Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców

Ogłoszona została kolejna edycja Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Nagroda jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich trzech lat. Przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które nie przekroczyły 35 roku życia. Wnioski o przyznanie nagrody składa szkoła do dnia 20 października 2010 r. na formularzach, które można pobrać w sekretariacie szkoły. We wniosku należy przedstawić m.in. życiorys artystyczny kandydata, informacje o szczególnych osiągnięciach z ostatnich trzech lat, informacje o otrzymanych nagrodach i stypendiach. Można również dołączyć rekomendacje lub opinie uznanych autorytetów. Wypełnione wnioski  prosimy składać do dyr. A. Wilde do dnia 18 października.