Program kursu historii muzyki

Już w najbliższy poniedziałek w naszej szkole rozpocznie się Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki dla nauczycieli szkół muzycznych I i II st. Wykłady prowadzić będą znakomici specjaliści w dziedzinie historii muzyki polskiej a tematem wiodącym – opera w Polsce XVIII i XIX w. Poniżej zamieszczamy program kursu, który dostępny jest również pod adresem: http://harfa.osm.gdansk.pl/index.php

Program kursu historii muzyki 2018: plan_kursu_HM_2018

XII Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zaprasza wszystkich nauczycieli szkół muzycznych I i II st. na XII Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki. Jest on w szczególności skierowany do osób prowadzących zajęcia z historii muzyki, audycji muzycznych i  literatury muzycznej – ale także do wszystkich pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą historią gatunków i form muzycznych.

Kurs odbędzie się w dniach od 2. do 6. lipca 2018 r. w OSM I i II st. w Gdańsku.

W tym roku kurs poświęcony będzie muzyce polskiej od XVII do XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem opery XVIII i XIX w. Zajęcia prowadzić będą m.in.:

  1. dr Grzegorz ZieziulaIS PAN Warszawa

  2. dr Anna Ryszka-KomarnickaIM UW Warszawa

  3. dr Jadwiga JasińskaUMCS Lublin

  4. dr Alicja Komorowska-Zielony – WNS UG Gdańsk

  5. dr hab. Hanna Dys – AM Gdańsk

Przewidziano również spotkania dyskusyjne na tematy związane z metodyką nauczania historii muzyki (metody pracy, literatura muzyczna).

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej prosimy nadsyłać do dnia 25 czerwca 2018 r. na adres szkoły: OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3 tel./fax. 058 301-12-72

 UWAGA – Elektroniczny system rejestrowania się na kurs historii muzyki znajduje się pod adresem:
 
http://harfa.osm.gdansk.pl/index.php
 Tradycyjne karty zgłoszeniowe są do pobrania w dwóch formatach (PDF oraz ODT) pod adresem:
 
http://harfa.osm.gdansk.pl/zgloszenie_KHM2018.pdf
http://harfa.osm.gdansk.pl/zgloszenie_KHM2018.odt

Uwaga! W tym roku nie ma możliwości korzystania z posiłków na terenie szkoły. Całodzienne wyżywienie będzie można wykupywać w promocyjnych cenach w sąsiadującej ze szkołą restauracji Alizze (80-854 Gdańsk, Wały Piastowskie 24 Budynek Solidarności). W pobliżu szkoły znajduje się także kilka innych restauracji, np. nowa strefa gastronomiczna na II piętrze Galerii Medison (vis a vis szkoły).

Bieżące informacje o kursie są publikowane na głównej stronie szkoły pod adresem: http://www.osm.gdansk.pl

Zmian adresu zgłoszeń elektronicznych

Ze względu na liczne pytania i wątpliwości związane z szyfrowanym połączeniem do serwera zgłoszeń elektronicznych na kurs historii muzyki (ostrzeżenia o niekwalifikowanym certyfikacie serwera) zdecydowaliśmy się na umożliwienie połączeń nieszyfrowanych. Od tej chwili mają Państwo wybór sposobu logowania się do bazy danych Kursu Historii Muzyki:

1. szyfrowane łącze z ostrzeżeniami (które można bezpiecznie zignorować):

   https://harfa.osm.gdansk.pl/index.php

2. nieszyfrowane łącze (bez ostrzeżeń):

   http://harfa.osm.gdansk.pl/index.php

 

O logowaniu na Kurs Historii Muzyki

W związku z pytaniami, dotyczącymi ostrzeżeń pojawiających się podczas prób logowania na podany przez nas serwer elektronicznego  systemu rejestrowania na kurs historii muzyki informujemy, że ostrzeżenia te związane są z niewykupieniem przez szkołę certyfikatu uwierzytelniającego szkolny serwer o nazwie „harfa.osm.gdansk.pl”. Wszystkie komunikaty typu „serwer niezaufany”, „wchodzisz na własne ryzyko” itp. można bezpiecznie zignorować i kliknąć np. w „dodaj wyjątek bezpieczeństwa”. Wykupywanie certyfikatów serwera to swoisty haracz, który płaci się co roku firmom certyfikacyjnym, które w założeniu mają zagwarantować, że serwer, z którym się łączymy nie jest „fałszywką” hakera. Po prostu proszę się tymi ostrzeżeniami nie przejmować.

Kurs Historii Muzyki 2015

Z przyjemnością pragnę poinformować, że coroczny ogólnopolski kurs historii muzyki dla nauczycieli szkół muzycznych I i II st. odbędzie się we wcześniej podanym w kalendarzu CEA terminie, tzn. od 6 do 10 lipca 2015. Podczas kursu kontynuować będziemy wykłady z zakresu historii form i gatunków muzycznych – w tym roku w odniesieniu do epoki  baroku (i w mniejszym stopniu renesansu). Głównym nurtem będzie cykl wykładów prof. Ryszarda Golianka na temat opery barokowej  . O włoskiej kantacie i oratorium mówić będzie dr Anna Ryszka-Komarnicka. A popołudnia wypełniać będą nam zajęcia praktyczne z historii tańca prowadzone przez panią Agnieszkę Jędrzejczak-Bigus, nauczycielkę tańca historycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Znajdzie się też miejsce na dyskusje i zajęcia dotyczące metodyki nauczania historii muzyki  ze szczególnym uwzględnieniem nowego elementu podstawy programowej  – prawa autorskiego (zajęcia pani Agnieszki Mroczek).

