Zastępstwa 17.06.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIb p. Lica
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIa p. Hintz
p. Szostakiewicz 2 matematyka XI Odwołane
p. Szostakiewicz 3 matematyka XI odwołane
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Biegaj
p. Szostakiewicz 7 matematyka VIIIc p. Kwater z VIIIb
p. Przygocka 6 ZTR X Odwołane
p. Przygocka 7 ZTR X Odwołane
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI odwołane
p. Wilde 1 historia muzyki XI Odwołane
p. Wilde 2 historia muzyki IX p. Trybułowska
p. Mielniczek 2 j. angielski Vb p. Jadczak – Wodzinowska
p. Mielniczek 4 j. angielski X p. Bradtke
p. Popielarska 9 informatyka X odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 3 kształcenie słuchu VIIb p. Barabasz
p. Borysewicz 1 j. polski Va odwołane
p. Borysewicz 3 j. polski Vb p. W. Lauer
p. Borysewicz 4 j. polski Vb p. W. Lauer
p. Borysewicz 7 j. polski VIIc Odwołane
p. Borysewicz 8 j. polski VIIc odwołane
p. Spłocharska 5 plastyka VIIc p. Pruss
p. Spłocharska 6 plastyka Vb p. Bradtke

Zastępstwa 14.06.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Kwater 2 Historia VIIIb odwołane
p. Kwater 3 WOS X p. Biegaj
p. Kwater 4 EDB VIIIa p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mitros – Suchorzewska 1 Kształcenie słuchu Vb Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Kształcenie słuchu IVb Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu VI p. Wyrwińska
p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu Va p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VIIb p. Biegaj
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X Odwołane
p. Pruss 1 matematyka VIIc Odwołane
p. Pruss 3 Matematyka VIIIb Odwołane
p. Pruss 4 Matematyka VIIIb Odwołane
p. Pruss 5 Matematyka X p. Żebrowska
p. Pruss 6 Matematyka VIIIa p. Mielniczek
p. Pruss 7 matematyka VIIIa p. Barabasz
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb Odwołane
p. Popielarska 3 Informatyka VIIIc p. Mielniczek
p. Popielarska 4 Informatyka IVa p. Jadczak – Wodzinowska
p. Popielarska 5 matematyka IVa p. Pujanek
p. Popielarska 6 Informatyka Va Odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Vb Odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VIIb Odwołane
p. Popielarska 9 Informatyka VIIIa Odwołane
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska

Zastępstwa 13.06.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Kwater 1 Historia VIIb Odwołane
p. Kwater 2 WOS VIIIc p. Irzabek z VIIIb
p. Kwater 3 Historia VIIIb p. Kamińska
p. Kwater 4 Historia IX Czytelnia
p. Kwater 5 Historia VIIa p. Barabasz z VIIc
p. Kwater 6 EDB VIIIc p. Szostakieiwcz
p. Kwater 7 WOS VIIIa p. Barabasz z VIIIc
p. Kwater 9 historia VIIc odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Audycje muzyczne IVa Świetlica
p. Mitros – Suchorzewska 3 Audycje muzyczne IVb p. Mielniczek
p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu VIIa p. H. Lauer
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu Va p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 6 Audycje muzyczne Vb odwołane
p. Przygocka 1 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa Świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Tomczak
p. Przygocka 5 ZTR Ib Odwołane / świetlica
p. Przygocka 6 ZTR IIb Odwołane / świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc odwołane
p. Pruss 1 matematyka VIIc odwołane
p. Pruss 2 matematyka VIIb odwołane
p. Pruss 3 matematyka X odwołane
p. Pruss 4 matematyka X p. Żebrowska
p. Pruss 5 matematyka VIIIa p. Lica z VIIIc
p. Pruss 6 matematyka Va odwołane
p. Pruss 7 matematyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 2 Informatyka VIIc odwołane
p. Popielarska 4 matematyka IVa p. Biegaj
p. Popielarska 6 Informatyka IVb odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Va odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VI odwołane
p. Popielarska 9 Informatyka VIIb odwołane
p. Bradtke 1 Kształcenie słuchu X odwołane
p. Bradtke 2 Audycje muzyczne IVa Świetlica
p. Bradtke 3 Audycje muzyczne IVb p. Mielniczek
p. Bradtke 5 Kształcenie słuchu XI p. W. Lauer

