Witamy na stronie OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmuje ogólnokształcącą szkołę podstawową, gimnazjum i liceum połączone ze szkołami muzycznymi I i II stopnia.

Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

25 listopada 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Makroregionalne Przesłuchania CEA – wiolonczele i kontrabasy

1 grudnia 2014 r. odbędą się w naszej szkole Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas IV i V szkół muzycznych I st.

Przesłuchania odbędą się wg następującego harmonogramu:

HARMONOGRAM MAKROREGIONALNYCH PRZESŁUCHAŃ UCZNIÓW KLAS WIOLONCZELI I KONTRABASU SZKÓŁ MUZYCZNYCH I st. [...]

21 listopada 2014 ~ Wojciech Lauer ~ 0 Komentarzy

KONKURS SOLFEŻOWY

Dziś w naszej szkole odbędzie się XI Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów kl. V i VI Szkół Muzycznych I Stopnia. Uczestnikom życzymy powodzenia !

20 listopada 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Dyżur nauczycieli i wprowadzanie dziennika „Librus”

W dniu 28 listopada, zgodnie z zapowiedzią, odbędzie się dyżur nauczycielski. O godzinie 16.45, przed spotkaniami z poszczególnymi pedagogami, zapraszamy zainteresowanych Rodziców do sali koncertowej na półgodzinne szkolenie wstępne z obsługi dziennika elektronicznego firmy „Librus”.  Ma mieć ono charakter wprowadzający. Od wychowawców klas otrzymają Państwo imienne kody dostępu do dziennika. Nie ma możliwości przekazania ich przez osoby trzecie (w tym dzieci).

Nauczyciele przedmiotów będą oczekiwać na Rodziców w wyznaczonych salach od godziny 17.15.

Serdecznie zapraszamy.

17 listopada 2014 ~ Ewa Włodarczyk ~ 0 Komentarzy

Koncert Piotra Pawlaka w Filharmonii Dolnosląskiej

VI Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci zorganizowany przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze oficjalnie otworzył 14 listopada koncert inauguracyjny z udziałem Jeleniogórskiej Orkiestry Symfonicznej oraz pianistów – prof. Piotra Palecznego oraz Piotra Pawlaka- ucznia XI klasy fortepianu prof. Waldemara Wojtala . Piotr- laureat poprzedniej edycji konkursu wykonał  Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina i został gorąco przyjęty przez publiczność. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

PiotrPawlak

 

05 listopada 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Przesunięcie terminu dyżuru

Informujemy, że w związku z pracami nad wdrożeniem dziennika elektronicznego Librus, termin listopadowego dyżuru dla rodziców zostaje przesunięty z 14 na 28 listopada. Za zmianę przepraszamy.

20 października 2014 ~ Wojciech Lauer ~ 0 Komentarzy

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ PROF. JERZEGO HAZUKI

ZAPROSZENIE HAZUKA-page-001

ZAPROSZENIE HAZUKA-page-002

16 października 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Koncerty sekcji dętej

W minionym tygodniu odbyły się koncerty sekcji dętej zatytułowane Dęciaki-Zwierzaki. Uczniowie zaprezentowali swoje instrumenty przedszkolakom z Gdańska oraz kolegom i koleżankom z klas I – III. Barwne i wesołe dekoracje przygotowali uczniowie z kółka plastycznego, prowadzonego przez Panią Dorotę Spłocharską

V__217B 15285456268_87d1454778_z 15285464268_d595d0d619_z 15468946941_c0abe2fcb0_z 15468960371_feb9b40c6c_z 15468960951_a9c963b15b_z 15472083445_081e815be5_z 15471743202_ec4fdcc1ab_z 15285529077_770e241f4c_z (1) 15449002346_47f72f30f9_z 15468944671_51ae51c3d1_z.

10 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Odwołane zajęcia chóru

W dniu 15 września zajęcia chóru klas V i VI zostają odwołane. Uczniowie klas V uczestniczą na lekcji 5 w koncercie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a następnie są zwolnieni do domu. Klasy VI kończą lekcje po 6 godzinie lekcyjnej.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Zaproszenie na spotkanie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza Przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców na posiedzenie Rady Rodziców w dniu 08.10.2014 roku (środa) – godz. 17.30.

Posiedzenie odbędzie się w pokoju nauczycielskim lub w świetlicy – s. 54.

Proponowany plan spotkania:

1. Omówienie zasad i sposobu pozyskiwania wpłat na Radę Rodziców oraz wydatkowania budżetu.

2. Przedyskutowanie propozycji kluczowych tematów, którymi powinna zająć się Rada Rodziców w Roku Szkolnym 2014/2015.

3.Kwestia kontynuowania zakupu szafek dla uczniów oraz zasad finansowania tej inwestycji.

