Zakup fortepianów

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje, że w 2016 r. w ramach Programu MKiDN: „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu: „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania: „Zakup fortepianów na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione 3 fortepiany do sal   lekcyjnych  marki FEURICH.

Łączna wartość instrumentów wyniosła: 150.000,00 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje,że w 2014 r. w ramach Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione:


        1. harfa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym52,
        2. organy wraz z usługą transportu do Polski, czyszczenia, konserwacji , montażu i strojenia w

            siedzibie Zamawiającego,
        3. pianino.

Łączny wartość instrumentów wyniosła: 159.651,32 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00zł

Program operacyjny – etap IV

 W 2012 roku pozyskaliśmy z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 150.000 zł a z Centrum Edukacji Artystycznej jako wkład własny 26.500 zł na zadanie:”Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – modernizacja skrzydła pianistycznego”. W ramach remontu wykonano nową posadzkę w korytarzu skrzydła pianistycznego na parterze z tarketu (zastępując toksyczny parkiet na subicie), wymieniono posadzkę w kilku salach lekcyjnych zastępując parkiet na subicie parkietem, wykonano remont kapitalny 1. sanitariatu w skrzydle pianistycznym, odmalowano korytarz na parterze i sale lekcyjne, wymieniono drzwi na dźwiękoszczelne z poszerzeniem otworów drzwiowych i dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Łączny koszt zadania wyniósł: 176.545,13 zł.
Remont był kolejnym etapem modernizacji budynku szkoły, która w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na realizacji decyzji Sanepidu w zakresie wymiany podłóg, remontu sanitariatów i wymiany stolarki okiennej.

Zakup instrumentów

remont W okresie 16.05.2011 – 31.12.2011 zakupiono na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej 5szt. kotłów i dzwonki orkiestrowe. Program: Rozwój szkolnictwa artystycznego. Priorytet: Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego. Nazwa zadania: Zakup instrumentów na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolej. Wartość zadania: 74.978,34 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program operacyjny – etap III

remontW okresie od 11.04. do 20.10.2011r. realizowany był III etap modernizacji budynku szkoły – remont dachu papowego wraz z dociepleniem nad budynkiem szkoły. Łączny koszt to 274 172,28 zł. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze w wysokości 225 000 zł, z Centrum Edukacji Artystycznej – 45 000 zł oraz 4 172,28 zł ze środków własnych szkoły.

Program operacyjny – etap II

Podczas ostatnich wakacji przeprowadziliśmy kolejny etap remontu szkoły. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze na wymianę podłóg i drzwi na I i II piętrze oraz malowanie korytarz i holi. (koszt dotacji to 350 tys. – łączny koszt projektu – 455 tys. zł).
Ze środków własnych szkoły pomalowaliśmy sale lekcyjne.

Dzięki uczestnictwu w Programie udaje nam się stopniowo pozbywać szkodliwych podłóg klejonych w latach 50 na tzw. subit, czyli toksyczny klej zabroniony obecnie w całej Europie. Usunięcia starych posadzek żądał od nas Sanepid, którego nakaz przez wiele lat był dla nas niewykonalny z powodu kosztów znacznie przewyższających możliwości budżetu szkoły.

W końcu listopada rozpoczniemy remont skrzydła gitarowego i łazienki chłopięcej na II piętrze. Do końca roku planujemy również przeprowadzenie remontu łazienki dla dziewcząt na II piętrze.

Program Operacyjny

Zakończyliśmy  remont parteru szkoły (klas, korytarzy, sali gimnastycznej), który przeprowadziliśmy dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniliśmy okna, drzwi, podłogi, oświetlenie; zakupiliśmy część nowych mebli do wyremontowanych sal.