Makroregionalny Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Teorii

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zaprasza na Makroregionalny Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Audycji Muzycznych, Literatury Muzycznej oraz Historii Muzyki w terminie 4-6 lutego 2011 r.
Problematyka kursu dotyczyć będzie metodyki nauczania teoretycznych przedmiotów muzycznych, w szczególności aktywizujących metod nauczania w pracy z grupą. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy, Szczecina, Krakowa i Gdańska: (więcej…)