4. Zagospodarowanie i sposób wykorzystania podwórka szkolnego.

5. Perspektywy dalszej edukacji uczniów OSM po kl. VI.

6. Sprawy różne zgłoszone przez Rodziców.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Wysokość składki na Radę Rodziców

Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 18 września 2014 roku podjęła decyzję o utrzymaniu w roku szkolnym 2014/2015 dotychczasowej wysokości składek miesięcznych Rodziców na rzecz Rady Rodziców, tj. 29 zł/m-c i 35 zł/m-c (w przypadku więcej niż jednego dziecka uczącego się w OSM). Składki te mogą być wpłacane – według zadeklarowanego wyboru i indywidualnych możliwości Rodziców – w okresach comiesięcznych, kwartalnych, co semestr lub też jednorazowo w danym roku szkolnym – tj. łącznie 290 zł lub 350 zł za cały rok szkolny.

Składkę można wpłacać osobiście w świetlicy – do Pani Marii Patrzek (sala nr 54 na I piętrze) lub bezpośrednio na rachunek bankowy nr:

91 1160 2202 0000 0000 5262 7874

RADA RODZICÓW OSM I i II stopnia w GDAŃSKU, 80-847 GDAŃSK, ul. GNILNA 3.

Wsparcie Rodziców pochodzące z w/w składek stanowi bardzo ważne źródło finansowania wielu potrzeb szkoły i jej uczniów. Pieniądze te zawsze są wydatkowane w sposób transparentny i bardzo przemyślany, na podstawie przegłosowania decyzji Przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego poszczególnych klas reprezentujących wszystkich Rodziców w Radzie Rodziców przy OSM w Gdańsku, po bardzo starannym rozpoznaniu i wnikliwym przedyskutowaniu dostrzeganych problemów i potrzeb. Sposób wydatkowania tych pieniędzy jest skrupulatnie odzwierciedlony w protokołach posiedzeń Rady Rodziców oraz w Sprawozdaniach z wykonania Budżetu Rady Rodziców w danym roku szkolnym (dokumentacja ta jest dla każdego Rodzica do wglądu u Pani Marii Patrzek w świetlicy).

W poprzednich latach z pieniędzy Rodziców będących w dyspozycji Rady Rodziców (stosownie do możliwości wynikających z aktualnych wpłat Rodziców) zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak:

- pilotażowy zakup szafek dla uczniów klas gimnazjalnych odciążający nasze dzieci od dźwigania ciężkich podręczników,

- remont łazienki uczniów,

- remont i wyposażenie sali rekreacyjnej do tenisa stołowego oraz opłacenie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowanego instruktora,

- częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w konkursach szczególnie uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej oraz inne zapomogi losowe dla dzieci,

- wsparcie inicjatyw Samorządu Szkolnego i uczniów związanych z rozwojem uzdolnień i zamiłowań młodzieży,

- nagrody dla uczniów oraz do dyspozycji poszczególnych klas przyczyniających się w największym stopniu do zasilenia budżetu Rady Rodziców (m.in. konkurs  Szybka Składka).

Rada Rodziców zwraca się również do wszystkich Rodziców z bardzo serdeczną prośbą o pomoc w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania potrzeb uczniów naszej szkoły – np. poprzez cenne sugestie, ułatwienie kontaktu lub wskazywanie konkretnych osób i instytucji, z którymi Rada Rodziców mogłaby się skontaktować w celu pozyskiwania dotacji i grantów itp.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Nowa Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im.

F. Nowowiejskiego w Gdańsku w dniu 18 września 2014 roku Przedstawiciele Rady Rodziców

w wyniku głosowania wyłonili

Prezydium Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2014/2015 w składzie:

1. Przewodniczący – Adam Gosiewski (kl. VII)

2. Vice Przewodnicząca – Marta Kempińska (kl. IB)

3. Vice Przewodnicząca – Renata Kaczyńska-Maciejowska (kl. VB/ kl. VIII)

4. Skarbnik – Tadeusz Szarowski (kl. X)

5. Sekretarz – Bartosz Rogowski (kl. VA)

6. Księgowa – Maria Patrzek

7. Komisja Rewizyjna – Izabela Wyszkowska (kl. VIB)

8. Komisja Rewizyjna – Katarzyna Kliczewska (kl. IVA).

Przegłosowano w związku z powyższym, iż decyzją Rady Rodziców Przewodniczący, Adam

Gosiewski, i Księgowa, Maria Patrzek, są upoważnieni do składania oświadczeń majątkowych

w imieniu Rady Rodziców przy OSM I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku z siedzibą

przy ul. Gnilnej 3 w Gdańsku.

Rada Rodziców, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Rady

Rodziców w Roku Szkolnym 2013/2014, jednomyślnie przegłosowała również przyjęcie tego

sprawozdania (12 głosów za przyjęciem sprawozdania).

