Gamy i pasaże obowiązujące w klasach II-VI I st.

KLASA II  –  I semestr  G-dur;      II semestr  e-moll

1.Gama -równolegle i rozbieżnie (od wspólnego dźwięku) przez 2 oktawy.

2.Pasaż toniczny -w pozycji zasadniczej, osobno lub razem przez 2 oktawy.

3.Gama chromatyczna- osobno przez 1 oktawę.

KLASA III – I semestr D-dur i h-moll;      II semestr F-dur i d-moll

1.Gama -równolegle i rozbieżnie (od wspólnego dźwięku) przez 2 oktawy.

2.Pasaż toniczny, z przewrotami, razem- przez 2 oktawy.

3.Gama chromatyczna- równolegle -przez 2 oktawy.

4.Kadencja

KLASA IV – I semestr A-dur, fis-moll;    II semestr  B-dur, g-moll

1.Gama – w ruchu kombinowanym w odległości 8  przez 4  oktawy.

2.Pasaż toniczny z przewrotami, równolegle, przez 4 oktawy.

3.Czterodźwięk septymowy, w pozycji zasadniczej, razem, przez 3 oktawy.

4.Gama chromatyczna, równolegle przez 4 oktawy.

5.Kadencja

KLASA V – I semestr E-dur, cis-moll; II semestr  Es-dur, c-moll

1.Gama-  w ruchu kombinowanym w odległości 8  przez 4  oktawy; w odległości   3,6,10  równolegle przez 4 oktawy.

2. Pasaż toniczny z przewrotami, w ruchu kombinowanym, przez 4 oktawy.

3. Czterodźwięk septymowy z przewrotami, przez 3 oktawy.

4.Gama chromatyczna, równolegle przez 4 oktawy.

5.Kadencja

KLASA VI – I semestr H-dur, gis-moll

1.Gama – w ruchu kombinowanym w odległości 8  przez 4  oktawy; w odległości   3,6,10 równolegle przez 4 oktawy.

2. Pasaż toniczny z przewrotami, w ruchu kombinowanym, przez 4 oktawy.

3. Czterodźwięk septymowy z przewrotami, przez 3 oktawy.

4.Gama chromatyczna, równolegle przez 4 oktawy.

5.Kadencja