RR | Konsultację z fizjoterapeutą dla uczniów (bezpłatne)

Szanowni Rodzice,
Już 27 listopada (środa) wszystkie dzieci uczęszczające na treningi piłki nożnej, tenisa stołowego, unihokeja oraz pozostałe dzieci naszej szkoły są zaproszone na konsultację (bezpłatną) z fizjoterapeutą. Jedna sesja trwa ok. 30 minut.

Miejsce konsultacji: GABINET PANI PIELĘGNIARKI.

Zapisy pod mailem: pbrozdowski@wp.pl.

KTO PIERWSZY TEN LEPSZY !
Sesje zaczynają się od godz. 11.00.

Uwaga -Rekomendowany (aczkolwiek nie obowiązkowy) jest udział rodzica w spotkaniu z fizjoterapeutą.

Z poważaniem
Artur Grybek
Rada Rodziców przy OSM

Z okazji Dnia Edkacji Nardowej czyli Dnia Nauczyciela. Życzenia od Rodziców i Uczniów.

„Lepiej niż tysiąc dni starannego studiowania to jeden dzień ze wspaniałym nauczycielem” … mówi pewne japońskie przysłowie.

Nauka jest ważną częścią zdobywania wykształcenia, ale tym, czego tak naprawdę pragną uczniowie, są chwile, w których naprawdę łączą się ze swoim nauczycielem i uczą lekcji, której żaden podręcznik lub strona internetowa nigdy nie byłaby w stanie im zapewnić. Są to bezcenne lekcje prawdziwego życia, od kogoś, kto ma doświadczenia i być może popełniał błędy ale dzięki temu wyrósł na człowieka.

To ty, drogi nauczycielu, możesz sprawić aby te dni i doświadczenia były jak złoto i perły dla każdego ucznia. Spraw, aby było ich tak dużo, jak tylko to możliwe.

Życzymy Wam my, Rodzice i nasze dzieci!

ZAJĘCIA SPORTOWO-RUCHOWE ZIMOWE w OSM

Rada Rodziców przy OSM zaprasza wszystkich uczniów klas I – VI na ZAJĘCIA SPORTOWO-RUCHOWE ZIMOWE w 2 tygodniu ferii (18-22.02).
Zajęcia całodzienne w tym: piłka nożna … niekoniecznie w hali :), unihokej, piłka ręczna, wyjście na lodowisko, tenis stołowy a jak starczy czasu to i marsz na orientację oraz ognisko z kiełbaskami 🙂
Udział darmowy … chociaż, opłacona składka na RR 🙂
Zgłoszenia: salo@o2.pl oraz rrprzyosm@gmail.com
Więcej informacji na https://web.facebook.com/RRprzyOSM

Film z koncertu z okazji Dnia Weterana

Pod poniższym linkiem można pobrać film z koncertu z okazji Dnia Weterana – w wersji bez przemówień.
https://drive.google.com/file/d/1LHKV2JXHFDGWGPkj4e0MgMSUf8WvyyyZ/view?usp=sharing
Jest także dostępna wersja pełna z wszystkimi przemówieniami – osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Radą Rodzciów.
Miłego oglądania!
Rada Rodziców

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 | Rada Rodziców

Na początek roku Rada Rodziców postanowiła kontynuować zajęcia dodatkowe z poprzedniego roku szkolnego.
Zajęcia sportowe – piłka nożna oraz unihokej – wystartują juz w tym tygodniu.

Treningi Piłki Nożnej – w czwartek – 2 grupy, na godz. 14:00 oraz 15:00.
Zajęcia z Unihokeja – w czwartek – na godz. 16:00.

Pierwsze zajęcia już 20.09.2018.


Zapisy
poprzez email RRprzyOSM@gmail.com oraz bezpośrednio u trenera.

Zapraszamy!

Wkrótce kolejne propozycje zajęć dodatkowych!
Rada Rodziców 

Dzień Sportu oraz 2 Wielki Turniej Piłki Nożnej

Samorząd Szkolny OSM wraz z Radą Rodziców organizuje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli Dzień Sportu. Chcemy cieszyć się nowym boiskiem oraz wspaniałą pogodą a także nadchodzącymi wakacjami!
Przy tej okazji rozegramy się 2 Wielki Turniej Piłki Nożnej!

