Matura 2019. Wyniki.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 4 lipca br. (czwartek). Absolwenci, którzy: 1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem) 2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości 3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości. Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
https://wyniki.oke.gda.pl/

Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. Zwracamy uwagę, że wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy. Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

Osoby nieobecne na egzaminie lub te, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielności albo wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego, nie mają prawa przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu.

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku terminy egzaminu poprawkowego są następujące:  część pisemna egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00  część ustna egzaminu maturalnego – od 20 do 21 sierpnia 2019 r. Obie części egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzane są w macierzystych szkołach.

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych maj 2018

 

Język polski

Data

Godzina

Zdający

 

 

 

 

18 maja, piątek,

 

Zespół egzaminacyjny:

pp. Maria Drapella, Grażyna Król

9.00

Agata Chyła

9.15

Oliwia Dobosz

9.30

Artur Dobrzyński

9.45

Magdalena Kiełkucka

10.00

Bogdan Mishchenko

10.30-11.00 Przerwa – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

11.00

Jan Olesz

11.15

Agata Runowska

11.30

Mikołaj Sarad

11.45

Jan Szczypiorski

12.00

Yana Tkachuk

12.30 – 13.00 Przerwa– OGŁOSZENIE WYNIKÓW

13.00

Dominik Urbanowicz

13.15

Tymoteusz Urbanowicz

13.30

Katarzyna Wróblewska

14.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Data

Godzina

Zdający

 

 

 

18 maja, piątek,

 

Zespół egzaminacyjny:

pp. Hanna Bembenek Cisak, Agnieszka Szyk

 

10.00

Marceli Buczyński

10.15

Nikola Freda

10.30

Bartosz Gołębiowski

10.45

Przemysław Juchniewicz

11.00

Bartłomiej Lejk

11.30-12.00 Przerwa – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

12.00

Karolina Perepeczko

12.15

Stanisław Poznański

12.30

Barbara Stawiarz

12.45

Agnieszka Szczęścikiewicz

13.15 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

 

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – MAJ 2018

Język angielski

Data

Godzina

Zdający

11 maja, piątek,

 

Zespół egzaminacyjny:

pp. Alicja Kubiak, Adriana Moenert

 

 

 

 

 

 

 

Zespół egzaminacyjny:

pp. Joanna Mielniczek, Alicja Kubiak

 

9.00

Artur Dobrzyński

9.15

Nikola Freda

9.30

Przemysław Juchniewicz

9.45

Mikołaj Sarad

10.00 – 10.30  Przerwa – OGŁOSZENIE WYNIKÓW Zmiana Zespołu Egzaminacyjnego  

10.30

Marceli Buczyński

10.45

Agata Chyła

11.00

Oliwia Dobosz

11.15

Magdalena Kiełkucka

11.30

Bartłomiej Lejk

11.45 – 12.00 Przerwa – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

12.00

Jan Olesz

12.15

Barbara Stawiarz

12.30

Agnieszka Szczęścikiewicz

12.45

Jan Szczypiorski

13.00

Yana Tkachuk

13.15 – 13.30 Przerwa – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

13.30

Dominik Urbanowicz

13.45

Tymoteusz Urbanowicz

14.00

Katarzyna Wróblewska

14.15                                OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Język niemiecki

Data

Godzina

Zdający

 

16 maja, środa,

Zespół egzaminacyjny:

pp. Edyta Smolińska, Danuta Irzabek / Iwona Hintz

 

10.00

Bartosz Gołębiowski

10.15

Karolina Perepeczko

10.30

Stanisław Poznański

10.45

Agata Runowska

11. 00      OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Matura próbna z matematyki

Próbny egzamin maturalny z matematyki (jedyny przygotowany przez CKE) odbędzie się 3 listopada, w środę o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uczniów proszę o przybycie z wyprzedzeniem, zaopatrzenie się w czarne pióra lub długopisy oraz materiały pomocnicze określone w komunikacie Dyrektora CKE (linijka, cyrkiel, kalkulator prosty). Szkoła zapewnia każdemu zdającemu tablice wzorów matematycznych.

Egzamin trwa 170 minut, uczniowie zdający są w tym dniu zwolnieni z zajęć ogólnokształcących.

Życzymy powodzenia!