Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania rodziców z dyrekcją i wychowawcami  – w dniu 16 września (czwartek) będą to klasy I stopnia (I – VI) i wyjątkowo klasa VII, zaś w piątek, 17 września, klasy starsze, VIII – XII. Zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej, po czym rodzice udadzą się do wyznaczonych klas.

Bardzo prosimy o liczną obecność – zwłaszcza rodziców dzieci, które w tym roku zmierzą się z egzaminami zewnętrznymi – sprawdzianem klas VI, egzaminem gimnazjalnym i maturą.

Kalendarz pracy szkoły

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – 2010/2011

SEMESTR I

data treść odpowiedzialni
30.08 poniedziałek Egzaminy poprawkowe i wstępne

13.00 – Zebranie kierowników sekcji

E. Bisewska

A. Wilde

31.08 wtorek 10.00 – Organizacyjna Rada Pedagogiczna K. Poznańska
1.09 środa 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – I st.

9.30 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – II st.

K. Poznańska
15.09 środa Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego
16.09 czwartek

17.00

Spotkanie rodziców kl. I-VI z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami. Wybory do Rady Rodziców. K. Poznańska

Wychowawcy

17.09 Piątek

17.00

Spotkanie rodziców kl. VII-XII z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami. Wybory do Rady Rodziców.

Ostateczny termin wypełniania dokumentacji szkolnej oraz indywidualnych planów nauczania (dzienniki, rozkłady nauczania, wymagania edukacyjne)

K. Poznańska

Wychowawcy

wszyscy naucz.

23.09 czwartek Plenarne zebranie Rady Rodziców K Poznańska
24.09 piątek Ostateczny termin zgłaszania uczniów do eliminacji do koncertu z orkiestrą Kierownicy sekcji
01.10 piątek 10.00 Eliminacje do koncertu solistów z orkiestrą szkolną A. Wilde,

L. Chodzińska

M. Trzebniak

J. Mikołajczyk

dyrygent orkiesty OSM II s

07.10 czwartek 7-17.10.2010 – Brema
12.10 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
13.10 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli L. Chodzińska
14.10 czwartek Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny
22.10 piątek 17.00 – Dyżur nauczycieli nauczyciele sekcji teorii i ogólnok.
26.10 wtorek 10.00 – 13.00 Wykład i lekcja otwarta prof. K. Jureckiej sala kameralna
09.11 wtorek 9 – 13.11 – Wyjazd solistów na koncert z orkiestrą Filharmonii Podlaskiej do Białegostoku
10.11 środa Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości J. Kłosowski
11.11 czwartek Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny
15.11 poniedziałek listopad – próbne egzaminy maturalne – terminy do ust.
16.11 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
17.11 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli J. Mikołajczyk

M. Kalinowska

19.11 piątek 17.00 Dyżur nauczycieli wszyscy nauczyciele
22.11 poniedziałek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
23.11 wtorek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st.

Szkolny etap przesłuchań zespołów kameralnych klas IV/V II st.

Kierownicy sekcji
24.11 środa Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
25.11 czwartek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
26.11 piątek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
29.11 poniedziałek 17.00 CHOPINIANA W SZKOLE BALETOWEJ S. Janiak
03.12 piątek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
06.12 poniedziałek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
07.12 wtorek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
08.12 środa Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
09.12 czwartek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
10.12 piątek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
11.12 sobota Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
13.12 poniedziałek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
14.12 wtorek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
15.12 środa Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
16.12 czwartek Koncert orkiestry szkolnej na Politechnice Gdańskiej
17.12 piątek 17.00 – Wywiadówka

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen semestralnych a szczególnie zagrożeń

Wszyscy nauczyciele
20.12 poniedziałek Wysłanie zagrożeń

Próby przed koncertem kolęd

21.12 wtorek Próby przed koncertem kolęd

16.00 Koncert kolęd

Po koncercie spotkanie opłatkowe całej szkoły

23.12 czwartek Zimowa przerwa świąteczna 23.12.09 – 1.01.2010
11.01 wtorek Ostateczne wystawienie ocen semestralnych (także w dzienniku internetowym) wszyscy nauczyciele
13.01 czwartek 10.00 – Klasyfikacyjna, plenarna rada pedagogiczna. K. Poznańska
14.01 piątek 17.00 – Wywiadówka semestralna K. Poznańska
17.01 poniedziałek Ferie zimowe 17.01 – 30.01
SEMESTR II
15.02 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
16.02 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli sekcja fortepianu
21.02 poniedziałek Próby orkiestry
22.02 wtorek Próby orkiestry
23.02 środa Próby orkiestry
24.02 czwartek Próby orkiestry
26.02 sobota Makroregionalne przesłuchania zespołów kameralnych SM II st. K. Sperski

