Wakacje

Szanowni Państwo.
Jak już wcześniej informowali Państwa wychowawcy klas, zachęcamy do odbioru świadectw  szkolnych na początku kolejnego roku szkolnego tj. we wrześniu 2020.
Jeżeli z jakiegoś powodu świadectwo będzie potrzebne wcześniej można je odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29-30.06.2020r. w godzinach od 8.00-18.00.
Świadectwo może odebrać rodzic/opiekun prawny lub upoważniona, pełnoletnia osoba.

ZWROT INSTRUMENTÓW
Instrumenty można zwracać do dnia 30.06.2020r. po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu się na konkretny dzień i godzinę (58 320 99 50) .

W razie potrzeby załatwienia innych spraw szkolnych prosimy o umawianie się telefonicznie
(58 301 12 72) lub mailowe (sekretariat@osm.gdansk.pl)

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego Alfik Humanistyczny 2019

Drodzy Uczniowie!
Gratulujemy Wam serdecznie osiągnięcia i podtrzymania tradycji służącej utrzymaniu wysokiego poziomu wyników w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym Alfik Humanistyczny 2019

 1. Dyplom Laureata oraz Nagrodę Rzeczową o wartości 100 zł otrzymuje Józef Wesołowski uczeń klasy III B , za zajęcie 1. miejsca w województwie pomorskim, 1. w kraju – zdobył 100% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 2. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje uczeń Franciszek Cichowski klasy II B, za zajęcie
 3. 14.miejsca w województwie pomorskim, 248. w kraju – zdobył 83,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 4. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Hanna Gierszewska uczennica klasy II B, za zajęcie 29. miejsca w województwie pomorskim, 598. w kraju – zdobyła 76,33% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 5. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Franciszek Bock uczeń klasy III B, za zajęcie 8. miejsca w województwie pomorskim, 198. w kraju – zdobył 95,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 6. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Andrzej Bogumił-Rynkowski uczeń klasy III B, za zajęcie 26.  miejsca w województwie pomorskim, 482. w kraju – zdobył 90,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  6. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Kinga Lewicka uczennica klasy III B, za zajęcie 59. miejsca w województwie pomorskim, 1123. w kraju – zdobyła 83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 7. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Michał Bogumił-Rynkowski uczeń klasy III B, za zajęcie 77. miejsca w województwie pomorskim, 1424. w kraju – zdobył 75% punktów możliwych do uzyskania;
 8. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Adrianna Mazur uczennica klasy III A, za zajęcie 46. miejsca w województwie pomorskim, 868. w kraju – zdobyła 86,33% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  8. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Julia Wilk uczennica klasy III A, za zajęcie 53. miejsca w województwie pomorskim, 997. w kraju – zdobyła 84,16% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  9. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Aleksandra Trybała uczennica klasy IV A, za zajęcie 3. miejsca w województwie pomorskim, 47. w kraju – zdobył 80,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;10.
 9. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Igor Kotz uczeń klasy IV B , za zajęcie 4. miejsca w województwie pomorskim, 102. w kraju – zdobył 75% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  12. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Michał Kwiatkowski uczeń klasy V B, za zajęcie 3. miejsca w województwie pomorskim, 71. w kraju – zdobył 90% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 10. 13.Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Zuzanna Krystian-Browalska uczennica klasy V B, za zajęcie 17. miejsca w województwie pomorskim, 369. w kraju – zdobyła 80,83% punktów do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 11. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Kayla Dobrowolska-Mahusay uczennica klasy V B, za zajęcie 20. miejsca w województwie pomorskim, 543. w kraju – zdobyła 77,75% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  15. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Magdalena Biegaj uczennica klasy V B, za zajęcie 23. miejsca w województwie pomorskim, 644. w kraju – zdobył 75,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  16. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje  Matylda Konopka uczennica klasy VII, za zajęcie 1. miejsca w województwie pomorskim, 64. w kraju – zdobyła 89,16% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  17. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje  Marcin Kwiatkowski uczeń klasy VIII B, za zajęcie 5. miejsca w województwie pomorskim, 347. w kraju – zdobył 90% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej.
  W tym konkursie nie ma przegranych, wszyscy wygrali!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Hanna Bembenek-Cisak, Ewa Bisewska, Katarzyna Kamińska, Kamila Borysewicz, Anna Muzolf
koordynatorki konkursu z ramienia szkoły

 

Nagrody na konkursie gitarowym

XII Konkurs Młodego Gitarzysty dla Uczniów Szkół Muzycznych I st.  Regionu Pomorskiego – forma internetowa – Kartuzy 22.05.2020r.

