Witamy na stronie OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmuje ogólnokształcącą szkołę podstawową, gimnazjum i liceum połączone ze szkołami muzycznymi I i II stopnia.

budynek

15 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Casting do musicalu została wyłączona

Casting do musicalu

Stowarzyszenie teatralne INGENIUM zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku 9-15 lat na casting do musicalu. Casting odbędzie się 25 września 2017 r. na scenie teatralnej NOT (Gdańsk ul. Rajska 6) od godziny 17.00

13 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Stypendia MKiDN dla uczniów szkół artystycznych została wyłączona

Stypendia MKiDN dla uczniów szkół artystycznych

Przypominamy, że 15 września upływa termin wysyłania wniosków o Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych. Stypendium przyznawane jest osobom, które w ostatnich dwóch latach były laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów muzycznych i mają bardzo dobre wyniki w nauce. Ankiety stypendialne z załączoną dokumentacją osiągnięć należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do godziny 9.00 w piątek 15 września 2017 r.

Ankiety stypendialne są do pobrania na stronie MKiDN.

 

06 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Nauka pływania została wyłączona

Nauka pływania

Zapraszamy rodziców, którzy we wtorek nie zdołali zapisać swoich dzieci na naukę pływania, na dodatkowe zapisy w czwartek od 7:30 do 8:30 w holu głównym szkoły.

04 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska została wyłączona

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w tym maturzystów) za rok szkolny 2016/17 otrzymało 14-tu uczniów naszej szkoły. Są to:

Marta Anioł, Julia Charmuszko, Zuzanna Jargieło, Małgorzata Kucharek, Kacper Kukliński, Marcin Kwiatkowski, Maria Paluszyńska, Michał Piotrowicz, Zofia Sójka, Maria Walczak, Jan Walczak, Wiktor Grzywacz, Adrianna Trepińska, Szymon Szarowski.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

04 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Zerówka muzyczna została wyłączona

Zerówka muzyczna

Zerówka muzyczna – pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się 13.09.2017r. (środa) godz.16.00 w sali nr 76

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy o godz.16.00

01 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Gimnastyka korekcyjna została wyłączona

Gimnastyka korekcyjna

Zapisy uczniów klas I, II i III na gimnastykę korekcyjną odbędą się 5 i 7 września od 7:30 do 8:30 w holu głównym szkoły.

Terminy zajęć:

Grupa I (wady postawy):  poniedziałek 12:45 i czwartek 14:45;

Grupa II (wady stóp):  poniedziałek i czwartek 13:50.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagane zaświadczenie od lekarza z określeniem wady. Powinno być dostarczone najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 września w sali 81 na 3 piętrze.

01 września 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Zajęcia na basenie została wyłączona

Zajęcia na basenie

Zapisy na naukę i doskonalenie pływania na basenie MOSiR Chełm odbędą się 5 i 7 września od 7:30 do 8:30 w holu głównym szkoły. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki na małym basenie od 16:00 (nauka pływania) oraz w poniedziałki i środy na dużym basenie od 16:40 (doskonalenie pływania). Cena karnetu: I rata 140 zł za 12 basenów, II rata ok. 60 zł pod koniec listopada.

28 sierpnia 2017 ~ Ewa Bisewska ~ Możliwość komentowania Rada Pedagogiczna została wyłączona

Rada Pedagogiczna

Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynające nowy rok szkolny odbędzie się 1 września, w piątek, o godzinie 13.30.
Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

25 sierpnia 2017 ~ Ewa Bisewska ~ Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek, 4 września 2017 roku, które odbędą się według następującego porządku:

godz. 9.00 – klasy I-III

godz. 9.45 – klasy IV-VI

godz. 10.45 – klasy VII-XII

Po uroczystościach w Sali Koncertowej odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach lekcyjnych.

Wychowawcy internatu szkolnego zapraszają wszystkich nowoprzyjętych z rodzicami na  obowiązkowe zebranie  03.09 o godz. 13.00.

Msza święta dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny odbędzie się tego samego dnia w kościele św. Brygidy o godzinie 8.00 – zaprasza ks. Proboszcz Ludwik Kowalski.

22 sierpnia 2017 ~ Aleksandra Wilde ~ Możliwość komentowania Nabór do Akademii Orkiestrowej Narodowego Forum Muzyki została wyłączona

Nabór do Akademii Orkiestrowej Narodowego Forum Muzyki

Właśnie rozpoczął się nabór do trzeciej edycji Akademii Orkiestrowej NFM. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 września 2017. Oferta warsztatów skierowana jest do uczniów ostatnich klas liceów muzycznych, studentów oraz absolwentów uczelni muzycznych grających na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, puzonie tenorowym/basowym lub perkusji.

