Stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne

Przypominamy, że 15 września upływa termin wysyłania ankiet stypendialnych osób ubiegających się o stypendium ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół artystycznych, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Dotyczy to uczniów szkół artystycznych II st. Ponieważ na ankietach stypendialnych wymagany jest podpis wizytatora regionalnego CEA prosimy o składanie wniosków (wraz z dyplomami, rekomendacjami, życiorysem artystycznym itp.) do sekretariatu szkoły do 13 września 2021 r. Poniżej znajduje się link do informacji MKDNiS i ankiety stypendialne.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/nagrody-i-stypendia

Początek roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. w sali koncertowej szkoły wg następującego porządku:

  • 9.00 – klasy I-III
  • 9.45 – klasy IV-VI
  • 10.15 – klasy VII-VIII
  • 10.45 – klasy IX-XII

Uczniom klas I – III może towarzyszyć w sali koncertowej jedna osoba dorosła. Po części oficjalnej odbędą się w klasach spotkania z wychowawcami. Nauczyciele przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego (obowiązkowego) i akompaniamentu będą spotykali się tego dnia ze swoimi uczniami wg harmonogramu ustalonego z kierownikami sekcji.

Koncert laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego i Kontrabasowego w Gdańsku on-line

30 kwietnia 2021 zostały ogłoszone wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego i Kontrabasowego organizowanego przez naszą szkołę oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo bez udziału publiczności. Jury oceniało umiejętności uczestników na podstawie przesłanych nagrań. Również koncert laureatów prezentujemy Państwu w takiej formie. Dwa filmy (laureaci konkursu altówkowego i laureaci konkursu kontrabasowego) pokazują umiejętności zwycięzców w każdej grupie. Oba poprzedzone są ogłoszeniem wyników, nagranym przez przewodniczących komisji konkursowych. Życzymy miłego odbioru.

Hanna Pozorska nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Hania Pozorska została nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2020 w kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna. W uzasadnieniu czytamy:

„Hanna Pozorska – młoda, utalentowana skrzypaczka u progu kariery; laureatka I miejsca i Nagrody Specjalnej w XVII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Grand Prix w V Ogólnopolskim Konkursie Indywidualności Muzycznych ATMA 2020, I miejsca i Nagrody Specjalnej w XX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego, finalistka konkursu TVP Młody Muzyk 2020”

Haniu, mamy nadzieję, że zdobędziesz Pomorską Nadzieję Artystyczną! Trzymamy kciuki!

Więcej informacji

 

Zmarła Urszula Bieluszko

Z ogromnym żalem informujemy, że w czwartek 11 marca 2021 r. zmarła pani Urszula Bieluszko, wspaniały pedagog, historia szkoły, pianistka, która pracowała w naszej szkole ponad 40 lat (1955 – 1997).

Pogrzeb odbędzie się w piątek 19 marca 2021 r. o godzinie 12.30 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłej składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

TYDZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w progach Naszej Szkoły. Tym razem, ze względu na pandemię Covid -19, spotykamy się on-line. Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo na naszej stronie wszystkie odpowiedzi na pytania, które zazwyczaj można było nam zadać w szkole. Wierzymy, że zaproponowana przez nas forma spotkania on-line spotka się z Państwa akceptacją i zrozumieniem w tym trudnym czasie, spotęgowanym gigantycznym remontem  naszej placówki.
Proponujemy udział w spotkaniach on-line z dyrekcją, kierownikami poszczególnych sekcji, kierowniczką internatu i psychologiem szkolnym. Będzie również, według potrzeb, możliwość skonsultowania się on-line z nauczycielami poszczególnych instrumentów.
Pozostawiamy Państwa wyborowi spotkania on-line według grafiku, który zamieszczamy poniżej. Będą się one odbywały za pomocą platformy do wideokonferencji Zoom. Wystarczy wybrać termin i godzinę spotkania, a następnie kliknąć w link, który zostanie udostępniony pod każdym z zapowiedzianych spotkań wkrótce.