Wkrótce zostaną rozesłane  do szkół szczegółowe informacje  z podaniem terminu zgłoszeń, a już w tej chwili serdecznie zapraszamy na kurs do Gdańska.

KURS HISTORII MUZYKI 2014

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz dziewiąty organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki skierowany do nauczycieli teorii muzyki, w szczególności historii muzyki, audycji muzycznych, literatury muzycznej i form muzycznych.

Kurs odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2014 r.

Dotyczyć będzie gatunków i form wokalnych średniowiecza i renesansu. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy i Katowic:

  1. dr hab. Tomasz Jeż

  2. prof. ISPAN dr hab. Paweł Gancarczyk

  3. mgr Hanna Marzyńska

Zajęcia polegać będą głównie na analizie dzieł reprezentatywnych dla gatunków i form średniowiecza i renesansu, a także na wskazaniu ich wpływów i związków z muzyką następnych epok. Wykłady pozwolą również pogłębić, usystematyzować i uaktualnić wiedzę na temat muzyki dawnej.

Przewidziane są również spotkania dyskusyjne na tematy związane z metodyką nauczania historii muzyki (nowa podstawa programowa, rozkłady materiału, modyfikacja programów nauczania, nowy kształt matury z historii muzyki, zmiany w szkolnictwie artystycznym i możliwości uzupełniania wiedzy z zakresu historii muzyki w ramach szkolnych ramowych planów nauczania). Zajęcia te poprowadzą – mgr Ewa Mikołajczyk (Katowice) oraz mgr Aleksandra Wilde (Gdańsk).

Jak co roku istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i wyżywienia w bursie Szkoły Muzycznej. Nocleg kosztuje 45 zł. za łóżko w pokoju 2/3 osobowym bez łazienki.

Całodzienne wyżywienie zapewnia nowy ajent stołówki szkolnej. Posiłki będzie można wykupywać na miejscu (wg karty) w cenach: śniadanie i kolacja od 6 zł, obiad od 12 zł.

Kurs rozpoczyna się w sobotę 28 czerwca o godz. 11.00 a kończy we wtorek 1 lipca około godz. 13.00.

Ze względu na konieczność wykwaterowania uczniów z bursy rezerwacja pierwszego noclegu będzie możliwa dopiero z soboty na niedzielę (28/29 czerwca). Warunkiem rezerwacji miejsca noclegowego w bursie jest wpłata odpowiedniej kwoty na konto szkoły. Z powodu ograniczonej ilości miejsc noclegowych (równolegle prowadzony kurs pianistyczny i skrzypcowy) o rezerwacji noclegu decydować będzie kolejność wpłat.

 Narodowy Bank Polski o/Gdańsk

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej prosimy nadsyłać do dnia 15 czerwca 2014 r.

Adres szkoły:

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3 tel./fax. 058 301-12-72

Bieżące informacje o kursie oraz karty zgłoszeniowe umieszczane są na stronie szkoły: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/

Program kursu do pobrania na stronie: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/program.php

Kurs Historii Muzyki luty 2013

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz ósmy organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki skierowany do nauczycieli teorii muzyki, w szczególności historii muzyki, audycji muzycznych, literatury muzycznej i form muzycznych.

Kurs odbędzie się w terminie 11-15 lutego 2013 r.

Dotyczyć będzie muzyki XX i XXI wieku. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy, Krakowa, Poznania, Białegostoku i Gdańska.

Program kursu oraz karty zgłoszeniowe  znajdują się pod adresem: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/program.php

(więcej…)

Zmiana programu kursu dla nauczycieli historii muzyki

Z przyjemnością informuję, że udało  się zaprosić na kurs panią Danutę Gwizdalankę, autorkę podręcznika do historii muzyki, którego ostatni tom (muzyka XX  w.) właśnie ukazał się na rynku wydawniczym. Gościem kursu będzie także pani Monika Pasiecznik, która przedstawi twórczość Karlheinza Stockhausena oraz Wojciech Blecharz (nasz absolwent) – kompozytor, Uniwersytet Kalifornijski San Diego /  Gdynia.  Niestety dwóch innych wykładowców,  prof. Maciej Gołąb oraz Piotr Orawski, z przyczyn losowych nie będą mogli uczestniczyć w kursie.  Za zmiany przepraszam i zapraszam do zapoznania się z nieco zmienionym programem kursu.

OGÓLNOPOLSKI KURS DLA NAUCZYCIELI HISTORII MUZYKI

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz siódmy organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs dla Nauczycieli Historii Muzyki, który w tym roku odbędzie w terminie 30 czerwca – 4 lipca. Zajęcia dotyczące muzyki XX i XXI w. prowadzić będą muzykolodzy, kompozytorzy oraz doświadczeni nauczyciele – praktycy z Warszawy, Wrocławia, Słupska, Katowic i Gdańska: (więcej…)