Nauczanie hybrydowe na czas remontu budynku głównego szkoły.

Informujemy, że w związku z remontem głównego budynku, który potrwa do 5 października,  na podstawie § 18 pkt. 2 oraz § 19 Rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 14 listopada 2018 r.Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło zgodę na realizowanie przez szkołę nauczania w sposób hybrydowy do momentu powrotu do budynku na ulicy Gnilnej.

Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane poprzez dziennik Librus, nowi uczniowie oraz nauczyciele mogą zgłaszać się po kody dostępu, a wszystkie potrzebne informacje przekażemy na Radzie Pedagogicznej oraz rozpoczęciu roku szkolnego 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Zaczynamy nowy rok szkolny. W tym roku, tak jak zawsze 1 września, ale inaczej niż zawsze, bo aż w czterech turach oraz z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. Poniżej przypominamy kilka obowiązujących w szkole podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów choroby zakaźnej.
  2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
  3. Osoby z rodziny towarzyszące uczniom w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego proszone są o wpisanie się na listę obecności (lista wystawiona przy portierni).
  4. Poruszając się po korytarzach szkoły należy mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m.) 
9.00 zapraszamy uczniów klas I-III wraz z rodzicami. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, zgodnie  wytycznymi MEN i GIS, jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
10.00 – przywitamy się z klasami IV-VI, respektując wszystkie wytyczne MEN i GIS:  jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Na 11.00 zapraszamy klasy VII-IX,  zgodnie  wytycznymi MEN i GIS jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Uroczystości kończymy o godzinie 12.00 spotkaniem z klasami  X-XII. Gdyby komuś z uczniów mieli towarzyszyć rodzice, pamiętamy o zasadzie, że jeden uczeń = jeden rodzic,  do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Tego samego dnia na 17.30 zapraszamy Rodziców klas IV-XII na spotkanie z dyrekcją szkoły. Oczywiście osoby, które towarzyszyły swoim dzieciom rano będą już miały wolne popołudnie, wszystkie ważne informacje przekażemy już na rozpoczęciu roku.
 
Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna na Pomorzu napawa nas wszystkich niepokojem. Dzieląc  Państwa obawy zapewniamy, że z wielką powagą traktujemy wszystkie zalecenia sanitarne. Pozostajemy w stałym kontakcie z Radą Rodziców oraz naszym bezpośrednim nadzorem. W miarę naszych możliwości będziemy dbać o bezpieczeństwo każdego ucznia i pracownika.  Jeśli okaże się to konieczne, zapewnimy edukację zdalną lub hybrydową.  Decyzję w tej sprawie Dyrektor szkoły każdorazowo musi skonsultować z Inspektorem sanitarnym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organem prowadzącym szkołę. 
 
Ze szczególną prośbą zwracamy się do Rodziców – wspomóżcie nas Państwo wyjaśniając dzieciom wagę stosowania się do wszystkich reguł, choćby wydawały się nadmiernie restrykcyjne. Podstawową zasadą jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Jest to w pełnej sprzeczności z potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży, a wręcz kłóci się ze społeczną naturą człowieka, jednak w obecnej sytuacji, w połączeniu z zasłanianiem ust i nosa oraz rygorystyczną higieną stanowi najpewniejszy sposób ochrony przed zakażeniem.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się 28 sierpnia, w piątek o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej szkoły. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o niegromadzenie się , kierowanie się bezpośrednio na miejsce oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek. 

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki matury zostają udostępnione zdającym w dniu 11 sierpnia. Wszyscy absolwenci otrzymali za pośrednictwem Librusa kody dostępowe do swoich kont na stronie gdańskiej OKE.

Szkoła będzie wydawać świadectwa maturalne od godziny 10.00. Z uwagi na prace remontowe sekretariat znajduje się obecnie w budynku internatu – biuro, wejście od strony ulicy Wałowej.

Wszystkim, którym się powiodło serdecznie gratuluję, osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 8 września o 14.00 zobowiązane są do końca tygodnia (14 sierpnia) złożyć w sekretariacie oświadczenie o  ponownym przystąpieniu do egzaminu. Druk znajduje się w załącznikach do Informacji o egzaminie maturalnym – Załącznik 7_1905.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.  Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły (tymczasowo mieszczącym się w s. 1 w skrzydle pianistycznym). 
Absolwenci  będą mogli również sprawdzić swoje wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od sekretariatu szkoły za pośrednictwem Librusa . Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Wakacje

Szanowni Państwo.
Jak już wcześniej informowali Państwa wychowawcy klas, zachęcamy do odbioru świadectw  szkolnych na początku kolejnego roku szkolnego tj. we wrześniu 2020.
Jeżeli z jakiegoś powodu świadectwo będzie potrzebne wcześniej można je odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29-30.06.2020r. w godzinach od 8.00-18.00.
Świadectwo może odebrać rodzic/opiekun prawny lub upoważniona, pełnoletnia osoba.