Zastępstwa 12.06.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR IIa Świetlica
p. Przygocka 8 ZTR VIIIab Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIab Odwołane
p. Kwater 1 EDB X Odwołane
p. Kwater 2 WOS X Odwoałne
p. Kwater 3 Historia VIIIb Odwoałne
p. Kwater 4 WOS VIIIa p. Borysewicz
p. Kwater 5 historia IX p. W. Lauer
p. Pruss 2 matematyka Va p. Jarno
p. Pruss 3 matematyka X Odwołane
p. Pruss 4 matematyka VIIc p. Moenert z VIIb
p. Pruss 5 matematyka VIIIb p. Szostakiewicz z VIIIc
p. Pruss 6 matematyka VIIb p. W. Lauer
p. Popielarska 6 Informatyka Vb p. Kłosowski
p. Popielarska 7 Informatyka VIIa Odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka X Odwołane
p. Popielarska 10 Informatyka VIIIa Odwołane
p. Polewska 2 Kształcenie słuchu VIIIc Odwołane
p. Polewska 4 Literatura muzyczna VIIIc p. Borysewicz
p. Polewska 6 Zasady muzyki VIIc p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Irzabek 5 j. niemiecki XI Odwołane
p. Irzabek 6 j. niemiecki VIIIb  
p. Irzabek 7 j. niemiecki VIIIc p. Jadczak z VIIIb
p. Irzabek 8 j. niemiecki VIIa Odwoałne
p. Irzabek 9 j. niemiecki XI Odwołane
p. Irzabek 10 j. niemiecki XI odwołane

Zastępstwa 11.06.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 6 ZTR X odwołane
p. Przygocka 7 ZTR X Odwołane
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 1 Kształcenie słuchu Vb odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Godzina wychowawcza VIIa p. Borysewicz
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu VIIb p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu IVa p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 5 Audycje muzyczne Va Świetlica
p. Kwater 1 historia VIIc Odwołane
p. Kwater 2 WOS VIIIc P .Bembenek – Cisak z VIIIb
p. Kwater 3 Historia IVa Świetlica
p. Kwater 4 Historia VIIIa p. Kłosowski
p. Kwater 5 Historia VIIb p. Kłosowski
p. Kwater 6 Godzina wychowawcza IX Odwołane
p. Kwater 7 EDB VIIIb p. Hintz
p. Kwater 8 WOS VIIIb Czytelnia
p. Bradtke 2 Kształcenie słuchu X p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Bradtke 5 Audycje muzyczne Va Świetlica
p. Bradtke 7 Audycje muzyczne Vb odwołane
p. Bradtke 8 Kształcenie słuchu XI p. W. Lauer
p. Irzabek 5 j. niemiecki IX p. Pruss
p. Irzabek 6 j. niemiecki VIIc p. Pruss z VIIb
p. Irzabek 7 j. niemiecki VI p. Biegaj
p. Irzabek 8 j. niemiecki X p. Hintz
p. Irzabek 9 j. niemiecki XI odwołane

Zastępstwa 10.06.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR Ia Świetlica
p. Przygocka 6 ZTR VI Odwołane
p. Przygocka 7 ZTR VI Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR XI Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 1 Kształcenie słuchu VIIa Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Kształcenie słuchu IVb p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu IVa p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 4 Audycje muzyczne VI p. Wyrwińska
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VI p.  Wyrwińska
p. Kwater 6 Historia VIIa p. Olkiewicz
p. Kwater 7 WOS X Odwołane
p. Kwater 8 WOS VIIIa Odwołane

Zastępstwa 07.06.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 2 matematyka VIIIc p. Pruss
p. Szostakiewicz 3 matematyka Vb p. Wyrwińska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Jadczak – Wodzinowska
p. Szostakiewicz 5 matematyka XI p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 6 matematyka XI p. Mielniczek
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa p. Mielniczek
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski IVb Bitwa na uszy
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski VIIIb p. Brodnicka -Serafinowicz
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane / świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane / świetlica
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Brodnicka -Serafinowicz
p. Biegaj p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu Va p. Barabasz

Zastępstwa 06.06.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 1 matematyka Vb odwołane
p. Szostakiewicz 4 matematyka VIIIc p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 5 matematyka IVb Świetlica
p. Przygocka 1 ZTR Va Odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa Świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Pilichowska
p. Przygocka 5 ZTR Ib p. Tomczak
p. Przygocka 6 ZTR IIb Świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc p. Tartas
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc p. Kwater
p. Bembenek – Cisak 1 j. polski IVb Odwołane
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIb p. Bradtke
p. Żebrowska 1 matematyka XI Odwołane
p. Żebrowska 2 matematyka XI odwołane
p. Żebrowska 3 fizyka IX p. Kamińska
p. Żebrowska 5 fizyka VIIIb p. Lica z VIIIc
p. Żebrowska 6 fizyka VIIa p. Barabasz
p. Żebrowska 7 fizyka X odwołane
p. Borysewicz 4 j. polski Vb p. Biegaj
p. Borysewicz 5 j. polski IVa czytelnia
p. Borysewicz 6 j. polski VIIc p. Moenert z VIIB
p. Borysewicz 7 j. polski XI odwołane

