Witamy na stronie OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmuje ogólnokształcącą szkołę podstawową, gimnazjum i liceum połączone ze szkołami muzycznymi I i II stopnia.

Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

07 kwietnia 2014 ~ Lucyna Węglarz ~ 0 Komentarzy

Warsztaty Skrzypcowe prof.K.A.Kulki 01.07 – 05.07.2014r.

 

Warsztaty Skrzypcowe 2014

formularz zgłoszeniowy Skrzypcowe 2014

23 kwietnia 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Kolejne sukcesy klarnecistów i kameralistów!

W dniach 9-13 kwietnia 2014 r. w Szczecinie odbył się VI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy. Uczniowie klasy klarnetu mgr Barbary Pappelbaum-Kruczkowskiej odnieśli sukces.

Kwartet klarnetowy w składzie: Ida Bąbelek kl. IVa, Bogusz Szczechowski kl.IIIa, Michał Piotrowicz kl. IIIb oraz Jaś Rybka kl. II b zdobyli najwyższą punktacjęIII miejsce, I i II Jury nie przyznało.

Ponadto Michał Piotrowicz dostał wyróżnienie w grupie I. Akompaniował mgr Andrzej Sienkiewicz.

Natomiast na 16 kwietnia 2014 r. na Konkursie Kameralistyki Fortepianowej „Fortepian i …” w Gdyni, duety w składzie:

Joanna Skrzypkowska kl. VIII i Magdalena Kiełkucka kl. VIII przygotowane przez ad. Elżbietę Pasierowską-Kołodziej i mgr Małgorzatę Dubrowińską-Egielman
oraz Przemysław Juchniewicz kl. VIII i Jan Walczak kl. VII przygotowani przez ad. Elżbietę Pasierowską-Kołodziej i Barbarę Pappelbaum-Kruczkowską, otrzymały wyróżnienia.

Wszytkim uczniom i pedagogom serdecznie gratulujemy!

22 kwietnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Egzaminy gimnazjalne

W środę, czwartek i piątek odbywają się egzaminy gimnazjalne. Klasie IX życzymy powodzenia i przypominamy, że w szkole należy być najpóźniej o godzinie 8.30.

Klasy II stopnia w tych dniach nie mają lekcji.

22 kwietnia 2014 ~ Jolanta Mikołajczyk ~ 0 Komentarzy

Kolejne nagrody na konkursach kameralnych i solowych

XXVIII Starogardzkie Spotkania Kameralne – Starogard 11.04.2014r.

 • Duet w składzie: Julia Charmuszko kl. III b i Helena Król kl. III b zajął II miejsce w kat. duet. Przygotowanie mgr Jolanta Mikołajczyk i mgr Magdalena Boniecka.
 • Kwartet w składzie: Marta Anioł kl. III b, Zofia Sójka kl. IV a, Maria Walczak kl. III b i Kacper Kukliński kl. III b zajął I miejsce w kat. kwartet. Przygotowanie prof. Małgorzata Skorupa i adi. Elżbieta Pasierowska – Kołodziej.

III Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Skrzypcowy – Cieszyn 13-15.04.2014r.

 • Franciszek Viegas – Wesołowski kl. III b, ucz. dr hab. Andrzeja Kacprzaka otrzymał wyróżnienie.
 • Amelia Garrison kl. V a, ucz. dr hab. Andrzeja Kacprzaka otrzymała wyróżnienie.
 • Hanna Chylińska kl. XI,  ucz. dr hab. Andrzeja Kacprzaka zajęła III miejsce ex aequo. Uczniom akompaniowała mgr Amelia Pękała.

Julia Charmuszko kl. III b, ucz. mgr Jolanty Mikołajczyk zajęła V miejsce na V Włocławskich Spotkaniach Skrzypcowych „Miniatura Polska” – Włocławek 2014 – 15-16.04.2014r. Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymała mgr Krystyna Stojek.

 

 

14 kwietnia 2014 ~ Lucyna Węglarz ~ 0 Komentarzy

Warsztaty Pianistyczne 30.06-05.07.2014r.

Warsztaty Pianistyczne 2014

formularz zgłoszeniowy Pianistyczne 2014

 

 

14 kwietnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Stypendia Minikstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne

Jutro (15 kwietnia 2014 r.) upływa termin składania ankiet stypendialnych za osiągnięcia artystyczne dla uczniów klas dyplomowych szkół muzycznych II st. Warunkiem uzyskania stypendium jest ocena celująca z instrumentu, bardzo wysoka średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz osiągnięcia na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych z ostatnich dwóch lat. Ankiety dostępne są do pobrania na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php

Termin składania ankiet w sekretariacie szkoły upływa o godz. 12.00

 

14 kwietnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Podsumowanie egzaminów dyplomowych

15 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 70  odbędzie się zebranie wszystkich członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, podczas którego nastąpi podsumowanie egzaminów dyplomowych.

