Garść wspomnień

W pierwszym roku realizacji projektu odbyły sie warsztaty tańca ludowego, prowadzone przez pana Jacka Piątka z Zespołu Pieśni i Tańca „Jantar” UG. Oto film przedstawiający taneczne zmagania:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/comenius_warsztaty_taneczne.mpeg

(wersja pełna 361 M)

W maju 2009 dwudziestoczterosobowa grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła szkołę partnerską w miejscowości Craiova, w Rumunii. Poniżej linki do filmów i prezentacji ilustrujących pobyt w Rumunii:

Film zmontowany ze zdjęć:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_film_fin.wmv

(wersja miniaturowa 21 M)

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_film_slideshow_fin_p.mpg

(wersja pełna 748 M)

Montaż fragmentów nakręconych filmów:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_film_lq.wmv

(wersja miniaturowa 28 M)

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_film_film.mpg

(wersja pełna 1.0 G)

Zmontowany ze zdjęć film ukazujący miejsca, które zwiedzaliśmy w Rumunii:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/rumunia_2009.mpg

(wersja pełna 304 M)

Prezentacja przygotowana na Dzień Języków Obcych:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/visit_in_romania.ppt

W marcu 2010 grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej Liceul de Artă Marin Sorescu w Craiova przyjechała do Gdańska. Poniżej filmy ukazujące wspólne działania:

Film zmontowany ze zdjęć:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_in_poland_2010_fm.wmv

(wersja miniaturowa18 M)

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/romania_in_poland_2010_fd2.mpg

(wersja pełna 650 M)

Zmontowane fragmenty nakręconych filmów:

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/revisit2010fm.wmv

(wersja miniaturowa 48 M)

http://www.osm.gdansk.pl/pub/comenius/revisit2010f.mpg

(wersja pełna 1.7 G)

Let music speak – let’s speak of music

Zakończyliśmy realizację projektu 'Let music speak – let’s speak of music’,

Dwustronnego Projektu Partnerskiego, w którym wzięły udział Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Polska, i Liceul de Artă Marin Sorescu w Craiova, Rumunia. Instytucją koordynującą była strona polska, koordynatorem projektu – pani Joanna Jadczak; opiekunem projektu w partnerskiej szkole rumuńskiej była pani Doina Sirbulescu.

Projekt został zaakceptowany jako jeden z 25 na 162 zgłoszone projekty dwustronne. Jego realizacja trwała 2 lata. Działania w ramach projektu obejmowały wykonywanie zaplanowanych zadań, zintegrowanych z programem nauczania oraz dodatkowo rozwijających kompetencje, a następnie wymianę przygotowanych materiałów ze stroną rumuńską. W trakcie projektu odbyły są dwie 10-dniowe wizyty: w maju 2009 grupy polskiej w Rumunii, w marcu 2010 roku – grupy rumuńskiej w Polsce.

Ogólny opis projektu

Główną ideą projektu było budzenie otwartości na inne kultury i przyswajanie języków. Jako, że program LLP (Lifelong Learnig Programme – Uczenie się przez całe życie) koncentruje się na wymianie kulturalnej, twórczości, a także na wspomaganiu przyszłych zawodowych karier uczniów, naszym celem było zintensyfikowanie językowych umiejętności uczniów w dziedzinie teorii i praktyki muzycznej, by ułatwić im studiowanie i działalność artystyczną na terenie całej Europy. Dzięki projektowi mogli dostrzec niezależną od różnic ideę jedności, która charakteryzuje Europę XXI wieku. Szczególne miejsce w projekcie zajmowały tradycje muzyczne obu krajów. Uczniowie wymieniali się wiedzą na temat kompozytorów, utworów, instrumentów, tańców, terminologią muzyczną, wzbogacając przyszły zawodowy repertuar językowy. Mogli także sprawdzić nabyte językowe umiejętności w praktyce, uczestnicząc we wspólnych zabawach, warsztatach, próbach i koncertach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prace nad realizacją projektu.