ZWROT INSTRUMENTÓW
Instrumenty można zwracać do dnia 30.06.2020r. po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu się na konkretny dzień i godzinę (58 320 99 50) .

W razie potrzeby załatwienia innych spraw szkolnych prosimy o umawianie się telefonicznie
(58 301 12 72) lub mailowe (sekretariat@osm.gdansk.pl)

Odwołanie zajęć lekcyjnych w dniach 12-25 marca

Szanowni Państwo
właśnie otrzymaliśmy informację, że decyzją rządu wszystkie szkoły zostają zamknięte od 16 do 25 marca z możliwością dalszego przedłużenia w razie konieczności.
Premier zarządził również, żeby lekcje nie odbywały się już od jutra, a szkoła w dniach 12-13 marca pełniła jedynie funkcję opiekuńczą – świetlica.
Tak więc informujemy, że dla dzieci z klas I-VI potrzebujących opieki świetlica będzie otwarta w czwartek i piątek w dotychczasowych godzinach, będzie też możliwość zjedzenia posiłku w stołówce internatu oraz Bistro Fermata.
Wszystkie zajęcia lekcyjne, zarówno ogólnokształcące, jak i indywidualne zostają zawieszone od jutra, tj. od 12 marca.
Prosimy o śledzenie informacji o sytuacji oraz bieżące sprawdzanie wiadomości w Librusie.

Zastępstwa 11 marca 2020, środa

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Brudnicka Anna 2 mat V A   Tartas Łukasz
Borysewicz Kamila 3 pol XI Pol P odwołane  
Borysewicz Kamila 4 pol XI Pol P odwołane  
Borysewicz Kamila 6 pol V A   Biegaj Dominika
Borysewicz Kamila 7 pol VI A   Przygocka Magdalena

Dzień Otwarty – ZMIANA FORMUŁY

24.03.2020 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 13.30 

UWAGA – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w Dniu Otwartym odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem publiczności, spotkania z kandydatami przyjmują formę indywidualnych konsultacji.

HARMONOGRAM 

9.00 – 13.30 – KONSULTACJE Z KIEROWNIKAMI SEKCJI:

Kierownik sekcji smyczkowej  – mgr Jolanta Mikołajczyk – sala nr 23

            (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa)

Kierownik sekcji dętej  – mgr Wojciech Hewelt – sala nr 35

            (flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja)

Kierownik sekcji fortepianu I st. – mgr Ewa Włodarczyk – sala nr 15

            (fortepian, organy, akordeon)

Kierownik sekcji fortepianu II st. – mgr Aleksandra Mozgiel – sala nr 9

            (fortepian, organy, akordeon)

Kierownik sekcji teorii I i II st. – mgr Hanna Lauer – sala nr 73

            (wymagania egzaminacyjne z kształcenia słuchu i teorii muzyki)

Symulacja badania predyspozycji kandydatów do klasy I szkoły muzycznej I stopnia:

12.00 – 13.00 – sala 55 (I p.) 

Symulacja egzaminów wstępnych kandydatów do szkoły muzycznej II st.

10.00 – sala 47 (I p.) 

Konsultacje dla kandydatek na wydział rytmiki SM II st.:

11.00 – 12.30 – sala 76 (III p.) mgr Monika Pestka-Rozmarynowska

 Konsultacje dla kandydatów na specjalność wokalistyka (śpiew klasyczny)

11.00 – 12.00 sala kameralna – mgr Tatiana Szczepankiewicz

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ

  • konsultacje z nauczycielami różnych instrumentów i możliwość udziału w lekcjach otwartych
  • prezentacja internatu szkoły

Konsultacje z nauczycielem klasy perkusji – 23.03.w godzinach 12.45 – 14.45 – sala perkusyjna.

Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE I DYNAMIKĘ SYTUACJI ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ  ODWOŁANIA WSZYSTKICH WYDARZEŃ DNIA OTWARTEGO.