12 kwietnia 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VIII Patryk Morgaś został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku szkolnym 2013/2014.

Gratulujemy!

11 kwietnia 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO KONKURSU „LUBIĘ POEZJĘ!”

Drodzy Laureaci, Szanowni Rodzice,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku eliminacji rejonowych Konkursu „Lubię poezję!” otrzymali Nagrody i wyróżnienie następujący uczniowie naszej szkoły:
– w kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej:
II Nagrodę w turnieju recytatorskim zdobył Jan Stawicki,
– w kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej:
I Nagrodę w turnieju recytatorskim zdobyła Zofia Pieczyńska;
II Nagrodę w turnieju recytatorskim zdobyła Oliwia Mawrandza

Wyróżnienie w turnieju poezji śpiewanej zdobyła Julia Mocarska
(w tej kategorii nie przyznano nagród),

- w kategorii wiekowej klas I -III gimnazjum:
II Nagrodę w turnieju recytatorskim zdobyła Michalina Gryzio;
III Nagrodę w turnieju recytatorskim zdobyła Zuzanna Szutta;

II Nagrodę w turnieju poezji śpiewanej zdobyła Matilda Garrison

 

Do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej ( 22 maja w Sopocie) Jury wytypowało aż 5 uczniów naszej szkoły:

1) Jana Stawickiego

2) Zofię Pieczyńską

3) Oliwię Mawrandza

4) Matildę Garrison

5) Michalinę Gryzio

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolna Komisja Konkursowa

Organizatorzy ( Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO) dziękują wszystkim wykonawcom, nauczycielom oraz rodzicom za  pomoc w przygotowaniach do konkursu i zapraszają wszystkich jako widownię uroczystego Koncertu Laureatów w Ratuszu Staromiejskim. O terminie koncertu i etapu wojewódzkiego konkursu  Organizatorzy powiadomią naszą szkołę drogą mailową.

Protokoły X Rejonowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej „Lubię poezję!”

znajdują się na stronie internetowej: http://www.sto2.com.pl/komunikaty

09 kwietnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Tryb przyjęcia do szkoły

Informacja dla rodziców kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3

1.Wymagane dokumenty:  – podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu (kwestionariusz  do pobrania również na stronie internetowej szkoły)

2. Termin złożenia podania upływa z dniem 30.04.2014 r. 

3.Termin lekcji przygotowawczych – 19,20,21.05.2014r.- godziny zostaną podane w terminie późniejszym. 

4. Terminy badania predyspozycji kandydata  do kl. I  - 22 – 23.05.2014r. 

Informacja dla rodziców kandydatów do klas II – XI (wszystkie klasy wyższe niż I szkoły muzycznej I stopnia) 

 1. Sposób zgłaszania się kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty :

 • podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej oraz wykaz ocen za I semestr (uczniowie, którzy aktualnie nie uczęszczają do szkoły muzycznej winni złożyć ostatnie świadectwo ze szkoły muzycznej )
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ogólnokształcącej oraz wykaz ocen za I semestr
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do szkoły muzycznej (brak przeciwwskazań do grania na wybranym instrumencie, kandydatki na wydział rytmiki – zaświadczenie od lekarza ortopedy)
 • kserokopię skróconego aktu urodzenia lub jego odpisu

●  wykaz materiału przerobionego z przedmiotu głównego

 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.04.2014r.
 2. Terminy egzaminów wstępnych przewidziane są w dniach:

a) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział instrumentalny – 20.05.2014r. godz.10.00

b) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział rytmiki – 20.05.2014r. godz.13.00

c) dla wszystkich kandydatów, którzy uzyskali z egzaminu praktycznego wymaganą minimalną punktację –   egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych – 21.05.2014r. godz.10.00

04 kwietnia 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego READING IS COOL

Do II etapu Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego READING IS COOL zakwalifikowali się następujący uczniowie:

kl. IV

Julia Balczunas

Nela Lejderman

Zofia Sojka

kl. V

Amelia Garrison

Wiktor Grzywacz

Franciszek Rusek

kl. VI

Victoria Gosiewska

Agata Wyszkowska

Nikola Makurat

Wszystkim uczniom serdecznie  gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie konkursu!!!

