Zastępstwa 10.10.2020, piątek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Klasa (oddział) Zastępujący Sala szkolna
Leszczyński Tomasz 1 rel IIA    odwołane  
Leszczyński Tomasz 2 rel VIA    Mielniczek Joanna 208 (64)
Bałżewska Katarzyna 3 pol XA    odwołane  
Leszczyński Tomasz 3 rel XII    Mielniczek Joanna 320 (75)
Pestka-Rozmarynowska Monika 3 ztr IIA    świetlica  
Bałżewska Katarzyna 4 pol XA    odwołane  
Leszczyński Tomasz 4 rel IIIA    Tomczak Marta 10 (41)
Pestka-Rozmarynowska Monika 4 ztr IIB    świetlica  
Bałżewska Katarzyna 5 pol XB    Kwater Katarzyna 216 (73)
Pestka-Rozmarynowska Monika 5 rytm IIIA 2. Grupa Prasowska-Zeidler Barbara 12 (43)
Bałżewska Katarzyna 6 pol XB    Kłosowski Jarosław 216 (73)
Pestka-Rozmarynowska Monika 6 rytm IIIA 2. Grupa odwołane  

Zastępstwa 08.10.2020

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Klasa (oddział) Zastępujący Sala szkolna
Leszczyński Tomasz 1 rel IIB   

odwołane

 
Mielniczek Joanna 1 ang VIA Ang 1   odwołane  
Leszczyński Tomasz 2 rel IVB    świetlica  
Mielniczek Joanna 2 ang VIII Ang 2   Weremko Dorota 214 (70)
Leszczyński Tomasz 3 rel XB    Jadczak-Wodzinowska Joanna 106 (48)
Mielniczek Joanna 3 ang IIB    Fugiel Agnieszka 12 (44)
Mielniczek Joanna 4 ang IIA    Fugiel Agnieszka 14 (45)
Mielniczek Joanna 5 ang XII Ang R   odwołane  
Mielniczek Joanna 6 ang XII Ang R   odwołane  
               

Zastępstwa 07.10.2020, środa

Zastępstwa      
Środa 7. października 2020      
Nauczyciel Lekcja Przedmiot Klasa (oddział) Zastępujący
Pabjańczyk Teresa 1 zinstr VI-VIII   odwołane  
Pabjańczyk Teresa 2 zinstr VI-VIII   odwołane  
Pabjańczyk Teresa 3 ch VA,VB    Nawrot Joanna  
Pabjańczyk Teresa 4 ch VA,VB    Kłosowski Jarosław  
Pabjańczyk Teresa 5 ch VIA,VIB    odwołane  
Pabjańczyk Teresa 6 ch VIA,VIB    odwołane  

Nauczanie hybrydowe na czas remontu budynku głównego szkoły.

Informujemy, że w związku z remontem głównego budynku, który potrwa do 5 października,  na podstawie § 18 pkt. 2 oraz § 19 Rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 14 listopada 2018 r.Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło zgodę na realizowanie przez szkołę nauczania w sposób hybrydowy do momentu powrotu do budynku na ulicy Gnilnej.

Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane poprzez dziennik Librus, nowi uczniowie oraz nauczyciele mogą zgłaszać się po kody dostępu, a wszystkie potrzebne informacje przekażemy na Radzie Pedagogicznej oraz rozpoczęciu roku szkolnego 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Zaczynamy nowy rok szkolny. W tym roku, tak jak zawsze 1 września, ale inaczej niż zawsze, bo aż w czterech turach oraz z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. Poniżej przypominamy kilka obowiązujących w szkole podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów choroby zakaźnej.
  2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
  3. Osoby z rodziny towarzyszące uczniom w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego proszone są o wpisanie się na listę obecności (lista wystawiona przy portierni).
  4. Poruszając się po korytarzach szkoły należy mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m.) 
9.00 zapraszamy uczniów klas I-III wraz z rodzicami. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, zgodnie  wytycznymi MEN i GIS, jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
10.00 – przywitamy się z klasami IV-VI, respektując wszystkie wytyczne MEN i GIS:  jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Na 11.00 zapraszamy klasy VII-IX,  zgodnie  wytycznymi MEN i GIS jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Uroczystości kończymy o godzinie 12.00 spotkaniem z klasami  X-XII. Gdyby komuś z uczniów mieli towarzyszyć rodzice, pamiętamy o zasadzie, że jeden uczeń = jeden rodzic,  do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Tego samego dnia na 17.30 zapraszamy Rodziców klas IV-XII na spotkanie z dyrekcją szkoły. Oczywiście osoby, które towarzyszyły swoim dzieciom rano będą już miały wolne popołudnie, wszystkie ważne informacje przekażemy już na rozpoczęciu roku.
 
Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna na Pomorzu napawa nas wszystkich niepokojem. Dzieląc  Państwa obawy zapewniamy, że z wielką powagą traktujemy wszystkie zalecenia sanitarne. Pozostajemy w stałym kontakcie z Radą Rodziców oraz naszym bezpośrednim nadzorem. W miarę naszych możliwości będziemy dbać o bezpieczeństwo każdego ucznia i pracownika.  Jeśli okaże się to konieczne, zapewnimy edukację zdalną lub hybrydową.  Decyzję w tej sprawie Dyrektor szkoły każdorazowo musi skonsultować z Inspektorem sanitarnym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organem prowadzącym szkołę. 
 
Ze szczególną prośbą zwracamy się do Rodziców – wspomóżcie nas Państwo wyjaśniając dzieciom wagę stosowania się do wszystkich reguł, choćby wydawały się nadmiernie restrykcyjne. Podstawową zasadą jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Jest to w pełnej sprzeczności z potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży, a wręcz kłóci się ze społeczną naturą człowieka, jednak w obecnej sytuacji, w połączeniu z zasłanianiem ust i nosa oraz rygorystyczną higieną stanowi najpewniejszy sposób ochrony przed zakażeniem.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się 28 sierpnia, w piątek o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej szkoły. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o niegromadzenie się , kierowanie się bezpośrednio na miejsce oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.