Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal dydaktycznych

Zadanie pn. „Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal
dydaktycznych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.

Wartość zadania 566.224,77 zł / Wartość dofinansowania: 555.000,00 zł.

Wykonano prace budowlane (remontowe i modernizacyjne) w 27 pomieszczeniach, które zapewniają optymalne warunki dla procesu kształcenia w OSM I i II st. w Gdańsku oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki zarówno pracownikom jak i uczniom.
Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę jakości prowadzenia zajęć. Zdemontowano stare, zniszczone, często zawilgocone i zagrzybiałe płytki dźwiękochłonne, niespełniające norm p.poż., przygotowano podłoże pod montaż nowych paneli akustycznych, zainstalowano nowe panele akustyczne spełniające powyższe normy, o lepszych parametrach akustycznych, które zniwelowały pogłos w salach lekcyjnych, co znacząco poprawiło możliwości słuchowej oceny jakości gry/śpiewu, zapewniło wyrazistość mowy, komfort mówcy i słuchaczowi, zapobiegło zniekształceniom dźwięku, obniżyło poziom hałasu, podniosło izolacyjność akustyczną pomieszczeń. Prace zostały wykonane wraz z pracami towarzyszącymi: zabezpieczającymi, budowlanymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi i malarskimi.

 

                         

 

 

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych polegających na wytłumieniu pogłosu i izolacji akustycznej sal dydaktycznych w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.


Wykonanie robót budowlanych polegających na wytłumieniu pogłosu i izolacji akustycznej sal dydaktycznych w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II ST. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Dostawa fortepianów dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w  Gdańsku. Etap I – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w  Gdańsku. Etap I – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr II/1335/P/2017/SEK/KP na:

Przebudowę i przystosowanie pomieszczeń na pracownię perkusji oraz dla potrzeb kierownika gospodarczego znajdujących się na parterze budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 23.05.2017 r.

Zamawiający wyznacza wizję lokalną w terminie 12.05.2017 r. o godz. 11:00 dla zainteresowanych Wykonawców.


Remont pomieszczeń w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku
przy ul. Gnilnej 3
  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Organy – usługa  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zakup organów  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa harfy  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II st.  w Gdańsku  przy ul. Gnilnej 3  II/1581/P2/2014  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II st.  w Gdańsku  przy ul. Gnilnej 3  II/1581/P/2014 – POSTĘPOWANIE UMORZONE

Wykonanie przebudowy pomieszczeń natrysków i pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3   II/1476/P/2013 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 –  POSTĘPOWANIE UMORZONE

Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Dostawa instrumentów i akcesoriów perkusyjnych na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Budowa dużego placu zabaw w ramach rządowego projektu  RADOSNA SZKOŁA na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczenia stołówki w budynku Internatu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap III – modernizacja skrzydła pianistycznego i dachu – remont dachu papowego z dociepleniem nad budynkiem szkoły – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra – remont sanitariatu dla uczniów na II p. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra – skrzydło gitary i remont sanitariatu na II p. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wykonanie placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przetarg na remont w INTERNACIE OSM I i II ST – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje,że w 2014 r. w ramach Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione:


        1. harfa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym52,
        2. organy wraz z usługą transportu do Polski, czyszczenia, konserwacji , montażu i strojenia w

            siedzibie Zamawiającego,
        3. pianino.

Łączny wartość instrumentów wyniosła: 159.651,32 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00zł

Program operacyjny – etap IV

 W 2012 roku pozyskaliśmy z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” 150.000 zł a z Centrum Edukacji Artystycznej jako wkład własny 26.500 zł na zadanie:”Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – modernizacja skrzydła pianistycznego”. W ramach remontu wykonano nową posadzkę w korytarzu skrzydła pianistycznego na parterze z tarketu (zastępując toksyczny parkiet na subicie), wymieniono posadzkę w kilku salach lekcyjnych zastępując parkiet na subicie parkietem, wykonano remont kapitalny 1. sanitariatu w skrzydle pianistycznym, odmalowano korytarz na parterze i sale lekcyjne, wymieniono drzwi na dźwiękoszczelne z poszerzeniem otworów drzwiowych i dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Łączny koszt zadania wyniósł: 176.545,13 zł.
Remont był kolejnym etapem modernizacji budynku szkoły, która w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na realizacji decyzji Sanepidu w zakresie wymiany podłóg, remontu sanitariatów i wymiany stolarki okiennej.

Zakup instrumentów

remont W okresie 16.05.2011 – 31.12.2011 zakupiono na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej 5szt. kotłów i dzwonki orkiestrowe. Program: Rozwój szkolnictwa artystycznego. Priorytet: Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego. Nazwa zadania: Zakup instrumentów na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolej. Wartość zadania: 74.978,34 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Operacyjny

Zakończyliśmy  remont parteru szkoły (klas, korytarzy, sali gimnastycznej), który przeprowadziliśmy dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniliśmy okna, drzwi, podłogi, oświetlenie; zakupiliśmy część nowych mebli do wyremontowanych sal.