Na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Miniatura 2011” w Bydgoszczy w dniach 11-12 lutego 2011 r.

Natalia Egielman (flet) zdobyła III miejsce w grupie młodszej (przygot. mgr Małgorzata Dubrowińska-Egielman),

Iwona Sarwińska (flet) zdobyła III miejsce w grupie starszej (przygot. mgr Małgorzata Dubrowińska-Egielman),

Dawid Runtz (flet) zdobył wyróżnienie w grupie starszej (przygot. mgr Małgorzata Dubrowińska-Egielman),

Maciej Stromski (puzon) zdobył wyróżnienie w grupie starszej instr. dętych blaszanych (przygot. mgr Andrzej Chodziński)