Projekty zrealizowane

29 stycznia 2017 ~ Aleksandra WildeMożliwość komentowania Zakup fortepianów została wyłączona

Zakup fortepianów

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje, że w 2016 r. w ramach Programu MKiDN: „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu: „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania: „Zakup fortepianów na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione 3 fortepiany do sal   lekcyjnych  marki FEURICH.


Łączna wartość instrumentów wyniosła: 150.000,00 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00 zł

Czytaj dalej

26 stycznia 2015 ~ Aleksandra BalcerowskaMożliwość komentowania Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej została wyłączona

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje,że w 2014 r. w ramach Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione:

        1. harfa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym52,
        2. organy wraz z usługą transportu do Polski, czyszczenia, konserwacji , montażu i strojenia w
            siedzibie Zamawiającego,
        3. pianino.
Łączny wartość instrumentów wyniosła: 159.651,32 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00zł

Czytaj dalej

26 listopada 2012 ~ Aleksandra BalcerowskaMożliwość komentowania Program operacyjny – etap IV została wyłączona

Program operacyjny – etap IV

 W 2012 roku pozyskaliśmy z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 150.000 zł a z Centrum Edukacji Artystycznej jako wkład własny 26.500 zł na zadanie:”Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – modernizacja skrzydła pianistycznego”. W ramach remontu wykonano nową posadzkę w korytarzu skrzydła pianistycznego na parterze z tarketu (zastępując toksyczny parkiet na subicie), wymieniono posadzkę w kilku salach lekcyjnych zastępując parkiet na subicie parkietem, wykonano remont kapitalny 1. sanitariatu w skrzydle pianistycznym, odmalowano korytarz na parterze i sale lekcyjne, wymieniono drzwi na dźwiękoszczelne z poszerzeniem otworów drzwiowych i dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Łączny koszt zadania wyniósł: 176.545,13 zł.
Remont był kolejnym etapem modernizacji budynku szkoły, która w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na realizacji decyzji Sanepidu w zakresie wymiany podłóg, remontu sanitariatów i wymiany stolarki okiennej.

Czytaj dalej

08 grudnia 2011 ~ Aleksandra BalcerowskaMożliwość komentowania Zakup instrumentów została wyłączona

Zakup instrumentów

remont W okresie 16.05.2011 – 31.12.2011 zakupiono na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej 5szt. kotłów i dzwonki orkiestrowe. Program: Rozwój szkolnictwa artystycznego. Priorytet: Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego. Nazwa zadania: Zakup instrumentów na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolej. Wartość zadania: 74.978,34 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

17 października 2011 ~ Aleksandra WildeMożliwość komentowania Program operacyjny – etap III została wyłączona

Program operacyjny – etap III

remontW okresie od 11.04. do 20.10.2011r. realizowany był III etap modernizacji budynku szkoły – remont dachu papowego wraz z dociepleniem nad budynkiem szkoły. Łączny koszt to 274 172,28 zł. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze w wysokości 225 000 zł, z Centrum Edukacji Artystycznej – 45 000 zł oraz 4 172,28 zł ze środków własnych szkoły.

Czytaj dalej

21 listopada 2010 ~ Aleksandra WildeMożliwość komentowania Program operacyjny – etap II została wyłączona

Program operacyjny – etap II

Podczas ostatnich wakacji przeprowadziliśmy kolejny etap remontu szkoły. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze na wymianę podłóg i drzwi na I i II piętrze oraz malowanie korytarz i holi. (koszt dotacji to 350 tys. – łączny koszt projektu – 455 tys. zł). Ze środków własnych szkoły pomalowaliśmy sale lekcyjne.

Dzięki uczestnictwu w Programie udaje nam się stopniowo pozbywać szkodliwych podłóg klejonych w latach 50 na tzw. subit, czyli toksyczny klej zabroniony obecnie w całej Europie. Usunięcia starych posadzek żądał od nas Sanepid, którego nakaz przez wiele lat był dla nas niewykonalny z powodu kosztów znacznie przewyższających możliwości budżetu szkoły.

W końcu listopada rozpoczniemy remont skrzydła gitarowego i łazienki chłopięcej na II piętrze. Do końca roku planujemy również przeprowadzenie remontu łazienki dla dziewcząt na II piętrze.

Czytaj dalej

30 maja 2010 ~ Aleksandra BalcerowskaMożliwość komentowania Program Operacyjny została wyłączona

Program Operacyjny

Zakończyliśmy  remont parteru szkoły (klas, korytarzy, sali gimnastycznej), który przeprowadziliśmy dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniliśmy okna, drzwi, podłogi, oświetlenie; zakupiliśmy część nowych mebli do wyremontowanych sal.

Czytaj dalej