Próba śpiewu mszy gregoriańskiej

W czwartek 10.06.2010 r. na drugiej lekcji odbędzie się w sali kameralnej próba śpiewu Missa de Angelis dla klas II – VI. Próbę poprowadzi ks. Józefa Wilczyński. Na salę kameralną udadzą się o godzinie 8.50 klasy IIa, IIb, III, IV, V , VIa i VIb pod opieką pani Jurczyk, pani Muzolf oraz pani Wrzosek. Klasa Ia przychodzi na 3-cią lekcję.

Udział klas w koncertach jubileuszowych„Muzyczne pokolenia” w dniu 10 czerwca 2010, czwartek

10.00
Ia –            p. H. Pilichowska
Ib –            p. M. Watkowska
IIa –             p. K. Jurczyk
IIb –             p. A. Muzolf
III –              p. B. Wrzosek
IV –             p. H. Lauer
V –             p. A. Ziółkowska
VIb –           p. J.Jadczak

14.00
VIa –           p. H. Bembenek
VII –          p. R. Pujanek
VIIIa,b –      p. M. Werdon
IXa –          p. M. Barabasz
IXb –          p. G. Trybułowska
Xa –             p. H. Serafinowicz
Xb –             p. K. Kamińska
XIa –            p. W. Lauer
XIb –            p. L. Kimmel

Poza wyznaczonymi koncertami wszystkie lekcje odbywają się normalnie, zgodnie z planem.