PROSIMY O ŚLEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.OSM.GDANSK.PL

Zastępstwa 09 marca 2020, poniedziałek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Borysewicz Kamila 3 pol VI B   Kłosowski Jarosław
Jarno Weronika 3 tech IV B   świetlica  
Borysewicz Kamila 4 pol VI B   Pruss Elwira
Brudnicka Anna 4 mat V A   Żebrowska Katarzyna
Poznańska Katarzyna 4 hist V B   Kłosowski Jarosław
Poznańska Katarzyna 5 hist VII   Mitros-Suchorzewska Jolanta
Borysewicz Kamila 5 pol V A   świetlica  

Zastępstwa 06 marca 2020, piątek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Bembenek – Cisak Hanna 1 pol VII   odwołane  
Bembenek – Cisak Hanna 2 pol VII   odwołane  
Bembenek – Cisak Hanna 3 pol V B   Jadczak-Wodzinowska Joanna
Pestka-Rozmarynowska Monika 3 rytm II A 2. Grupa Prasowska-Zeidler Barbara
Bembenek – Cisak Hanna 4 pol V B   świetlica  
Brudnicka Anna 7 mat V A   Szostakiewicz Joanna
Borysewicz Kamila 7 pol odwołane  

Zastępstwa 5 marca 2020, czwartek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Mielniczek Joanna 1 ang V A  Ang 2 odwołane
Poznańska Katarzyna 4 hist V B   Moenert Adriana
Mielniczek Joanna 5 ang VI A  Ang 1 Brodnicka-Serafinowicz Hanna
Mielniczek Joanna 6 ang XI Ang R odwołane
Poznańska Katarzyna 7 hist VII   odwołane
Mielniczek Joanna 7 ang XI Ang R odwołane

Zastępstwa 4 marca 2020, środa

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Watkowska Marta 1 ed II A  świetlica  
Watkowska Marta 2 ed II A  świetlica  
Olkiewicz Beata 2 geo V B   Zych Andrzej
Brudnicka Anna 2 mat V A   Tartas Łukasz
Olkiewicz Beata 3 geo czytelnia  
Watkowska Marta 4 ed II A  Tomczak Marta
Trybułowska Grażyna 5 hm X HM 2 Wilde Aleksandra
Watkowska Marta 5 ed II A  Pilichowska Hanna
Trybułowska Grażyna 7 hm IX A HM 2 Wilde Aleksandra
Trybułowska Grażyna 8 hm IX A HM 2 Wilde Aleksandra
Trybułowska Grażyna 9 hm XI HM 2 Wilde Aleksandra

Zastępstwa 3 marca 2020, wtorek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Watkowska Marta 1 ed II A  świetlica  
Bisewska Ewa 2 pol IV A   Pruss Elwira
Trybułowska Grażyna 2 hm IX A HM 2 Hintz Iwona
Watkowska Marta 2 ed II A  świetlica  
Wilde Aleksandra 2 hm IX A HM 1 Hintz Iwona
Bisewska Ewa 3 pol IV B   Borysewicz Kamila
Brudnicka Anna 3 mat V A   Tartas Łukasz
Watkowska Marta 3 ed II A  Jarno Weronika
Bisewska Ewa 4 pol IV B   Borysewicz Kamila
Trybułowska Grażyna 4 hm XI HM 2 Lauer Hanna
Wilde Aleksandra 4 hm XI HM 1 Lauer Hanna
Trybułowska Grażyna 5 hm IX B  HM 2 Kwater Katarzyna
Wilde Aleksandra 5 hm IX B  HM 1 Kwater Katarzyna
Wilde Aleksandra 6 hm IX B  HM 1 Trybułowska Grażyna
Wilde Aleksandra 7 hm XII HM 1 Trybułowska Grażyna
           

Zastępstwa 3 marca 2020, poniedziałek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Watkowska Marta 1 ed II A  świetlica  
Watkowska Marta 2 ed II A  Muzolf Anna
Poznańska Katarzyna 4 hist V B   Kłosowski Jarosław
Watkowska Marta 4 ed II A  świetlica  
Poznańska Katarzyna 5 hist VII   Mitros-Suchorzewska Jolanta
Watkowska Marta 5 ed II A  Jurczyk Katarzyna