Ale nie tylko piłka nożna będzie się dziać! Zaplanowaliśmy wiele gier i zabaw ruchowych dla WSZYSTKICH!
Chcemy się głównie bawić i ruszać, nie koniecznie rywalizować!

Wszystko odbędzie się 19.06 od godz. 9:00

Zabierzcie stroje sportowe i dobry nastrój!

Zapraszamy i do zobaczenia!

Ojciec Józef Wilczyński uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność muzyczną

Za całego serca gratulujemy i dziękujemy, naszemu księdzu Wilczyński, który otrzymał jako osoba zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu odznaczenia państwowe – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.odznaczenie z rąk ministra z Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego (prezydent Andrzej Duda był tego dnia na otwarciu igrzysk olimpijskich w Pjongczangu). – To za pracę z młodzieżą ze szkoły muzycznej, którą prowadziłem przez 47 lat – mówi w rozmowie z Radiem Gdańsk. – Już nie uczę, bo nie pozwala mi na to kalendarz, niedługo skończę 86 lat. W dalszym ciągu prowadzę zespół złożony z uczniów i uczennic ze szkoły muzycznej. To im należą się podziękowania. Na zespół składają się chór, orkiestra oraz balet – mówi ojciec Józef Wilczyński.

Ksiądz Wilczyński jest dyrygentem i założycielem zespołu muzycznego „Stella Maris”, działającego przy gdańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Występują w nim uczniowie i absolwenci szkoły oraz osoby związane z gdańską Akademią Muzyczną. – W moim chórze występują zarówno dziadkowie, rodzice jak i dzieci. To specjalny skład – mówi z dumą ojciec Wilczyński. – Nikogo się nie odsuwa, a ci mali muzycy po latach stają się wielcy. 

Liczący ok. 200 osób zespół koncertuje w Polsce oraz za granicą. Występował m.in. państwach Europy zachodniej, Ameryce Północnej i Australii oraz przed papieżem Janem Pawłem II. – Dwa tygodnie temu byliśmy w Brukseli i tam też daliśmy koncert. W dalszym ciągu będę prowadził ten zespół ile tylko sił mi zostanie – mówi z uśmiechem duchowny. 

Ojciec Józef Wilczyński od 25 lat jest związany z parafią św. Krzyża przy ulicy Mickiewicza w Gdańsku Wrzeszczu. Ma na swoim koncie liczne odznaczenia m.in. przez Senat RP, Radę Miasta Gdańska i wojewodę pomorskiego. 16 marca jezuita skończy 86 lat.
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/72282-gdanski-jezuita-z-krzyzem-komandorskim-orderu-odrodzenia-polski-za-dzialalnosc-muzyczna

Wielki Szkolny Turniej Piłki Nożnej OSM

Wielki Szkolny Turniej Piłki Nożnej!

Rada Rodziców wraz ze Panem Trenerem Przemkiem Brozdowskim ogłasza zapisy do Wielkiego Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej OSM 2017. Rozgrywki odbędą się w sobote, 2017-11-18 w godz. 10-16 na terenie szkoły – z możliwością zmiany lokalizacji.

Przyjmujemy zapisy zarówno indywidualnych zawodników jak i gotowych drużyn (5 osobowych).
Indywidualni zawodnicy zostaną połączeniu w zespoły.
Oczywiście zapraszamy do udziału nie tylko dzieci uczestniczące w zajęciach piłkarskich ale wszystkich, zarówno chłopców jak i dziewczynki!

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa upływa 2017-11-13.

Zgłoszenia można dokonywać mailem na adres: pbrozdowski@wp.pl
W zgłoszeniu prosimy podawać imienia i nazwiska uczestnika lub uczestników (wraz z wiekiem), abyśmy mogli zaplanować rozgrywki.

Rada Rodziców przygotowuje atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla uczestników.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Zaproszenie na spotkanie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza Przedstawicieli Rad Klasowych Rodzicóworaz wszystkich Rodzicówuczniów OSM zainteresowanych pracą w ramach Rady Rodziców

na posiedzenie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 27.01.2016 roku (środa) – godz. 17.30.