Harmonogram spotkań on-line:

Jak-polączyć-się-na-spotkanie-w-ramach-Tygodnia-Otwartego-OSM-Gdańsk – kliknij

Poniedziałek 22 marca 2021

10.00 – 10.40 – Łukasz Tartas – psycholog szkolny
10.00 – 10.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
11.30 – 12.10 – Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy
12.00 – 12.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
15.00 – 15.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
17.00 – 17.40 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st

Wtorek 23 marca 2021
13.10-13.50 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
15.00 – 15.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
17.00 – 17.40 – Łukasz Tartas -psycholog szkolny
19.00 – 19.40 – Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

Środa 24 marca 2021
09.00 -09.40 – Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy
10.00 – 10.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
10.00 – 10.40 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st.
16.00 – 16.40 – Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych

Czwartek 25 marca 2021
17.00 – 17.40 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
17.00 – 17.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
19.00 – 19.40 – Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

Piątek 26 marca 2021
11.00 – 11.40 – Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki
12.00 – 12.40 – Anna Trumińska – kierownik internatu
13.00 – 13.40 – Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących
14.00 – 14.40 – Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych
15.45 – 16.25 – Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st.
17.00 – 17.40 – Łukasz Tartas -psycholog szkolny

Sobota 27 marca 2021
14.30 – 15.10 – Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych

Zakres tematyczny spotkań:
Aleksandra Wilde – dyrektor OSM I i II st. – informacje o szkole, pomoc w wyborze instrumentu, informacje prawne, kontakt z konkretnymi nauczycielami reprezentującymi poszczególne specjalności w szkole.
Ewa Bisewska – zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących – informacje o szkole szczególnie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
Bogdan Kwiatek – zastępca dyrektora ds. muzycznych – informacje o szkole szczególnie w zakresie przedmiotów muzycznych
Hanna Lauer – kierownik sekcji teorii muzyki, śpiewu i rytmiki – informacja o przedmiotach ogólnomuzycznych oraz specjalnościach śpiew i rytmika, pomoc w umówieniu spotkania on-line lub rozmowy telefonicznej z nauczycielami wymienionych specjalności. Różnice programowe z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych.
Jolanta Mikołajczyk – kierownik sekcji smyczkowej, gitary i harfy – informacje o instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa oraz pomoc w umówieniu spotkania on-line lub rozmowy telefonicznej z nauczycielami wymienionych specjalności.
Aleksandra Mozgiel – Medyńska – kierownik sekcji instrumentów klawiszowych – informacje o instrumentach fortepian, organy, akordeon oraz pomoc w umówieniu spotkania z nauczycielami wymienionych specjalności.
Wojciech Hewelt – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji – informacje o instrumentach flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, tuba, instrumenty perkusyjne oraz pomoc w umówieniu spotkania z nauczycielami wymienionych specjalności
Anna Trumińska – kierownik internatu – informacje na temat internatu (możliwości zakwaterowania, opłaty, organizacja działania itp.)
Łukasz Tartas – psycholog szkolny – informacje o zakresie, możliwościach i sposobach pomocy naszym wychowankom zakresie wsparcia psychologicznego; predyspozycje psychofizyczne do nauki w szkole artystycznej.

Aby zapewnić możliwe najlepszy obraz tego co na co dzień dzieje się w Naszej Szkole zachęcamy do odwiedzenia szkolnego kanału YouTube, którego premiera zbiega się z tygodniem otwartym szkoły. Udostępniamy materiały przygotowane przez naszych pedagogów specjalnie na tę okazję, czyli prezentacje klas instrumentów i specjalności. Dodatkowo stopniowo zamieszczamy wcześniej zarejestrowane materiały z różnych szkolnych wydarzeń, np. spektakli, koncertów, prób czy przedstawień skierowanych do najmłodszych dzieci (bajki muzyczne). Mamy nadzieję, że udostępnione materiały video pokażą choć w pewnym zakresie potencjał i możliwości naszej szkoły oraz różnorodność podejmowanych działań artystycznych.
1. Strona kanału YouTube
2. Tematyczne listy filmów
3. Materiały dla przedszkoli:

4. Sekcja instrumentów dętych i perkusji:

5. Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy:

6. Sekcja instrumentów klawiszowych:

7. Sekcja teorii muzyki, rytmiki i wokalistyki:

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, np. wymagania, informatory, wnioski rekrutacyjne itp. znajdują się w zakładce rekrutacja.

Poniżej prezentujemy filmik przygotowany przez Samorząd Uczniowski „Moja szkoła”: