Witamy na stronie OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmuje ogólnokształcącą szkołę podstawową, gimnazjum i liceum połączone ze szkołami muzycznymi I i II stopnia.

Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

20 października 2014 ~ Wojciech Lauer ~ 0 Komentarzy

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ PROF. JERZEGO HAZUKI

ZAPROSZENIE HAZUKA-page-001

ZAPROSZENIE HAZUKA-page-002

16 października 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Koncerty sekcji dętej

W minionym tygodniu odbyły się koncerty sekcji dętej zatytułowane Dęciaki-Zwierzaki. Uczniowie zaprezentowali swoje instrumenty przedszkolakom z Gdańska oraz kolegom i koleżankom z klas I – III. Barwne i wesołe dekoracje przygotowali uczniowie z kółka plastycznego, prowadzonego przez Panią Dorotę Spłocharską

V__217B 15285456268_87d1454778_z 15285464268_d595d0d619_z 15468946941_c0abe2fcb0_z 15468960371_feb9b40c6c_z 15468960951_a9c963b15b_z 15472083445_081e815be5_z 15471743202_ec4fdcc1ab_z 15285529077_770e241f4c_z (1) 15449002346_47f72f30f9_z 15468944671_51ae51c3d1_z.

10 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Odwołane zajęcia chóru

W dniu 15 września zajęcia chóru klas V i VI zostają odwołane. Uczniowie klas V uczestniczą na lekcji 5 w koncercie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a następnie są zwolnieni do domu. Klasy VI kończą lekcje po 6 godzinie lekcyjnej.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Zaproszenie na spotkanie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza Przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców na posiedzenie Rady Rodziców w dniu 08.10.2014 roku (środa) – godz. 17.30.

Posiedzenie odbędzie się w pokoju nauczycielskim lub w świetlicy – s. 54.

Proponowany plan spotkania:

1. Omówienie zasad i sposobu pozyskiwania wpłat na Radę Rodziców oraz wydatkowania budżetu.

2. Przedyskutowanie propozycji kluczowych tematów, którymi powinna zająć się Rada Rodziców w Roku Szkolnym 2014/2015.

3.Kwestia kontynuowania zakupu szafek dla uczniów oraz zasad finansowania tej inwestycji.

4. Zagospodarowanie i sposób wykorzystania podwórka szkolnego.

5. Perspektywy dalszej edukacji uczniów OSM po kl. VI.

6. Sprawy różne zgłoszone przez Rodziców.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Wysokość składki na Radę Rodziców

Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 18 września 2014 roku podjęła decyzję o utrzymaniu w roku szkolnym 2014/2015 dotychczasowej wysokości składek miesięcznych Rodziców na rzecz Rady Rodziców, tj. 29 zł/m-c i 35 zł/m-c (w przypadku więcej niż jednego dziecka uczącego się w OSM). Składki te mogą być wpłacane – według zadeklarowanego wyboru i indywidualnych możliwości Rodziców – w okresach comiesięcznych, kwartalnych, co semestr lub też jednorazowo w danym roku szkolnym – tj. łącznie 290 zł lub 350 zł za cały rok szkolny.

Składkę można wpłacać osobiście w świetlicy – do Pani Marii Patrzek (sala nr 54 na I piętrze) lub bezpośrednio na rachunek bankowy nr:

91 1160 2202 0000 0000 5262 7874

RADA RODZICÓW OSM I i II stopnia w GDAŃSKU, 80-847 GDAŃSK, ul. GNILNA 3.

Wsparcie Rodziców pochodzące z w/w składek stanowi bardzo ważne źródło finansowania wielu potrzeb szkoły i jej uczniów. Pieniądze te zawsze są wydatkowane w sposób transparentny i bardzo przemyślany, na podstawie przegłosowania decyzji Przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego poszczególnych klas reprezentujących wszystkich Rodziców w Radzie Rodziców przy OSM w Gdańsku, po bardzo starannym rozpoznaniu i wnikliwym przedyskutowaniu dostrzeganych problemów i potrzeb. Sposób wydatkowania tych pieniędzy jest skrupulatnie odzwierciedlony w protokołach posiedzeń Rady Rodziców oraz w Sprawozdaniach z wykonania Budżetu Rady Rodziców w danym roku szkolnym (dokumentacja ta jest dla każdego Rodzica do wglądu u Pani Marii Patrzek w świetlicy).

