Projekty

27 grudnia 2017 ~ Aleksandra BalcerowskaMożliwość komentowania Modernizacja boiska szkolnego została wyłączona

Modernizacja boiska szkolnego

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy
ul. Gnilnej 3 informuje, że w 2017 r. w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa
artystycznego” Zadania: „Modernizacja boiska szkolnego” zostało
zmodernizowane boisko szkolne. Wykonano instalację drenażową, fundamenty
pod wyposażenie techniczne – bramki, konstrukcje ogrodzenia – wykonanie
podbudowy, instalacje piłkochwytów i ogrodzenia z bramką Łączna wartość
prac wyniosła: 164.965,10 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00 zł.

Czytaj dalej

06 września 2015 ~ Ewa BisewskaMożliwość komentowania Termomodernizacja szkół artystycznych została wyłączona

Termomodernizacja szkół artystycznych

logo_termomodernizacja_m

MKiDN CEA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej realizuje projekt systemowy finansowany z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dotyczący kompleksowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego. Umowa na realizacje zadania została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 czerwca 2014 r.

Planowany całkowity koszt wynosi 20,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności  – 17,6 mln zł.

Zadanie inwestycyjne stanowi pierwszy etap dużego, kompleksowego założenia projektowego składającego się z dwóch etapów – przygotowania inwestycji oraz właściwej realizacji robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Projekt dotyczy 156 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

Plakat

Czytaj dalej