Zastępstwa 2 grudnia 2010, czwartek

Nb.pp.: A. Gładysz-Niemcow, D. Irzabek,

J. Mielniczek (od lekcji 4), M. Pestka,

R. Pujanek, J. Suchorzewska,

M. Watkowska, B. Zeidler, K. Żebrowska, K. Kwater

Kl. Ib lekcja 4 – p. A. Szwedowska

zwolniona po lekcji 4

Kl. IIa lekcja 5 – p. H. Pilichowska

Kl. IIb lekcja 1 – p. A. Szwedowska

lekcja 2,3 – p. A. Muzolf

lekcja 4,5 – p. H. Pilichowska

Kl. IIIa lekcja 3 – p. K. Jurczyk

Kl. IIIb przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

Kl. IV lekcja 4 – całość – p. A. Bradtke

Lekcja 6 – p. M. Barabasz

Kl. VII przychodzi na lekcję 2

Lekcja 4 – świetlica

lekcja 6 – całość – p. J. Brach

grupa p. J. Suchorzewskiej zwolniona po lekcji 6

Kl. VIII przychodzi na lekcję 3

lekcja 5 – całość – p. H. Lauer

Lekcja 6 – p. G. Trybułowska

Kl. IXa lekcja 4 – czytelnia

Klasa zwolniona po lekcji 6 (poza chórem)

Kl. IXb lekcja 5 – całość p. D. Biegaj

Kl. Xa lekcja 6 – czytelnia

Kl. Xb lekcja 3 – czytelnia

Kl. XIa lekcja 5 – czytelnia

zwolniona po lekcji 6 (poza chórem)

Kl. XIb lekcja 3 – całość – p. D. Polewska

Kl. XIIa lekcja 6 – całość – p. H. Lauer