Posiedzenie odbędzie się w Pokoju Nauczycielskim 

Agenda:
1. Plan działań na 2016
2. Zajęcia dodatkowe
3. Projekt „Boisko”
4. Wyżywienie w szkole
5. Wnioski

Proszę o przesyłanie wniosków i tematów dla RR.

Liczę na Wasz odzew i konstruktywne spotkanie.
Pozdrawiam,
Artur Grybek

 

Regulamin Działalności Rady Rodziców

Podstawą działania Rady Rodziców jest ustawa o systemie oświaty. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców

I. Kompetencje Rady Rodziców
 1. Reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 5. Organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 6. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem.
 7. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.
 8. Wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
 9. Pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły.
II. Struktura Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 – Regulamin wyboru Rady Rodziców.
 2. Radę Rodziców tworzą Przewodniczący Klasowych Rad.
 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:
  • Przewodniczący i dwóch wice Przewodniczących (po jednej osobie z każdego pionu).
  • Dwie osoby w Komisji Rewizyjnej do sprawowania kontroli działalności RR.
  • Osoba do prowadzenia księgowości.
  • Skarbnik do kontroli finansów RR.
 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest:
  • plenarne Zebranie.
 5. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej siedmiu członków RR.
 6. Listę uczestników Posiedzenia oraz quorum – ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania.
 7. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców, za którą odpowiada Komisja rewizyjna Rady Rodziców, a za jej prawidłowe prowadzenie odpowiadają przewodniczący. Dopuszcza się wklejanie dokumentów Rady Rodziców do księgi.
III. Sposób działania Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców gromadzi i decyduje o funduszach na wspieranie Statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek Rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji,
  • z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły:
  • Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 1000,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców.
 4. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej:
  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników:
   • dofinansowanie Konkursów i Imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
   • sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
   • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych,
   • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.
  • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców:
   • inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły,
   • finansowanie własnych projektów RR,
   • lokowanie środków kontach bankowych.
 5. Obsługę Księgowo – Rachunkową Funduszu Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło Księgowego. Wysokość wynagrodzenia Księgowego ustala Rada Rodziców, oraz Umowę o dzieło zawiera Przewodniczący Rady Rodziców.
 6. Prezydium zakłada w Banku – Bieżący Rachunek Oszczędnościowo–Rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. Osoby upoważnione do finansowego reprezentowania Rady Rodziców to:
  • Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Księgowy.
 7. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy.

Uwaga końcowa:

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści:

RADA RODZICÓW OSM I i II st.
im. F. NOWOWIEJSKIEGO
w GDAŃSKU, ul. GNILNA 3

Regulamin wyboru Rady Rodziców

§1

Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku określony w §2:

§2

Rodzice uczniów z każdej klasy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Rodziców w następujący sposób:

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku zwoływane są zebrania klasowe rodziców uczniów.
 2. W każdej klasie rodzice wybierają Rady Rodziców, które będą się składać się z trzech rodziców.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wychowawca klasy otwiera wybory i przewodniczy im do momentu wybrania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. Komisja składa się z maksimum trzech członków, w wyjątkowej sytuacji z jednego. Osoby z KS nie mogą kandydować do RR.
 5. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do RR. Kandydaci wyłaniani są z osób, które przybyły na zebranie. Liczba kandydatów powinna być nie mniejsza niż trzy. Kandydat do RR musi wyrazić na to zgodę.
  2. Rozdanie kart do głosowania otrzymanych od Wychowawcy klasy.
  3. Nadzorowanie przebiegu głosowania. Głosowanie polega na wpisaniu na kartę do głosowania maksymalnie trzech kandydatów. Inaczej głos jest nieważny.
  4. Obliczenie ważnych głosów.
  5. Ogłoszenie wyników głosowania. W skład Rady Rodziców wchodzą trzy osoby z największą ilością głosów.
  6. Sporządzenie protokołu, podpisanie go i przekazanie Wychowawcy klasy.