W poprzednich latach z pieniędzy Rodziców będących w dyspozycji Rady Rodziców (stosownie do możliwości wynikających z aktualnych wpłat Rodziców) zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak:

- pilotażowy zakup szafek dla uczniów klas gimnazjalnych odciążający nasze dzieci od dźwigania ciężkich podręczników,

- remont łazienki uczniów,

- remont i wyposażenie sali rekreacyjnej do tenisa stołowego oraz opłacenie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowanego instruktora,

- częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w konkursach szczególnie uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej oraz inne zapomogi losowe dla dzieci,

- wsparcie inicjatyw Samorządu Szkolnego i uczniów związanych z rozwojem uzdolnień i zamiłowań młodzieży,

- nagrody dla uczniów oraz do dyspozycji poszczególnych klas przyczyniających się w największym stopniu do zasilenia budżetu Rady Rodziców (m.in. konkurs  Szybka Składka).

Rada Rodziców zwraca się również do wszystkich Rodziców z bardzo serdeczną prośbą o pomoc w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania potrzeb uczniów naszej szkoły – np. poprzez cenne sugestie, ułatwienie kontaktu lub wskazywanie konkretnych osób i instytucji, z którymi Rada Rodziców mogłaby się skontaktować w celu pozyskiwania dotacji i grantów itp.

06 października 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Nowa Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im.

F. Nowowiejskiego w Gdańsku w dniu 18 września 2014 roku Przedstawiciele Rady Rodziców

w wyniku głosowania wyłonili

Prezydium Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2014/2015 w składzie:

1. Przewodniczący – Adam Gosiewski (kl. VII)

2. Vice Przewodnicząca – Marta Kempińska (kl. IB)

3. Vice Przewodnicząca – Renata Kaczyńska-Maciejowska (kl. VB/ kl. VIII)

4. Skarbnik – Tadeusz Szarowski (kl. X)

5. Sekretarz – Bartosz Rogowski (kl. VA)

6. Księgowa – Maria Patrzek

7. Komisja Rewizyjna – Izabela Wyszkowska (kl. VIB)

8. Komisja Rewizyjna – Katarzyna Kliczewska (kl. IVA).

Przegłosowano w związku z powyższym, iż decyzją Rady Rodziców Przewodniczący, Adam

Gosiewski, i Księgowa, Maria Patrzek, są upoważnieni do składania oświadczeń majątkowych

w imieniu Rady Rodziców przy OSM I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku z siedzibą

przy ul. Gnilnej 3 w Gdańsku.

Rada Rodziców, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Rady

Rodziców w Roku Szkolnym 2013/2014, jednomyślnie przegłosowała również przyjęcie tego

sprawozdania (12 głosów za przyjęciem sprawozdania).

30 września 2014 ~ Barbara Pappelbaum - Kruczkowska ~ 0 Komentarzy

Koncerty sekcji dętej

Sekcja instrumentów dętych zaprasza na koncerty pt. „Dęciaki-Zwierzaki”, które odbędą się 7 października (wtorek) o godz. 10.00 dla przedszkoli oraz o godz. 11.00 dla klas I-III.

wystąpią:

Zosia Żurowska, Oliwia Jarmoszewska, Marianna Gralak, Kajetan Pietruczuk- flety, Basia Wieczorek – obój, Marcel Lampkowski – róg, Krystian Janikowski – puzon, Marianka Maciejewska, Amelia Mazur, Martyna Makurat, Jaś Rybka – klarnety, Amadeusz Mazur, Piotr Szymański- trąbki, Alicja Gąsowska – saksofon, Bartosz Sutt – wibrafon, Jakub Klęba – tuba, Antoni Renk, Jakub Pawlisz – fagoty

przy fortepianie:

mgr Andrzej Sienkiewicz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

30 września 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Doskonalenie pływania – wolne miejsca

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na zajęciach z doskonalenia pływania na basenie MOSiR na Chełmie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 16.40, karnet na 12 zajęć kosztuje 150 złotych. Pani Jolanta Ćwidak przyjmuje zapisy w czwartek, 2 października o 13.30 w hallu głównym szkoły.