30 września 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Koncerty sekcji dętej

Sekcja instrumentów dętych zaprasza na koncerty pt. „Dęciaki-Zwierzaki”, które odbędą się 7 października (wtorek) o godz. 10.00 dla przedszkoli oraz o godz. 11.00 dla klas I-III.

wystąpią:

Zosia Żurowska, Oliwia Jarmoszewska, Marianna Gralak, Kajetan Pietruczuk- flety, Basia Wieczorek – obój, Marcel Lampkowski – róg, Krystian Janikowski – puzon, Marianka Maciejewska, Amelia Mazur, Martyna Makurat, Jaś Rybka – klarnety, Amadeusz Mazur, Piotr Szymański- trąbki, Alicja Gąsowska – saksofon, Bartosz Sutt – wibrafon, Jakub Klęba – tuba, Antoni Renk, Jakub Pawlisz – fagoty

przy fortepianie:

mgr Andrzej Sienkiewicz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

30 września 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Doskonalenie pływania – wolne miejsca

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na zajęciach z doskonalenia pływania na basenie MOSiR na Chełmie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 16.40, karnet na 12 zajęć kosztuje 150 złotych. Pani Jolanta Ćwidak przyjmuje zapisy w czwartek, 2 października o 13.30 w hallu głównym szkoły.

07 września 2014 ~ Jolanta Mikołajczyk ~ 0 Komentarzy

Wakacyjne sukcesy młodych kontrabasistów

V Światowy Festiwal Kontrabasowy – Wrocław 20.08.2014r.

Stanisław Chyliński kl II, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – III miejsce ex aequo w kat. młodszej

Patryk Wrosz kl. VI, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – III miejsce ex aequo w kat. młodszej

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Basen – nauka i doskonalenie pływania

Nauka i doskonalenie pływania dla klas IV-XII odbywać się będzie we wtorki o godzinie 15:50 i 16:30 na basenie „START”, ul. Wajdeloty (Gdańsk Wrzeszcz). Cena karnetu w I semestrze wynosi 214 zł.

Zapisy do 4 września u nauczycielki Jolanty Ćwidak:
– we wtorek 2.09 w godzinach 7:30 – 13:00 (okolice sali gimnastycznej),
– w czwartek 4.09 w godzinach 7:30-9:00 (hol główny).

26 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Plany lekcji w roku szkolnym 2014/15

Uwaga rodzice klas I-III!

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej wpisane w planach klas na wtorek zostają przeniesione na poniedziałek, na 7-8 godzinę lekcyjną.

Plan lekcji Ia 2014_15

Plan lekcji Ib 2014_15

Plan lekcji II 2014_15

Plan lekcji IIIa 2014_15

Plan lekcji IIIb 2014_15

Plan lekcji IVa 2014_15

Plan lekcji IVb 2014_15

Plan lekcji Va 2014_15

Plan lekcji Vb 2014_15

Plan lekcji VI a 2014_15

Plan lekcji VI b 2014_15

Plan lekcji VII 2014_15

Plan lekcji VIII 2014_15

Plan lekcji IX 2014_15

Plan lekcji X 2014_15

Plan lekcji XI a 2014_15

Plan lekcji XI b 2014_15

Plan lekcji XII 2014_15

21 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Informacja dla rodziców uczniów mieszkających w internacie

Zasady zakwaterowania nowoprzyjętych wychowanków

Rodzic/opiekun prawny wychowanka przyjętego do internatu zobowiązany jest na początku roku szkolnego do:

 • osobistego przywiezienia dziecka do internatu
 • wypełnienia wniosku i karty informacyjnej o dziecku (dostępne na miejscu)
 • dostarczenia dokumentów potrzebnych do obowiązkowego zameldowania czasowego:
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • zaświadczenie o zameldowaniu stałym (wydaje je właściwy urząd gminy/miasta)
  • jeżeli dziecko posiada dowód osobisty, to wystarczy tylko ten dokument
  • wyposażenia dziecka w:
   • poszwy na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło (poduszkę i kołdrę zapewnia internat)
   • sztućce, kubek i talerzyk
   • szlafrok

Zakwaterowanie rozpocznie się 31 sierpnia (niedziela) od godz. 8.00

W tym dniu o godzinie 13.00 odbędzie się obowiązkowe zebranie dla nowoprzyjętych wychowanków oraz ich rodziców.

19 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Początek roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali koncertowej szkoły w następujących terminach:

1 września godz. 9.00 – klasy I-III

1 września godz. 10.00 – klasy IV-XII

19 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Terminy zebrań i rady pedagogicznej

Organizacyjna rada pedagogiczna   zaplanowana jest w piątek 29 sierpnia br. o godz. 10.00 Przed radą, o godzinie 9.00 wszyscy nauczyciele sekcji dętej zaproszeni są na zebranie do sali nr 47.

Spotkanie kierowników sekcji z dyrekcją szkoły odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00

14 sierpnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2014/2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminarz egzaminów zewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się:

http://www.cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/lipiec_2014/20140703_Harmonogram_egzaminow_w_2015_r.pdf