Let music speak – let’s speak of music

Zakończyliśmy realizację projektu 'Let music speak – let’s speak of music’,

Dwustronnego Projektu Partnerskiego, w którym wzięły udział Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Polska, i Liceul de Artă Marin Sorescu w Craiova, Rumunia. Instytucją koordynującą była strona polska, koordynatorem projektu – pani Joanna Jadczak; opiekunem projektu w partnerskiej szkole rumuńskiej była pani Doina Sirbulescu.

Projekt został zaakceptowany jako jeden z 25 na 162 zgłoszone projekty dwustronne. Jego realizacja trwała 2 lata. Działania w ramach projektu obejmowały wykonywanie zaplanowanych zadań, zintegrowanych z programem nauczania oraz dodatkowo rozwijających kompetencje, a następnie wymianę przygotowanych materiałów ze stroną rumuńską. W trakcie projektu odbyły są dwie 10-dniowe wizyty: w maju 2009 grupy polskiej w Rumunii, w marcu 2010 roku – grupy rumuńskiej w Polsce.

Ogólny opis projektu

Główną ideą projektu było budzenie otwartości na inne kultury i przyswajanie języków. Jako, że program LLP (Lifelong Learnig Programme – Uczenie się przez całe życie) koncentruje się na wymianie kulturalnej, twórczości, a także na wspomaganiu przyszłych zawodowych karier uczniów, naszym celem było zintensyfikowanie językowych umiejętności uczniów w dziedzinie teorii i praktyki muzycznej, by ułatwić im studiowanie i działalność artystyczną na terenie całej Europy. Dzięki projektowi mogli dostrzec niezależną od różnic ideę jedności, która charakteryzuje Europę XXI wieku. Szczególne miejsce w projekcie zajmowały tradycje muzyczne obu krajów. Uczniowie wymieniali się wiedzą na temat kompozytorów, utworów, instrumentów, tańców, terminologią muzyczną, wzbogacając przyszły zawodowy repertuar językowy. Mogli także sprawdzić nabyte językowe umiejętności w praktyce, uczestnicząc we wspólnych zabawach, warsztatach, próbach i koncertach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prace nad realizacją projektu.

Uwaga Rodzice!

Dyrekcja OSM informuje, że organizowane przez uczniów „połowinki” nie są imprezą szkolną, a całkowicie prywatną, więc szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg. Przypominamy też, że uczniowie nie będą zwalniani z lekcji w związku z uczestnictwem w „połowinkach”.