TYDZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w progach Naszej Szkoły. Tym razem, ze względu na pandemię Covid -19, spotykamy się on-line. Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo na naszej stronie wszystkie odpowiedzi na pytania, które zazwyczaj można było nam zadać w szkole. Wierzymy, że zaproponowana przez nas forma spotkania on-line spotka się z Państwa akceptacją i zrozumieniem w tym trudnym czasie, spotęgowanym gigantycznym remontem  naszej placówki.
Proponujemy udział w spotkaniach on-line z dyrekcją, kierownikami poszczególnych sekcji, kierowniczką internatu i psychologiem szkolnym. Będzie również, według potrzeb, możliwość skonsultowania się on-line z nauczycielami poszczególnych instrumentów.
Pozostawiamy Państwa wyborowi spotkania on-line według grafiku, który zamieszczamy poniżej. Będą się one odbywały za pomocą platformy do wideokonferencji Zoom. Wystarczy wybrać termin i godzinę spotkania, a następnie kliknąć w link, który zostanie udostępniony pod każdym z zapowiedzianych spotkań wkrótce.


Harmonogram spotkań on-line:

Jak-polączyć-się-na-spotkanie-w-ramach-Tygodnia-Otwartego-OSM-Gdańsk – kliknij

Poniedziałek 22 marca 2021

10.00 – 10.40 – Łukasz Tartas – psycholog szkolny
10.00 – 10.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
11.30 – 12.10 – Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy
12.00 – 12.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
15.00 – 15.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
17.00 – 17.40 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st

Wtorek 23 marca 2021
13.10-13.50 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
15.00 – 15.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
17.00 – 17.40 – Łukasz Tartas -psycholog szkolny
19.00 – 19.40 – Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

Środa 24 marca 2021
09.00 -09.40 – Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy
10.00 – 10.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
10.00 – 10.40 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st.
16.00 – 16.40 – Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych

Czwartek 25 marca 2021
17.00 – 17.40 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
17.00 – 17.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
19.00 – 19.40 – Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

Piątek 26 marca 2021
11.00 – 11.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
12.00 – 12.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
13.00 – 13.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
14.00 – 14.40 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
15.45 – 16.25 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st.
17.00 – 17.40 – Łukasz Tartas -psycholog szkolny

Sobota 27 marca 2021
14.30 – 15.10 – Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych

Zakres tematyczny spotkań:
Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st. – informacje o szkole, pomoc w wyborze instrumentu, informacje prawne, kontakt z konkretnymi nauczycielami reprezentującymi poszczególne specjalności w szkole.
Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących – informacje o szkole szczególnie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych – informacje o szkole szczególnie w zakresie przedmiotów muzycznych
Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki – informacja o przedmiotach ogólnomuzycznych oraz specjalnościach śpiew i rytmika, pomoc w umówieniu spotkania on-line lub rozmowy telefonicznej z nauczycielami wymienionych specjalności. Różnice programowe z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych.
Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy – informacje o instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa oraz pomoc w umówieniu spotkania on-line lub rozmowy telefonicznej z nauczycielami wymienionych specjalności.
Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych – informacje o instrumentach fortepian, organy, akordeon oraz pomoc w umówieniu spotkania z nauczycielami wymienionych specjalności.
Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji – informacje o instrumentach flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, tuba, instrumenty perkusyjne oraz pomoc w umówieniu spotkania z nauczycielami wymienionych specjalności
Anna Trumińska – kierownik internatu – informacje na temat internatu (możliwości zakwaterowania, opłaty, organizacja działania itp.)
Łukasz Tartas – psycholog szkolny – informacje o zakresie, możliwościach i sposobach pomocy naszym wychowankom zakresie wsparcia psychologicznego; predyspozycje psychofizyczne do nauki w szkole artystycznej.

