Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Z radością informujemy, że spore grono naszych uczniów otrzymało właśnie Jednorazowe Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska. Są to:

Alicja Bijok, Zofia Czerwińska, Ignacy Kapica, Matylda Konopka, Marta Krakowiak, Zuzanna Krystian – Browalska, Michał Kwiatkowski, Róża Mróz, Dominika Oleszczuk, Hanna Pozorska, Inga Pozorska, Adam Trzebiatowski, Barbara Wieczorek, Oriana Wojciechowska, Olaf Wojciechowski, Gabriela Żeleźnik.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Niestety, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną nie odbędzie się gala rozdania dyplomów, o sposobie ich odbioru poinformujemy w najbliższym czasie.

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że nasze uczennice Marta Jankowska i Zofia Młyńska zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/22. Stypendium przysługuje najlepszemu uczniowi szkoły średniej, a że w bieżącym roku współistnieje jeszcze stare (trzyletnie) i nowe (czteroletnie) liceum – stypendystki są dwie, każda z innego typu szkoły.

Serdecznie gratulujemy podziwiając talent, pracowitość i doskonałe zorganizowanie dziewczyn. Jesteśmy z Was dumni!

Stypendium dla Piotra Czerwińskiego

 Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy XII, Piotr Czerwiński otrzymał Stypendium Specjalne ufundowane przez Grupę Lotos. Zostało ono przyznane w ramach XIX edycji stypendiów NSZZ Solidarność, które kierowane jest do zdolnych uczniów odnoszących sukcesy w róznych dziedzinach.
Gratulujemy Piotrowi tego zasłużonego wyróżnienia!

Spotkanie Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy członków zeszłorocznej Rady Rodziców jak i nowo wybrane trójki klasowe na zebranie w dniu 9 września o godzinie 18.00 do szkoły. Spotkamy się najprawdopodobniej w pokoju nauczycielskim, informacja będzie w portierni.
Gorąco zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pracy Rady Rodziców i wspólnego działania dla dobra społeczności szkolnej.

Stypendia szkolne

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Gdańskiego Centrum Świadczeń prośbę o rozpowszechnienie wśród rodziców uczniów informacji o możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe w formie stypendium szkolnego bądź
zasiłku szkolnego.
STYPENDIUM SZKOLNE – to pomoc finansowa dla ucznia polegająca na refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne skierowana do rodzin znajdujących się z trudnej sytuacji materialnej
ZASIŁEK SZKOLNY – to pomoc finansowa wynikająca ze zdarzenia losowego mającego wpływ na proces edukacyjny ucznia.
Zadaniem tym na terenie Gminy Gdańsk zajmuje się Zespół Koordynacji Świadczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25.
Szczegółowe informacje, zasady przyznawania stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego, formularze wniosków są dostępne na stronie
www.gcs.gda.pl [1]
Ważne!
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15.09.2021 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły 1 września 2021

Z powodu prac remontowych zapowiadane wcześniej spotkanie w sali koncertowej odbędzie się online na platformie Teams.

O godzinie 18.30 wychowawcy poszczególnych klas zapraszają rodziców na spotkania poświęcone organizacji pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Przedstawiona zostanie informacja dyrekcji na temat zaawansowania prac remontowych oraz planu pracy szkoły w nadchodzącym czasie. Dyrektorzy szkoły będą do dyspozycji zainteresowanych w godzinach 19.30-20.30 na Teams.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączania się w życie szkoły!

Matylda Konopka laureatką konkursu filmowego!

Matylda Konopka z klasy VIII odniosła kolejny sukces, udowadniając tym samym,  że nie samą szkołą i nauką żyje. Razem z koleżanką, Julią Segner, wzięły udział w konkursie „Sfilmuj poezję” . Zajęły 2. miejsce w swojej kategorii, a Jury tak podsumowało swoją decyzję: „Za kreatywne podejście do poezji w formie śpiewanej. Niezwykła melodia, dobór ujęć i dynamiczny montaż nadały tej krótkiej formie niezwykły rytm, który pozostaje z widzem na długo”.
Podajemy link do strony konkursu.  Znajduje się tam też film Matyldy oraz inne nagrodzone produkcje. 
Gratulujemy!

http://sto2.com.pl/index.php/akcje/sfilmuj-poezje?fbclid=IwAR1XhNvTgc43347SbBYvQnIGriizM3-vPuGKIqTnVXbGjQheW13YWhy4FpU