Zastępstwa 28 lutego 2020, piątek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Jurczyk Katarzyna 1 ed II B   świetlica
Watkowska Marta 1 ed II A  świetlica
Jurczyk Katarzyna 2 ed II B   Tomczak Marta
Watkowska Marta 2 ed II A  świetlica
Jurczyk Katarzyna 3 ed II B   świetlica
Pestka-Rozmarynowska Monika 3 rytm II A 2. Grupa Prasowska-Zeidler Barbara
Szostakiewicz Joanna 3 mat VII   świetlica
Żebrowska Katarzyna 3 pp Jadczak-Wodzinowska Joanna
Szostakiewicz Joanna 4 mat czytelnia
Watkowska Marta 4 ed II A  Pilichowska Hanna
Żebrowska Katarzyna 5 fiz IX B   czytelnia
Szostakiewicz Joanna 5 mat V B   świetlica
Szostakiewicz Joanna 6 mat VI B   Pujanek Radosz
Brudnicka Anna 7 mat V A   odwołane

Zastępstwa 27 lutego 2020, czwartek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący  
Jurczyk Katarzyna 1 ed II B   świetlica  
Szostakiewicz Joanna 1 mat XII Mat R odwołane  
Watkowska Marta 1 ed II A  świetlica  
Pestka-Rozmarynowska Monika 2 ztr I A   świetlica  
Szostakiewicz Joanna 2 mat XII Mat R odwołane  
Watkowska Marta 2 ed II A  Pilichowska Hanna
Pestka-Rozmarynowska Monika 3 ztr I B   świetlica  
Szostakiewicz Joanna 3 mat V B   Barabasz Maria
Watkowska Marta 3 ed II A  Szwedowska Anna
Jurczyk Katarzyna 4 ed II B   Muzolf Anna
Poznańska Katarzyna 4 hist V B   Moenert Adriana
Jurczyk Katarzyna 5 ed II B   Muzolf Anna
Pruss Elwira 5 mat IX B   czytelnia  
Szostakiewicz Joanna 5 mat VI B   Irzabek Danuta
Jurczyk Katarzyna 6 ed II B   Muzolf Anna
Pruss Elwira 6 mat VIII B   Przygocka Magdalena
Szostakiewicz Joanna 6 mat VII   Kłosowski Jarosław
Poznańska Katarzyna 7 hist VII   odwołane  
Pruss Elwira 7 mat VI A   czytelnia  

Zastępstwa 26 lutego 2020, środa

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Jurczyk Katarzyna 1 ed II B   Pilichowska Hanna
Szostakiewicz Joanna 1 mat XI Mat R odwołane
Jurczyk Katarzyna 2 ed II B   Szwedowska Anna
Brudnicka Anna 2 mat V A   świelica
Szostakiewicz Joanna 2 mat XI Mat R odwołane
Biegaj Dominika 3 ks IX A KS 2 Lauer Wojciech
Jurczyk Katarzyna 3 ed II B   świelica
Szostakiewicz Joanna 3 gw VII   Kłosowski Jarosław
Szostakiewicz Joanna 4 mat VII   świelica
Biegaj Dominika 4 ks VIII B  KS 1 Mitros-Suchorzewska Jolanta
Jurczyk Katarzyna 4 ed II B   Tomczak Marta
Biegaj Dominika 5 ks V B  KS 1 Mitros-Suchorzewska Jolanta
Szostakiewicz Joanna 6 mat V B   Żebrowska Katarzyna
Biegaj Dominika 7 ks X KS 3 Lauer Hanna
Biegaj Dominika 9 gw IX A  odwołane

Zastępstwa 25 lutego 2020, wtorek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący  
Szostakiewicz Joanna 1 mat XII Mat R odwołane  
Biegaj Dominika 1 harm IX A HAR 2 Lauer Wojciech
Biegaj Dominika 2 harm X HAR 3 Lauer Hanna
Szostakiewicz Joanna 2 mat XII Mat R odwołane  
Brudnicka Anna 3 mat V A   świetlica  
Biegaj Dominika 3 harm XII HAR 3 Lauer Wojciech
Szostakiewicz Joanna 3 mat VI B   Borysewicz Kamila
Szostakiewicz Joanna 4 mat Borysewicz Kamila
Biegaj Dominika 4 ks IV A  KS 2 Bradtke Agnieszka
Biegaj Dominika 5 ks V B  KS 1 Mitros-Suchorzewska Jolanta
Pestka-Rozmarynowska Monika 5 rytm II A 2. Grupa odwołane  
Pestka-Rozmarynowska Monika 6 rytm II A 2. Grupa odwołane  
Szostakiewicz Joanna 6 mat XI Mat R odwołane  
Biegaj Dominika 6 ks VI B  KS 1 Mitros-Suchorzewska Jolanta
Szostakiewicz Joanna 7 mat XI Mat R odwołane