 • Dominika Dabulis kl. I a, ucz. mgr Barbary Kwiatek zajęła I miejsce ex aequo w gr. I.
 • Franciszek Szczepański kl. II b, ucz. mgr Joanny Rudnickiej otrzymał wyróżnienie w gr. I.
 • Wiktor Mazur kl. IV b, ucz. mgr Barbary Kwiatek zajął I miejsce ex aequo w gr. II.

 

Rekrutacja na 2020/21 – dokumenty

Kandydaci do klasy I OSM I ST. – badanie przydatności – 12.06.2020

Dokumenty:

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie:

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – w wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Kandydaci do klas II-VI I st. oraz I – VI II st. (kl.VII,VIII,IX,X,)egzaminy klasyfikacyjne i wstępne 9 – 10. 06.2020

Dokumenty:

– do dnia 4.06.2020 – prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@osm.gdansk.pl:

 • skanów świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • skanów wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • wykazu materiału (muzycznego) opanowanego w klasie poprzedniej oraz w obecnym roku szkolnym
 • programu przygotowanego na egzamin wstępny

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie :

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • oryginałów (lub ich uwierzytelnionych kopi) świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu). W wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Resztę wymaganych dokumentów dostarczycie Państwo w chwili kiedy dziecko dostanie się do szkoły.

Terminy egzaminów wstępnych

Informujemy, że egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku odbędą się w dniach 9 – 10 czerwca 2020 r., a badanie przydatności kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadzone zostanie 12 czerwca br.

Terminy egzaminów zostały ustalone zgodnie z ogłoszonym w dniu wczorajszym komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówiącym, iż postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe listy zdających zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja do 29 maja br.

Przypominamy, że biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy wstępne i kwalifikacyjne mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen na świadectwie szkolnym z przedmiotów muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Prosimy również, zgodnie z apelem Centrum Edukacji Artystycznej, o ograniczenie zakresu i czasu trwania egzaminu wstępnego i kwalifikacyjnego do niezbędnego minimum.

Badanie przydatności kandydatów do klasy I nie będzie w tym roku wyjątkowo poprzedzone lekcjami przygotowawczymi. Szczegółowy zakres badania przydatności oraz wymagana piosenka umieszczone zostały w materiałach informacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Nagroda w konkursie internetowym

Z wielką radością informujemy, że mimo ograniczeń, jakie przyniosło za sobą ogłoszenie pandemii, nie dajemy się i pracujemy (efektywnie)!

Nasza uczennica Michalina Wesołowska z klasy III fortepianu mgr Magdaleny Bonieckiej zdobyła III miejsce na Internetowym Konkursie Pianistycznym Lviv Kawai Quarantine 2020.

Serdecznie gratulujemy sukcesu uczennicy i Pani pedagog!

 

Stypendia Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne

Jak poinformowało CEA wnioski o stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne uczniowie klasy XII mogą składać do 5 czerwca br.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. W ankiecie stypendialnej wpisywane są osiągnięcia z ostatnich dwóch lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie MKiDN. Wypełnione wnioski (wraz z życiorysem artystycznym, kopiami dyplomów, opiniami pedagogów, recenzjami itp.) należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 3 czerwca (szkoła potrzebuje czasu na uzyskanie opinii wizytatora CEA).

Poniżej do pobrania ankieta stypendialna.

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkoły

W związku z sytuacją epidemiologiczną egzaminy wstępne do szkoły nadal są wstrzymane do czasu otrzymania odpowiedniego komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej. Jednocześnie w szkole trwają przygotowania do rekrutacji, gotowe są wstępne harmonogramy przebiegu egzaminów, przygotowane komisje i zadania. Spodziewamy się, że egzaminy wstępne nie będą mogły być przeprowadzone wcześniej niż w czerwcu.

W zakładce ‘rekrutacja’ zamieszczone zostały dodatkowe informacje na temat przebiegu i zakresu egzaminów, przykładowe zadania oraz propozycje kanałów Internetowych, na których znaleźć można przydatne ćwiczenia. Zapraszamy do zapoznawania się z nimi i prosimy o cierpliwość, gdyż decyzja o rozpoczęciu rekrutacji nie leży po stronie szkoły.

Przesunięcie terminu rekrutacji

Informujemy, że w związku przedłużeniem przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja br. rekrutacja do OSM I i II st. w Gdańsku wstrzymana jest również do tego czasu. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będziemy informować na stronie internetowej szkoły.