II etap konkursu odbędzie się 15 kwietnia o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 79, Gdańsk ul Kołobrzeska 49.

Marta Orlińska

04 kwietnia 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Osiągnięcia uczniów sekcji dętej

W dniu 26.03 w PSM I st. w Lęborku odbyły się Pomorskie Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych.

Nasi uczniowie uzyskali wysokie punktacje oraz nagrody!

 

Szymon Wieczorek, ucz. kl. VI klarnetu mgr Barbary Kruczkowskiej zdobył II miejsce,

Ida Bąbelek, ucz. kl. IV klarnetu mgr Barbary Kruczkowskiej otrzymała wyróżnienie,

Antoni Jażdżewski, ucz. kl. VI trąbki prof. Szymona Pawłowskiego otrzymał wyróżnienie.

Mgr Krystyna Stojek została nagrodzona za wyróżniający akompaniament.

DSC04998 (9)

 GRATULUJEMY SUKCESÓW!

03 kwietnia 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

  Uczeń klasy VIa, Filip Kliczewski, został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych – rok szkolny 2013/2014. Gratulujemy!

Katarzyna Żebrowska

02 kwietnia 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Z przyjemnością infrmujemy, że uczeń klasy IX Stefan Gosiewski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w roku 2013/2014, natomiast uczeń klasy VIII, Tymoteusz Urbanowicz jest finalistą tegoż konkursu.

 

Gratulujemy!!!

01 kwietnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Bibliografie maturalne

Przypominam Maturzystom, że 7 kwietnia mija nieprzekraczalny termin dostarczenia do sekretariatu bibliografii prezentacji z języka polskiego.

Niezłożenie tego dokumentu oznacza rezygnację z podejścia do ustnej części egzaminu.

31 marca 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Sprawdzian po szkole podstawowej

W dniu jutrzejszym, 1 kwietnia 2014 odbędzie się sprawdzian kończący szkołę podstawową. Egzamin rozpoczyna się o 9.00.Uczniowie klas VI są zobowiązani stawić się w szkole do godziny 8.30.

Klasy I – XI przychodzą do szkoły na 4 godzinę lekcyjną.

25 marca 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

UWAGA! UCZESTNICY KONKURSU OMNIBUS 2014

Uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego Omnibus 2014 zapraszam

w środę 26 marca 2014 r. na godzinę 13.00 do sali numer 68.

Hanna Bembenek-Cisak

Szkolna Koordynatorka Konkursu

 

 

25 marca 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

UWAGA! LAUREACI I ETAPU KONKURSU LUBIĘ POEZJĘ!

26 marca 2014 r. o godz. 14.30 zapraszam Laureatów Konkursu Lubię Poezję! do sali numer 68 na krótkie spotkanie dotyczące II etapu konkursu. Jest to ważne zebranie, zatem proszę o obecność.

Lista Laureatów:

Jan Stawicki, Hanna Kapica, Zofia Pieczyńska, Oliwia Mawrandza, Michalina Gryzio, Zuzanna Szutta, Helena Król, Nadia Wilamowska, Julia Mocarska, Karolina Żelazna, Matilda Garrison

Hanna Bembenek-Cisak

przewodnicząca komisji

21 marca 2014 ~ Marta Orlińska ~ 0 Komentarzy

LUBIĘ POEZJĘ – wyniki eliminacji szkolnych

Drodzy Uczestnicy!  Szkolna Komisja  X Rejonowego konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej jednogłośnie stwierdziła, że … Lubicie Poezję! Szczerze gratulujemy i dziękujemy Wam oraz Waszym Rodzicom, Opiekunom za ogromny wkład i osobiste zaangażowanie.

Skład Komisji Konkursowej:

Hanna Bembenek-Cisak – przewodnicząca, sekcja ogólnokształcąca – język polski,

Maria Drapella – członek, sekcja ogólnokształcąca – język polski, Teatr z Gnilnej

Barbara Prasowska-Zeidler – członek, sekcja teorii –  kształcenie słuchu, rytmika

Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska – członek,  sekcja teorii – emisja głosu, zespół wokalny

Anna Muzolf – członek,  sekcja ogólnokształcąca – nauczanie zintegrowane

Anna Szwedowska – członek, sekcja ogólnokształcąca – nauczanie zintegrowane.

W dniu 18 marca 2014 roku Komisja przesłuchała UWAGA! 57 uczestników X Rejonowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej. Komisja brała pod uwagę: dobór repertuaru –  dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika, dykcję, emisję głosu, czystość intonacji, interpretację wiersza – oryginalną i spójną z treścią oraz ogólny wyraz artystyczny.

