Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Matura próbna z matematyki

Próbny egzamin maturalny z matematyki (jedyny przygotowany przez CKE) odbędzie się 3 listopada, w środę o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uczniów proszę o przybycie z wyprzedzeniem, zaopatrzenie się w czarne pióra lub długopisy oraz materiały pomocnicze określone w komunikacie Dyrektora CKE (linijka, cyrkiel, kalkulator prosty). Szkoła zapewnia każdemu zdającemu tablice wzorów matematycznych.

Egzamin trwa 170 minut, uczniowie zdający są w tym dniu zwolnieni z zajęć ogólnokształcących.

Życzymy powodzenia!

Zastępstwa 3 listopada 2010, środa

Nb. pp. M. Drapella, J. Mielniczek, G. Trybułowska (2-4 lekcja),p.Wilde

Kl. IIIa lekcja 5 – całość – p. H. Serafinowicz

Kl. IV lekcja 4 – całość – p. J. Suchorzewska

Kl. V lekcja 6 – p. K. Kamińska

Kl. VI lekcja 3 – p. J. Kłosowski

Kl. VIII lekcja 4 – całość – p. M. Werdon

Kl. Xa zwolniona po lekcji 6 (poza orkiestrą)

Kl. XIa lekcja 3 – całość – p. M. Werdon

Kl. XIb lekcja 3 – całość – p. D. Biegaj