Zastępstwa 05.06.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 1 matematyka Vb Odwołane
p. Szostakiewicz 2 matematyka IVb p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 5 matematyka VIIIc p. Pruss z VIIIb
p. Przygocka 5 ZTR IIa Świetlica / Odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIIab Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIab Odwołane
p. Polewska 2 kształcenie słuchu VIIIc Odwołane
p. Polewska 4 literatura muzyczna VIIIc p. Kwater z VIIIb
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Pruss z VII b
p. Kamińska 3 j. polski VIIb p. Mielniczek

Zastępstwa 04.06.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIb p. Lica
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski IVb p. Pujanek
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski IVb p. Lica
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski IVb p. Pruss
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIa p. Irzabek
p. Szostakiewicz 2 matematyka XI p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 3 matematyka XI p. Bradtke
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Kłosowski
p. Szostakiewicz 6 matematyka IVb p. Jadczak  – Wodzinowska
p. Szostakiewicz 7 matematyka VIIIc p. Kwater  z VIIIb
p. Przygocka 6 ZTR X p. Borysewicz
p. Przygocka 7 ZTR X p. Hintz
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI odwołane
p. Prasowska – Zeidler 2 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 3 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 4 rymika IIa Świetlica
p. Prasowska – Zeidler 5 rytmika IIa Świetlica
p. Prasowska – Zeidler 6 rytmika IIIa p. E. Grabowska

Zastępstwa 03.06.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski IVb p. Jarno
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIa p. Pruss
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIb p. Kłosowski
p. Bembenek – Cisak 8 j. polski VIIIb p. Kłosowski
p. Szostakiewicz 3 matematyka Vb p.  Żebrowska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Mitros – Suchorzewska
p. Szostakiewicz 6 matematyka IVb p. Moenert
p. Szostakiewicz 7 matematyka XI Odwołane
p. Szostakiewicz 8 matematyka XI Odwołane
p. Przygocka 5 ZTR Ia Świetlica  patrzek
p. Przygocka 9 ZTR XI Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Polewska 3 Literatura muzyczna VIIIc p. Olkiewicz (z VIIIb)
p. Polewska 4 Zasady muzyki VIIc p. Olkiewicz (z VIIa)

Zastępstwa 31.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Barabasz 1 Biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 Przyroda IVa odwołane
p. Barabasz 3 Przyroda IVb p. Pruss
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Pruss
p. Barabasz 6 Godzina wychowawcza VIIIb wycieczka
p. Barabasz 8 Biologia IX p. Kimmel
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z VIIIa
p. Olkiewicz 1 geografia VIIa Odwołane/przeniesione na 2 lekcję
p. Kamińska 2 j. polski VIIa p. Olkiewicz
p. Kamińska 3 j. polski XI p. Biegaj
p. Kamińska 4 j. polski XI p. Serafinowicz
p. Kamińska 6 j. polski IX p. Żebrowska
 p. Kamińska 7 j. polski IX P. Mielniczek
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb wycieczka
p. Popielarska 3 Informatyka VIIIc p. Pujanek – wf z klasami VII
p. Popielarska 4 Informatyka IVa p. Jadczak – Wodzinowska
p. Popielarska 5 Informatyka IVa p. Mitros- Suchorzewska
p. Popielarska 6 Informatyka Va odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Vb Odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VIIb Wyjście z wychowawcą
p. Popielarska 9 informatyka VIIIa Odwołane

Zastępstwa 30.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 1 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Pilichowska
p. Przygocka 5 ZTR Ib p. Tomczak
p. Przygocka 6 ZTR IIb świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc odwołane
p. Barabasz 3 biologia VIIb p. Mielniczek
p. Barabasz 4 biologia VIIIa p. Biegaj
p. Barabasz 5 biologia VIIc p. Kwater – z VIIb
p. Barabasz 6 przyroda VI p. Szostakiewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIIc odwołane
p. Kwater 9 historia VIIc przełożone na wcześniejszą godz.

Zastępstwa 29.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR IIa świetlica
p. Przygocka 8 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Polewska 2 literatura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 kształcenie słuchu VIIIc p. Kwater z VIIIa
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Brodnicka – Serafinowcz (za 7 lekcję)
p. Długołęcka 1 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 2 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 3 chór IVa/b IVa- świetlica IVb-  czytelnia
p. Długołęcka 4 chór IVa/b IVa – p. Borysewicz IVb – p. Kamińska
p. Długołęcka 5 kształcenie słuchu VIIc czytelnia
p. Pabjańczyk 1 i 2 Zespół instumentalny VI-VIII odwołane
p. Mielniczek 1 j. angielski IVa odwołane
p. Mielniczek 2 j. angielski XI odwołane

kółko matematyczno – przyrodnicze z p. Muzolf – odwołane

Zastępstwa 28.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 2 biologia VIIc p. Borysewicz
p. Barabasz 3 przyroda VI p. Bradtke
p. Barabasz 4 biologia VIIIb Sala koncertowa
p. Barabasz 5 biologia Vb p. Kłosowski
p. Barabasz 6 przyroda IVa p. Bradtke
p. Barabasz 7 biologia VIIa odwołane
p. Przygocka 6 ZTR X p. Biegaj
p. Przygocka 7 ZTR X p. Hintz
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane/świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Jurczyk
p. Szwedowska 3 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Watkowska
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf
p. Szwedowska 5 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf

