Kurs Mozartowski

Fundacja Hanseatica serdecznie zaprasza wzięcia do udziału w warsztatach skrzypcowych poświęconych muzyce W. A. Mozarta. Zaproszenie kierujemy do uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego i licealnego, a także do studentów Akademii Muzycznych. Pedagogiem prowadzącym będzie dr hab. Robert Kwiatkowski skrzypek, koncertmistrz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku.  Lekcje odbywać się będą  12 i 13 grudnia w godzinach 10.00 -16.00  w Pałacu Uphagena w Gdańsku Wrzeszczu ul. Grunwaldzka 5. Zgłoszenia wraz z proponowanym repertuarem prosimy kierować na adres mailowy  fundacjahanseatica@gmail.com do dnia 5 grudnia (sobota).  Organizator zapewnia dostęp do fortepianu, można uczestniczyć z pianistą lub poprosić o wsparcie pianisty towarzyszącego. Plan zajęć zostanie podany do wiadomości uczestników do dnia 10 grudnia. Lekcje są otwarte dla (skromnej – max. 10osób) publiczności i odbędą się z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego. Udział w warsztatach jest bezpłatny

 

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do oddawania swoich głosów. W tym roku do nagrody zgłoszono 24 kandydatów i kandydatki, a ostatecznie nominowano dziesięcioro twórczyń i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. W tym gronie znalazła się nasza obecna uczennica klasy skrzypiec Hanna Pozorska. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne osobom, które w roku przyznawania nagrody nie przekroczyły 35 roku życia. Dodatkowo przyznaje się Nagrodę Publiczności, której laureat wyłaniany jest w drodze plebiscytu organizowanego we współpracy z jedną z codziennych gazet ukazujących się w Gdańsku spośród zgłoszonych kandydatów. Nagroda ma wymiar finansowy. Troje laureatów wybiera kapituła, a czwartego – publiczność w drodze głosowania internetowego na portalu trojmiasto.wyborcza.pl, które rozpoczyna się 18 listopada o godz. 8 i potrwa do 25 listopada do północy.

Swój głos można oddać pod poniższym linkiem:

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35611,26517801,mlodzi-zdolni-odnoszacy-sukcesy-oto-nominowani-do-nagrody.html

Trzymamy kciuki !!!

Kibicujemy Hani Pozorskiej

To już dzisiaj 8 listopada o godz. 20.00 Hania Pozorska z kl. XI, uczennica prof. Małgorzaty Skorupy, będzie walczyć o tytuł najlepszego młodego wirtuoza w Polsce grającego na instrumencie klasycznym!

Koncert będą transmitować TVP Kultura i TVP Kultura 2 na platformie streamingowej. 

„Młody Muzyk Roku 2020” jest ogólnopolskim, prestiżowym konkursem dla uczniów szkół muzycznych, organizowanym przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Muzyki i Tańca.
Bardzo zachęcamy do kibicowania reprezentantce naszej szkoły!

Ranking wniosków o przyznane Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2019/2020

Otrzymaliśmy komunikat :
Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o
przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny
2019/2020 finansowanych ze środków budżetu województwa.
22 października 2020 r. Komisja Stypendialna sporządziła:
1.   Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego odrębnie
dla szkół:
a)    podstawowych;
b)    ponadpodstawowych;
c)    artystycznych;
2.   Rekomendację dotyczącą liczby proponowanych Stypendiów oraz
ich wysokości,
28 października br. Rankingi i Rekomendacja zostały opublikowane na
stronie w ogłoszeniu nr 77/20 w Biuletynie Informacji Publicznej
Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego:
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu – dyrektor wnioskującej szkoły lub
jego zastępca,  w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, może
złożyć podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku o przyznanie
Stypendium. Podanie należy wnieść na piśmie zgodnie z wymogami § 10
ust. 5 i 6 Regulaminu.
Zweryfikowany Ranking, uwzględniający również pozytywnie rozpatrzone
podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do
podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie
przyznania Stypendiów i Nagród.
Liczba i wysokość proponowanych stypendiów uzależniona jest od
dostępności środków finansowych w budżecie województwa
pomorskiego.
Informacja o przyznaniu Stypendiów i Nagród zostanie opublikowana w
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niezwłocznie po
podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego przedmiotowej uchwały.
Niniejsza informacja została również przekazane na adresy e-mailowe
uczniów/rodziców, wskazane we wnioskach o przyznanie stypendium,
zwracamy się jednak do Państwa z prośbą o jej upowszechnienie
wśród wnioskujących uczniów.
Z poważaniem,
Monika Gawin
Departament Edukacji i Sportu
Referat aktywizacji zawodowej i społecznej

Konkursowy sukces duetu fortepianowego

Z radością informujemy, że duet fortepianowy Małgorzata Uziałko i Piotr Czerwiński z klasy XI zdobyli III miejsce w kategorii „senior – 4 hands” na IX Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów, który odbył się w Rydze (Łotwa) w dniach 17-20 X 2020 r.

