Karta zgłoszeniowa i program kursu metodycznego dla nauczycieli teorii.

Zgłoszenia na kurs metodyczny dla nauczycieli audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz historii muzyki, który odbędzie się w dniach 4-6 lutego 2011 r. w naszej szkole należy nadsyłać do dnia 21 stycznia 2011 r.  (o zakwalifikowaniu do do grup warsztatowych decydować będzie kolejność zgłoszeń) .

Informujemy również,  że w dniach kursu będzie istniała możliwość zamówienia   obiadów  w bufecie szkolnym. Cena zestawu obiadowego wynosić będzie 12 zł. Osoby zainteresowane rezerwacją obiadów proszone są o nadesłanie odpowiedniej informacji na adres:  a.wilde@osm.gdansk.pl

Dokumenty do pobrania:

Karta_zgloszenia_kurs_hm_lit_aud_2011

program_4-6_02_2011_zmiany