Chór dziecięcy „Canzonetta”

Chór Dziecięcy CANZONETTA OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku pod dyrekcją Teresy Pabjańczyk prowadzi bogatą działalność koncertową dla szerokiego środowiska wykonując program a cappella oraz formy wokalno-instrumentalne.
Członkowie chóru brali udział w wielu spektaklach operowych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku: G. Puccini „Cyganeria”, G. Puccini „Tosca”, K. Knittel „Sąd Ostateczny”. Chór brał udział w wykonaniach „Pasji wg św. Mateusza” J.S. Bacha, „Symfonii Tysiąca” G. Mahlera pod dyrekcją K. Bumanna oraz „Carmina Burana” C. Orffa i prologu opery Mefistofeles A. Boita pod kierunkiem M. Caldiego. W 2016 roku Chór uczestniczył w projekcie Tribute To Abba Show w Ergo Arenie w Sopocie.

Chór koncertował w Akademii Muzycznej w Gdańsku podczas sesji naukowych Kół Naukowych Edukacji Muzycznej oraz podczas przeglądów chóralnych Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Na Pomorskich Spotkaniach Chórów Szkół Muzycznych Regionu Pomorskiego zespół zdobywał kolejno w 2006 roku III miejsce, w 2008 II miejsce i w 2016 I miejsce, a jego dyrygentka Teresa Pabjańczyk otrzymała nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta.

Chór Canzonetta wielokrotnie brał udział jako zespół pokazowy w warsztatach chóralnych dla dyrygentów chórów dziecięcych.

Od roku 2016 drugim dyrygentem zespołu jest Agnieszka Długołęcka.

Warsztaty chóralne w szkole
Koncert w Filharmonii
Próby do przedstawienia w Operze Bałtyckiej

Chór dziecięcy „Lwiątka”

Chór dziecięcy „Lwiątka” powstał w styczniu 2019 roku z inicjatywy dyrygentki Agnieszki Długołęckiej. W skład zespołu wchodzą  uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, chętni do śpiewania szerszego repertuaru niż realizowany podczas zajęć szkolnych. Chór jest młody stażem, jednak od  początku istnienia udziela się na uroczystościach i koncertach szkolnych. Zespół zdobył Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną za najlepszy debiut na XV Jubileuszowym Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2019), był także zespołem warsztatowym podczas I Ogólnopolskich warsztatów dla dyrygentów chórów dziecięcych z dr. Jackiem Sykulskim.

Orkiestra smyczkowa I stopnia

Zespół Instrumentalny OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to zespół, w którego skład wchodzą uczniowie klas VI, VII i VIII grający na instrumentach smyczkowych. Od 1998 roku zespołem kieruje Teresa Pabjańczyk. Przez wszystkie te lata udało jej się przygotować i poprowadzić około 100 koncertów, na program których składały się utwory przeznaczone na orkiestrę smyczkową z kanonu repertuaru klasycznego oraz najróżniejsze aranżacje znanych utworów wywodzących się z muzyki rozrywkowej. Zespół miał okazję wielokrotnie wykonywać utwory m.in.: A. Corellego, A. Vivaldiego, A. Marcellego, J.S. Bacha, J.Ch. Bacha, O. Riedinga, G.F. Haendla, G.G. Gorczyckiego, J. Haydna, W.A. Mozarta, R. Twardowskiego, K. Kurpińskiego, C. Saint-Saënsa, E. Griega, P. Czajkowskiego, A. Dvoraka, B. Bartoka. Większość wykonywanych utworów to koncerty solowe na skrzypce, trąbkę, obój, fagot, altówkę, wiolonczelę lub fortepian, z towarzyszeniem orkiestry. Należy podkreślić, że solistami przede wszystkim są uczniowie należący do zespołu. Zespół Instrumentalny miał okazję towarzyszyć śpiewakom oraz chórom (Chór Dziecięcy Canzonetta, Gdański Chór Nauczycielski), wykonując fragmenty dzieł oratoryjno-kantatowych, fragmenty oper lub opracowania różnych utworów na głos lub chór i orkiestrę smyczkową.

Zespół Instrumentalny, poza szkołą, występował w Filharmonii Bałtyckiej, w Teatrze Wybrzeże, w Ratuszu Staromiejskim i Ratuszu Głównym Miasta Gdańsk, w Muzeum Morskim, w Dworze Artusa, w Pałacu Opatów, na Politechnice Gdańskiej, Akademii Muzycznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim. Zespół prowadzi działalność koncertową prezentując swój artyzm w ośrodkach kultury, szkołach, kościołach i na scenach plenerowych, oraz działalność charytatywną występując w Domach Opieki Społecznej i Hospicjach na terenie całego Trójmiasta. Zespół, z uwagi na swoje umiejętności wielokrotnie miał okazję uczestniczyć w Europejskich Spotkaniach Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” im. Władysława Balickiego, odbywających się w okresie letnim w Świeradowie Zdroju.

Skład Zespołu Instrumentalnego każdego roku szkolnego zmienia się z uwagi na rotację wynikającą z przechodzenia uczniów do wyższych klas. Głównym założeniem pracy zespołu jest wykształcenie u młodych uczniów umiejętności muzykowania zespołowego, wzajemnego szacunku, dyscypliny, umiejętności zachowania się na scenie, współodpowiedzialności za ostateczny efekt pracy jakim jest realizacja dzieła muzycznego podczas koncertu, rozbudzenie szeroko pojętej wrażliwości muzycznej i odczuwania radości z odniesionego sukcesu.

 

 

KONKURS PISANIA DYKTAND

Makroregionalny Konkurs Pisania Dyktand zdążyliśmy przeprowadzić przed zamknięciem szkół i ogłoszeniem pandemii. Wyniki zostały przekazane, ale nie pochwaliliśmy się naszymi sukcesami. W grupie kl. VII-IX wyróżnienie otrzymała Marta Anioł, uczennica p. Hanny Lauer oraz Maria Paluszyńska, uczennica p. Wojciecha Lauera. W grupie kl. X-XII  laureatem I miejsca został Dariusz Gatza, uczeń p. Hanny Lauer, natomiast Antoni Jażdżewski, uczeń p. Agnieszki Bradtke, zdobył  III miejsce.

                                                                                                        Gdańsk, 13.03.2020

Sekcja Teorii Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza uczniów wszystkich klas szkoły muzycznej II stopnia do udziału w kolejnym Makroregionalnym Konkursie Pisania Dyktand, który odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie naszej szkoły w Gdańsku, przy ul. Gnilnej 3.

(w załączeniu regulamin i zakres materiału)