Zastępstwa 27.05.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Polewska 3 Literatura muzczyna VIIIc p. W. Lauer
p. Polewska 4 Zasady muzyki VIIc p. Jadczak – Wodzinowska
p. Jarno 1 Technika Vb Odwołane
p. Jarno 3 Technika VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. JArno 5 Technika IVb p. Kamińska
p. Mitros – Suchorzewska 2 Kształcenie słuchu IVb p. Barabasz
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu IVa p. Mielniczek
p. Mitros – Suchorzewska 4 Audycje muzyczne VI p. Olkiewicz
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VI p. Pruss
p. Drapella wszystkie etyka wszystkie odwołane

Zastępstwa 24.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 1 biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 przyroda IVa Odwołane
p. Barabasz 3 przyroda IVa p. Biegaj
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Barabasz 6 godzina wychowawcza VIIIb p. Olkiewicz (z VIIIc)
p. Barabasz 8 biologia IX odwołane
p. Borysewicz 2 j. polski VIIc p. Pruss
p. Borysewicz 3 j. polski IVa Świetlica
p. Borysewicz 4 j. polski XI p. Kamińska ( 2 grupą)
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. Kamińska
p. Grabowska 3 rytmika Ib p. Jurczyk
p. Grabowska 4 rytmika IIb p. Muzolf
p. Grabowska 5 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Grabowska 6 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Mielniczek 2 j. angielski Va Odwołane
p. Mielniczek 4 j. angielski IVa p. Popielarska
p. Mieniczek 5 j. angielski VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mielniczek 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 4 j. angielski Ib p. Jurczyk
p. Moenert 6 j. angielski IIIb Odwołane / świetlica
p. Moenert 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 9 j. angielski XI Odwołane
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z kl VIIIa

Zastępstwo 23.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Mitros – Suchorzewska 2 Audycje muzyczne IVa p. Bradtke
p. Mitros – Suchorzewska 3 Audycje muzyczne IVb p. Bradke
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu Va p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 6 Audycje muzyczne Vb Odwołane/ świetlica
p. Barabasz 4 Biologia VIIIa p. Biegaj
p. Barabasz 5 Biologia VIIc p. Kwater z VIIa
p. Barabasz 6 Przyroda VI p. Szostakiewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIIc p. Tartas
p. Kwater 7 WOS VIIIa p. Tartas
p. Kwater 8 historia VIIc odwołane
p. Popielarska 7 informatyka Va Odwołane / świetlica
p. Popielarska 8 informatyka VI Odwołane / świetlica
p. Popielarska 9 informatyka VIIb odwołane
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIb p. H. Lauer
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski VI czytelnia
p. Tomczak 2 Ed. wczesnoszkolna IIa Świetlica
p. Tomczak 3 Ed. wczesnoszkolna IIa p. Pilichowska
p. Tomczak 4 Ed. wczesnoszkolna IIa p. Pilichowska
p. W. Lauer 1 Harmonia X Odwołane
p. W. Lauer 2 Harmonia X Odwołane
p. W. Lauer 3 Harmonia XI p. H. Lauer
p. W. Lauer 5 Kształcenie słuchu XI p. H. Lauer
         

Zastępstwa 22.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Borysewicz 2 j. polski Vb p. Mielniczek
p. Borysewicz 3 j. polski VIIc p. Kamińska z VIIb
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. W. Lauer
p. Borysewicz 6 j. polski Va p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Polewska 2 Lieratura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 Kształcenie słuchu VIIIc p. Kwater z VIIIa
p. Polewska 6 Zasady muzyki VIIc p. Pruss z VIIb
p. Poznańska 4 historia VI p. Kamińska

Zastępstwa 21.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. H. Lauer 6 kształcenie słuchu VIIIb p. Biegaj
p. H. Lauer 7 harmonia IX p. W. Lauer
p. H. Lauer 8 kształcenie słuchu XI p. Biegaj
p. Pruss 6 matematyka VIIb p. Bradtke
p. Drapella 9 etyka X/XI odwołane
p. Barabasz 2 biologia VIIc p. Borysewicz
p. Barabasz 3 przyroda VI p. Bradtke
p. Barabasz 4 biologia VIIIb p. Bradtke
p. Barabasz 5 biologia Vb Świetlica
p. Barabasz 6 przyroda IVa p. Borysewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIa odwołane