Duet pracuje pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Pasierowskiej i mgr Aleksandry Mozgiel-Medyńskiej.

Serdeczne gratulacje!

Hania Pozorska finalistką konkursu Młody Muzyk Roku

Po znakomitym występie w półfinałach Hania Pozorska, jako najmłodsza uczestniczka i jedyna dziewczyna, znalazła się wśród piątki finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Młody Muzyk Roku 2020.

Finał – występ z Orkiestrą Polskiego Radia – transmitowany będzie na żywo na antenie TVP Kultura 8 listopada o godz. 20:00. O pełnym sukcesie Hani decydować będą głosy publiczności, dlatego już teraz zachęcamy do dalszego kibicowania i oddawania na nią głosów.

Pani prof. Małgorzacie Skorupie, rodzinie Hani no i oczywiście samej bohaterce wydarzenia już teraz bardzo serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

 

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 24.10.2020 r.

Informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, biorąc pod uwagę rekomendacje i decyzje podjęte przez Rząd, zadecydowało w dniu dzisiejszym o ograniczeniu funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W praktyce oznacza to, że od dnia 24 października br.:

  • klasy I – III OSM I st. realizują wszystkie zajęcia w szkole,

  • klasy IV – XII OSM I i II st. realizują wszystkie zajęcia zdalnie.

Jednocześnie Centrum Edukacji Artystycznej podkreśla, że ostateczny kształt ogłoszonych przez Rząd regulacji będzie wynikał z wprowadzonych w tym zakresie zmian legislacyjnych w przepisach regulujących szczególne postępowanie w okresie epidemii COVID-19 i o ostatecznym kształcie regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych Centrum będzie informowało w odrębnych komunikatach.

O ewentualnych zmianach obecnych ustaleń będziemy Państwa informować na bieżąco.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Barbara Wieczorek – jedn z tegorocznych stypendystek MKiDN za osiągnięcia artystyczne, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Z dumą i radością informujemy, że nasze uczennice: Hanna Pozorska z klasy skrzypiec prof. dr hab. Małgorzaty Skorupy oraz Barbara Wieczorek z klasy oboju dr Marty Różańskiej otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne.

W I turze stypendium otrzymała również nasza ubiegłoroczna dyplomantka Urszula Ulenberg z klasy trąbki dr Kamila Kruczkowskiego.

Wszystkim wyróżnionym stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

Hania Pozorska w półfinałach konkursu „Młody Muzyk Roku”

Nasza znakomita skrzypaczka z klasy XI Hania Pozorska, uczennica prof. Małgorzaty Skorupy,  zakwalifikowała się w tym roku do półfinałów Ogólnopolskiego Konkursu Młody Muzyk Roku 2020.

Podczas emitowanych w TVP Kultura przesłuchań półfinałowych, 18 i 25 października o godzinie 20.00 zaprezentuje się 10 muzyków: Krzysztof Polnik (akordeon), Oskar Rzążewski (saksofon), Małgorzata Cegielska (flet), Grzegorz Marcinowski (kontrabas), Wojciech Giłka (puzon), Jan Pieniążek (marimba), Eryk Oliwa (klarnet), Hanna Pozorska (skrzypce), Eryk Parchański (fortepian), Kacper Puczko (saksofon).

„Młody Muzyk Roku 2020” jest ogólnopolskim, prestiżowym konkursem dla uczniów szkół muzycznych, w którego trakcie wybrany zostanie najlepszy młody wirtuoz grający na instrumencie klasycznym. Elitarność i wyjątkowość tego konkursu wynika z faktu, że nie można na niego się zapisać, ani dostać na zasadzie wpisowego. Do konkursu przystąpić można jedynie na zaproszenie Ministerstwa Kultury oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Do finału zakwalifikuje się pięć osób i będzie to występ z Orkiestrą Polskiego Radia transmitowany na żywo na antenie TVP. Finał odbędzie się 8 listopada o godz. 20:00 w TVP Kultura. Jeżeli Hania dostanie się do finału w grę będą wchodzić głosy publiczności i to one mogą zdecydować o wygranej.

HANIU! TRZYMAMY ZA CIEBIE KCIUKI!!!

Nowe zasady pracy szkoły od poniedziałku 19.10.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rekomendacjami Centrum Edukacji Artystycznej i Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, od poniedziałku 19 października br. w naszej szkole zostają wprowadzone następujące rozwiązania dotyczące nauki hybrydowej:

1. Klasy I – VIII – wszystkie zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny za wyjątkiem zespołów instrumentalnych, które prowadzone są w sposób zdalny. Chór klas IV – VI oraz chór dla klas VII oraz VIII pracuje wg odrębnie przygotowanych zasad.