Decyzją Komisji do kolejnego etapu Konkursu nominowani zostali następujący wykonawcy:

Turniej recytatorski

Kl. I – III – JAN STAWICKI, HANNA KAPICA

Kl. IV – VI – ZOFIA PIECZYŃSKA, OLIWIA MAWRANDZA

Kl. VII – IX – MICHALINA GRYZIO, ZUZANNA SZUTTA

Turniej poezji śpiewanej

Kl. I – III – HELENA KRÓL, NADIA WILAMOWSKA

Kl. IV – VI – JULIA MOCARSKA, KAROLINA ŻELAZNA

Kl. VII – IX – MATILDA GARRISON

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić następujących wykonawców:

Turniej recytatorski

kl. I – III: WERONIKA ARTYSZUK, AMADEUSZ MAZUR, SAWA MOŻDŻER, ADRIANNA TREPIŃSKA, MARCIN KWIATKOWSKI

kl. IV – VI: JULIA BALCZUNAS, ANNA BRAUN, MAŁGORZATA UZIAŁKO, URSZULA ULENBERG

Kl. VII – IX ALEKSANDRA DĘBEK

Turniej poezji śpiewanej

kl. I – III: ANTONI SZCZEPAŃSKI, KORNELIA JASKÓLSKA

kl. IV – VI: NATALIA TRZEBIATOWSKA

Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. Tutaj nie ma przegranych – są tylko wygrani!

Oficjalne wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu odbędzie się dnia 25 marca 2014 roku o godzinie 9:00 w Sali Kameralnej naszej szkoły. Laureaci eliminacji szkolnych proszeni są o przygotowanie na w/w uroczystość  jednego z dwóch prezentowanych utworów.

20 marca 2014 ~ Jolanta Mikołajczyk ~ 0 Komentarzy

Nagrody na konkursach kameralnych i solowych

Hanna Pozorska kl. IV b ucz. prof. Małgorzaty Skorupy zajęła I miejsce w gr. I oraz otrzymała Nagrodę Specjalną za wykonanie utworu dowolnego na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Sonat Uczniów Szkół Muzycznych I st. – Szczecin 21-22.03.2014r. Akompaniament mgr Andrzej Siarkiewicz. Wyróżnienie za przygotowanie ucznia otrzymała prof. Małgorzata Skorupa. Wyróżnienie dla akompaniatora otrzymał mgr Andrzej Siarkiewicz.

I Ogólnopolski Konkurs Altówkowy i Kontrabasowy – Gdańsk 14-16.03.2014r.

 • Dominika Oleszczuk kl. I, ucz. dr Błażeja Maliszewskiego zdobyła I nagrodę w gr. I oraz otrzymała Nagrodę dla Najmłodszego Uczestnika w kategorii altówek. Akompaniament mgr Ewa Januszajtis.
 • Małgorzata Szurpicka kl. III a, ucz. dr Błażeja Maliszewskiego zdobyła III nagrodę w kat.  Altówek. Akompaniament mgr Ewa Januszajtis.
 • Stanisław Chyliński kl. I, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej otrzymał wyróżnienie w gr. I oraz Nagrodę dla Najmłodszego Uczestnika w kategorii kontrabas. Akompaniament mgr Paweł Poterewicz.
 • Patryk Wrosz kl. VI b, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej zdobył III nagrodę ex aequo w grupie I kat. kontrabas. Akompaniament mgr Paweł Poterewicz.

Kamila Owsiany kl. VIII, ucz. mgr Jerzego Hazuki zdobyła III nagrodę  w gr. III na VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych im. Mirosława Ławrynowicza – Płock 14.03.2014r. Akompaniament mgr Elena Aleksiejuk.

III Ogólnopolski Konkurs „Kameralnie z fortepianem” – Gdańsk – Wrzeszcz 11.03.2014r.

 • Duet w składzie: Julia Charmuszko kl. III b i Helena Król kl. III b zdobył III nagrodę w kat. duet. Przygotowanie mgr Jolanta Mikołajczyk i mgr Magdalena Boniecka.
 • Kwartet w składzie: Marta Anioł kl. III b, Zofia Sójka kl. IV a, Maria Walczak kl. III b i Kacper Kukliński kl. III b zdobył II nagrodę w kat. kwartet. Przygotowanie prof. Małgorzata Skorupa i adi. Elżbieta Pasierowska – Kołodziej.