Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Program operacyjny – etap II

Podczas ostatnich wakacji przeprowadziliśmy kolejny etap remontu szkoły. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze na wymianę podłóg i drzwi na I i II piętrze oraz malowanie korytarz i holi. (koszt dotacji to 350 tys. – łączny koszt projektu – 455 tys. zł).
Ze środków własnych szkoły pomalowaliśmy sale lekcyjne.

Dzięki uczestnictwu w Programie udaje nam się stopniowo pozbywać szkodliwych podłóg klejonych w latach 50 na tzw. subit, czyli toksyczny klej zabroniony obecnie w całej Europie. Usunięcia starych posadzek żądał od nas Sanepid, którego nakaz przez wiele lat był dla nas niewykonalny z powodu kosztów znacznie przewyższających możliwości budżetu szkoły.

W końcu listopada rozpoczniemy remont skrzydła gitarowego i łazienki chłopięcej na II piętrze. Do końca roku planujemy również przeprowadzenie remontu łazienki dla dziewcząt na II piętrze.

[simpleviewer id=”8″ width=”600″ height=”850″ link=””]

Zastępstwa 22 listopada 2010, poniedziałek

Nb. pp. W. Górski, K. Kamińska

Kl. VIII lekcja 3 – p. J. Brach

Lekcja 5 – całość – p. R. Pujanek

Kl. IXb lekcja 1, 2 – p. M. Łabul

Kl. Xb lekcja 5 – p. E. Bisewska

Kl. XIb lekcja 6 – p. H. Serafinowicz

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. XIIa lekcja 7 – p. E. Bisewska