2. Klasy IX – XII – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów zawodowych wg następującego wykazu:
• przedmiot główny (instrument główny, śpiew, rytmika)
• fortepian obowiązkowy,
• fortepian dla specjalności rytmika
• fortepian dla specjalności wokalistyka
• improwizacja rytmiczna oraz improwizacja dla organistów
• akompaniament
• technika ruchu na specjalności rytmika

Pozostałe przedmioty praktyczne, np. orkiestra, chór II st., zespół kameralny, big band realizowane są zdalnie.

3. Zajęcia ogólnokształcące, ogólnomuzyczne, chór i orkiestra w klasach IX – XII realizowane są w trybie zdalnym wg obowiązującego planu lekcji.

Szczegóły zasad pracy hybrydowej zamieszczone są w e-dzienniku Librus.

Nowe zasady pracy szkoły od poniedziałku 19.10

Od soboty, 17 października, Gdańsk znajdzie się w strefie czerwonej, a naszą szkołę obejmą nowe zasady profilaktyki przeciw Covid-19.
Zgodnie z wytycznymi klasy I – VIII pracować będą stacjonarnie, a klasy IX – XII w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych.
Wg informacji uzyskanej od wizytatora regionalnego CEA w dniu dzisiejszym ma ukazać się interpretacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca pracy szkół artystycznych. Musimy zatem wstrzymać się do tego czasu z przekazywaniem szczegółowych zasad funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym. Prosimy o uważne i częste śledzenie informacji, które będziemy przekazywać za pośrednictwem dziennika Librus.

Msza Święta w intencji naszej szkoły

Z inicjatywy pana Tomasza Leszczyńskiego, szkolnego katechety i muzyka kościelnego, w najbliższy czwartek 15 października o godz. 16.00 w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku odbędzie się Msza święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Będzie ona odprawiona w intencji naszej szkoły. Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli oraz uczniów do służby muzycznej w trakcie Mszy lub do zaprezentowania sakralnych utworów po jej zakończeniu. Zgłaszać się można przez dziennik Librus lub telefonicznie (numer podany w ogłoszeniach w Librusie) bezpośrednio do p. Tomasza Leszczyńskiego.

Piotr Sutt – Fascynacje i inspiracje. Wielcy artyści

Fascynacje kulturą, muzyką, ludźmi oraz inspiracje przekazywane przez wielkich artystów to wartości zawarte w publikacji dedykowanej zarówno doświadczonym pedagogom, jak i adeptom sztuki muzycznej – nie tylko perkusyjnej.

Książka stanowi barwny opis koncertów, wykładów, warsztatów i spotkań, które składają się na historię Ogólnopolskich Warsztatów Perkusyjnych w Gdańsku.

Publikacja wzbogacona jest licznymi fotografiami, które oddają niepowtarzalną atmosferę i twórczy charakter międzypokoleniowych spotkań perkusyjnych, gromadzących dziesiątki światowej sławy artystów i setki uczestników seminariów z całej Polski.

Niezaprzeczalnym atutem wydania są biografie wielkich artystów goszczących w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku oraz ich przesłania i rady, przygotowane na prośbę autora książki, dla wykonawców i miłośników sztuki pragnących spełnienia i sukcesu.

Wydanie pierwsze, wydane razem z OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego 2020, s.148

Książka do pobrania w pdf  na stronie CEA:

https://cea-art.pl/ksiazki-cea/

Koncert w Domu Uphagena

Zapraszamy na koncert naszych uczniów w Domu Uphagena. Wystąpią między innymi: Felicja Zawada – wiolonczela – kl. II, Adam Trzebiatowski – skrzypce – kl. V, Leonard Szyłejko – wiolonczela – kl. VII, Jan Cieszyński – altówka – kl. XII, Maja Magiera – gitara – kl. XI, Zuzanna Jereczek – skrzypce kl. XI, Paulina Kaczor – skrzypce kl. XI, Zuzanna Myszk – altówka kl. XI.

Wypożyczanie instrumentów

Wypożyczalnia instrumentów dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole lub uczniów rozpoczynających naukę na nowym instrumencie będzie czynna wg następującego harmonogramu:
01.09.2020 – 9.30- 13.00
02.09.2020 – 9.00-12.00
03.09.2020 – 14.00-17.00
04.09.2020 – 09.00-11.00

Po tym czasie wypożyczanie instrumentów zostanie wstrzymane aż do zakończenia remontu w budynku głównym szkoły.