A. Prabucka-Firlej

4.03 piątek Koncert solistów z orkiestrą szkolną
9.03 środa DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
18.03 piątek KONIEC ZAJĘĆ KL. XII

Posiedzenie komisji egzam. dopuszczającej do egzaminów dyplomowych

17.00 – Wywiadówka dla kl. VI, IX, XII + dyżur dla wszystkich nauczycieli

K. Poznańska
19.03 sobota Regionalny konkurs solfeżowy dla SM II st. H. Lauer
28.03 poniedziałek 28.03 –20.04.2011 EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

A. Wilde
29.03 wtorek Egzamin dyplomowy z historii muzyki
30.03 środa Egzamin dyplomowy z historii muzyki
5.04 wtorek Sprawdzian kl. VI E. Bisewska
12.04 wtorek Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna E. Bisewska
13.04 środa Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza E. Bisewska
14.04 czwartek REKOLEKCJE

Egzamin gimnazjalny – cz. język obcy

E. Bisewska
15.04 piątek REKOLEKCJE
16.04 sobota REKOLEKCJE

Kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych do SM II st.

17.04 niedziela
18.04 poniedziałek perkusja L. Chodzińska
19.04 wtorek Egzamin poprawkowy z historii muzyki A. Wilde
20.04 Środa Podsumowanie egzaminów dyplomowych

Dyżur nauczycieli – godz.17.00

K.Poznańska

wszyscy nauczyciele

21.04 czwartek Wiosenna przerwa świąteczna 21-26 kwietnia
22.04 piątek Wielki piątek
23.04 sobota Wielka sobota
24.04 niedziela WIELKANOC
25.04 poniedziałek przerwa świąteczna
26.04 wtorek przerwa świąteczna
1.05 niedziela Dzień wolny – Święto Pracy
2.05 poniedziałek Dzień wolny
3.05 wtorek Dzień wolny – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4.05 środa Matura – język polski E. Bisewska
5.05 czwartek Matura – matematyka E. Bisewska
6.05 piątek Matura – język obcy E. Bisewska
16.05 poniedziałek Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

17.05 wtorek Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

18.05 środa Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

19.05 czwartek PODANIE PROPOZYCJI OCEN I ZAGROŻEŃ

Egzaminy wstępne do klasy I

A. Wilde

wszyscy naucz.

20,05 piątek Egzaminy wstępne do klasy I

17.00 – Wywiadówka

A. Wilde

wszyscy naucz.

23.05 poniedziałek Klasa VI – egzaminy końcowe/wstępne z instrumentów Kierownicy sekcji
24.05 wtorek Egzamin wstępny do II st. z instrumentów – inne szkoły

Egzamin wstępny do II st. – rytmika

H. Lauer
25.05 środa Egzamin wstępny z kształcenia słuchu – z innych szkół H. Lauer
26.05 czwartek Klasa VI – egzamin wstępny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych do II st. – nasza szkoła H. Lauer
27.05 piątek Posiedzenie komisji rekrutacyjnej K. Poznańska
30.05 poniedziałek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
31.05 wtorek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
1.06 środa Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
2.06 czwartek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
3.06 piątek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
10.06 piątek Pożegnanie dyplomantów – koncert
15.06 środa OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN
17.06 piątek 10.00 Plenarna Rada Pedagogiczna
20.06 poniedziałek Zakończenie roku szkolnego kl. VI
21.06 wtorek Podpisywanie arkuszy, zdawanie dokumentacji szkolnej
22.06 środa ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Rada Sprawozdawcza

K. Poznańska
23.06 czwartek Boże Ciało
24.06 piątek Kursy skrzypcowe (Kulka) i pianistyczne (Orłowiecki)
30.06 czwartek Ogólnopolski kurs historii muzyki 30.06 – 5.07 A. Wilde