Więcej informacji: http://www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-orkiestrowa/nabor

Regulamin: http://www.nfm.wroclaw.pl/images/Akademia_Orkiestrowa/AO_2017_2018_nuty/Regulamin_uczestnictwa_AO_2017.pdf

O projekcie: http://www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-orkiestrowa

Formularz zgłoszeniowy: http://www.nfm.wroclaw.pl/formularz-zgloszeniowy-do-akademii-orkiestrowej

 

10 sierpnia 2017 ~ Ewa Bisewska ~ Możliwość komentowania Wyprawka szkolna 2017 została wyłączona

Wyprawka szkolna 2017

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) informujemy, że wniosek o udzielenie w/w pomocy można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.
W roku szkolnym 17/18 uprawnieni do otrzymania pomocy są uczniowie klas IV,V,VI OSM II st. (X,XI,XII) spełniający kryteria przyznania pomocy finansowej „Wyprawka szkolna 2017”:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

Wniosek wyprawka szkolna 2017

 

07 lipca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Galeria Warsztatów -Zajęcia z wykładowcami została wyłączona

Galeria Warsztatów -Zajęcia z wykładowcami

07 lipca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Galeria Warsztatów -Koncert Konstantego Andrzeja Kulki została wyłączona

Galeria Warsztatów -Koncert Konstantego Andrzeja Kulki

07 lipca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Galeria Warsztatów -Recital Aleksieja Orłowieckiego została wyłączona

Galeria Warsztatów -Recital Aleksieja Orłowieckiego

30 czerwca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Koncert uczestników Warsztatów została wyłączona

Koncert uczestników Warsztatów

27 czerwca 2017 ~ Ewa Bisewska ~ Możliwość komentowania Podręczniki na rok szkolny 2017/18 została wyłączona

Podręczniki na rok szkolny 2017/18

Podręczniki dla klas I – IX zapewnia szkoła w ramach dotacji państwowej. Lista dla klas licealnych (X-XII) zostanie zamieszczona wkrótce.

24 czerwca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Warsztaty Pianistyczne 2017 została wyłączona

Warsztaty Pianistyczne 2017

Warsztaty Pianistyczne 2017

Formularz zgłoszeniowy W.Pianistyczne 2017

Formularz zgłoszeniowy W.Pianistyczne 2017

24 czerwca 2017 ~ Lucyna Węglarz ~ Możliwość komentowania Warsztaty Skrzypcowe 2017 została wyłączona

Warsztaty Skrzypcowe 2017

 

Warsztaty Skrzypcowe 2017

Formularz zgłoszeniowy W.Skrzypcowe 2017

Formularz zgłoszeniowy W.Skrzypcowe 2017

 

22 czerwca 2017 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ Możliwość komentowania Sukcesy trębaczy w Trąbkach Wielkich została wyłączona

Sukcesy trębaczy w Trąbkach Wielkich

Na II Konkursie trąbkowym „Mały trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego, który odbył się 17 czerwca 2017 r. sukcesy odnieśli następujący uczniowie:

  • Michał Bajerski ucz. kl. III – II MIEJSCE w gr. I  – uczeń mgra Wojciecha Hewelta

  • Ignacy Kapica ucz. kl. II – II MIEJSCE w gr. I – uczeń mgra Wojciecha Hewelta

  • Tomasz Hyndle ucz. kl. II – WYRÓŻNIENIE w gr. I  – uczeń mgra Kamila Kruczkowskiego

  • Kosma Kuellmer ucz. kl. I – WYRÓŻNIENIE w gr. I  – uczeń mgra Wojciecha Hewelta

  • Amadeusz Mazur ucz. kl. VI – III MIEJSCE w gr. II – uczeń mgra Wojciecha Hewelta

Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymała mgr Ewa Sarwińska.

W finałowym koncercie 92 trębaczy pobiło rekord Polski w jednoczesnym graniu na trąbkach i wykonało wspólnie Hejnał Trąbek Wielkich:)

 

Ponadto Ignacy Kapica uzyskał III MIEJSCE w Muzycznych e-Konfrontacjach Młodych „Only Online”, które odbyły się w Koszalinie w dniach 5.05-15.06. 2017 r.

SEKCJA V Kapica-3

Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

19 czerwca 2017 ~ Wojciech Lauer ~ Możliwość komentowania Zapraszamy na koncert! została wyłączona

Zapraszamy na koncert!