Aby zapewnić możliwe najlepszy obraz tego co na co dzień dzieje się w Naszej Szkole zachęcamy do odwiedzenia szkolnego kanału YouTube, którego premiera zbiega się z tygodniem otwartym szkoły. Udostępniamy materiały przygotowane przez naszych pedagogów specjalnie na tę okazję, czyli prezentacje klas instrumentów i specjalności. Dodatkowo stopniowo zamieszczamy wcześniej zarejestrowane materiały z różnych szkolnych wydarzeń, np. spektakli, koncertów, prób czy przedstawień skierowanych do najmłodszych dzieci (bajki muzyczne). Mamy nadzieję, że udostępnione materiały video pokażą choć w pewnym zakresie potencjał i możliwości naszej szkoły oraz różnorodność podejmowanych działań artystycznych.
1. Strona kanału YouTube
2. Tematyczne listy filmów
3. Materiały dla przedszkoli:

4. Sekcja instrumentów dętych i perkusji:

5. Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy:

6. Sekcja instrumentów klawiszowych:

7. Sekcja teorii muzyki, rytmiki i wokalistyki:

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, np. wymagania, informatory, wnioski rekrutacyjne itp. znajdują się w zakładce rekrutacja.

Poniżej prezentujemy filmik przygotowany przez Samorząd Uczniowski „Moja szkoła”:

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 – terminy, wymagania, formularze

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

  • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 10, 11, 12 maja 2021 r.
  • Badanie predyspozycji do nauki klasie I OSM I st. – 13 – 14 maja 2021 r.
  • Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne na specjalność instrumentalistyka 10 – 18 maja 2021 r.
  • Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na specjalność rytmika (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2021 r.
  • Egzamin wstępny do kl. III i wyższych OSM II st. na specjalność wokalistyka (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2021 r.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30.04.2021 r.

Wnioski rekrutacyjne:

wniosek o przyjęcie do klasy I na 2021/22 (do edytowania)
wniosek o przyjęcie do klasy I na 2021/22 (PDF)
wniosek o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza OSM I st. na 2021/22  (do edytowania)
wniosek o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza OSM I st. na 2021/22 (PDF)

Bardzo zachęcamy kandydatów do szkoły do uczestniczenia w Tygodniu Otwartym Szkoły organizowanym on-line w dniach 22-27 marca br. Będzie można uczestniczyć w konsultacjach on-line, lekcjach otwartych i zobaczyć szkołę „od podszewki”,  a także uzyskać niezbędne informacje i porady dotyczące wymagań egzaminacyjnych.

Przypominamy również, że nasi uczniowie klas VI, którzy ubiegają się o przyjęcie do OSM II st.  również zobowiązani są do złożenia wniosków rekrutacyjnych do dnia 30 kwietnia br.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2021 r.

 

REKRUTACJA

HARMONOGRAMY !!!

Poniżej zamieszczamy terminy zajęć przygotowawczych dla kandydatów do klasy I oraz harmonogramy egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych. Osoby przystępujące do egzaminów wstępnych oraz kwalifikacyjnych mają wyznaczone sale do przebrania i przygotowania się na 30 min przed godziną podaną w grafiku. Dzieci biorące udział w badaniu predyspozycji będą zapraszane do wejścia na teren szkoły, może im towarzyszyć jedne rodzic / opiekun prawny.

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Rekrutacja dzieci do klasy I

Do klasy pierwszej przyjmujemy dzieci, które w tym roku kalendarzowym kończą siedem lat. Zgodnie z Art. 36 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe na wniosek rodziców naukę w naszej szkole może rozpocząć także dziecko, które w tym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy Prawo Oświatowe.
Badanie przydatności do klasy I, które odbędą się w dniach 13-14 maja br. poprzedzone jest lekcjami przygotowawczymi, które odbędą się w dniach: 10-12 maja 2021 r.

Terminy egzaminów

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku na rok szkolny 2021/22 odbędą się w dniach 10 – 19 maja 2021 r., a badanie przydatności kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadzone zostanie w dniach 13-14 maja 2021r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany na stronie szkoły do dnia 5 maja 2021 r. Przewidujemy, że egzaminy kwalifikacyjne do I i II st. oraz egzaminy wstępne do II st. odbędą się wg następującego porządku (dotyczy to również obecnych uczniów klasy VI naszej szkoły):

  • kandydaci na instrumenty dęte lub perkusję: 10-11 maja 2021
  • kandydaci na fortepian, organy lub akordeon: 12 maja 2021
  • kandydaci na instrumenty smyczkowe, harfę lub gitarę: 17-18 maja 2021
  • kandydaci na specjalność rytmika lub wokalistyka: 19 maja 2021

Biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy wstępne i kwalifikacyjne mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen na świadectwie szkolnym z przedmiotów muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo w zakładce (kategoria) REKRUTACJA.