07 września 2014 ~ Jolanta Mikołajczyk ~ 0 Komentarzy

Wakacyjne sukcesy młodych kontrabasistów

V Światowy Festiwal Kontrabasowy – Wrocław 20.08.2014r.

Stanisław Chyliński kl II, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – III miejsce ex aequo w kat. młodszej

Patryk Wrosz kl. VI, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – III miejsce ex aequo w kat. młodszej

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Basen – nauka i doskonalenie pływania

Nauka i doskonalenie pływania dla klas IV-XII odbywać się będzie we wtorki o godzinie 15:50 i 16:30 na basenie „START”, ul. Wajdeloty (Gdańsk Wrzeszcz). Cena karnetu w I semestrze wynosi 214 zł.

Zapisy do 4 września u nauczycielki Jolanty Ćwidak:
– we wtorek 2.09 w godzinach 7:30 – 13:00 (okolice sali gimnastycznej),
– w czwartek 4.09 w godzinach 7:30-9:00 (hol główny).

26 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Plany lekcji w roku szkolnym 2014/15

Uwaga rodzice klas I-III!

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej wpisane w planach klas na wtorek zostają przeniesione na poniedziałek, na 7-8 godzinę lekcyjną.

Plan lekcji Ia 2014_15

Plan lekcji Ib 2014_15

Plan lekcji II 2014_15

Plan lekcji IIIa 2014_15

Plan lekcji IIIb 2014_15

Plan lekcji IVa 2014_15

Plan lekcji IVb 2014_15

Plan lekcji Va 2014_15

Plan lekcji Vb 2014_15

Plan lekcji VI a 2014_15

Plan lekcji VI b 2014_15

Plan lekcji VII 2014_15

Plan lekcji VIII 2014_15

Plan lekcji IX 2014_15

Plan lekcji X 2014_15

Plan lekcji XI a 2014_15

Plan lekcji XI b 2014_15

Plan lekcji XII 2014_15

21 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Informacja dla rodziców uczniów mieszkających w internacie

Zasady zakwaterowania nowoprzyjętych wychowanków

Rodzic/opiekun prawny wychowanka przyjętego do internatu zobowiązany jest na początku roku szkolnego do:

 • osobistego przywiezienia dziecka do internatu
 • wypełnienia wniosku i karty informacyjnej o dziecku (dostępne na miejscu)
 • dostarczenia dokumentów potrzebnych do obowiązkowego zameldowania czasowego:
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • zaświadczenie o zameldowaniu stałym (wydaje je właściwy urząd gminy/miasta)
  • jeżeli dziecko posiada dowód osobisty, to wystarczy tylko ten dokument
  • wyposażenia dziecka w:
   • poszwy na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło (poduszkę i kołdrę zapewnia internat)
   • sztućce, kubek i talerzyk
   • szlafrok

Zakwaterowanie rozpocznie się 31 sierpnia (niedziela) od godz. 8.00

W tym dniu o godzinie 13.00 odbędzie się obowiązkowe zebranie dla nowoprzyjętych wychowanków oraz ich rodziców.

19 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Początek roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali koncertowej szkoły w następujących terminach:

1 września godz. 9.00 – klasy I-III

1 września godz. 10.00 – klasy IV-XII

19 sierpnia 2014 ~ Aleksandra Wilde ~ 0 Komentarzy

Terminy zebrań i rady pedagogicznej

Organizacyjna rada pedagogiczna   zaplanowana jest w piątek 29 sierpnia br. o godz. 10.00 Przed radą, o godzinie 9.00 wszyscy nauczyciele sekcji dętej zaproszeni są na zebranie do sali nr 47.

Spotkanie kierowników sekcji z dyrekcją szkoły odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00

14 sierpnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2014/2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminarz egzaminów zewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się:

http://www.cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/lipiec_2014/20140703_Harmonogram_egzaminow_w_2015_r.pdf

08 sierpnia 2014 ~ Lucyna Węglarz ~ 0 Komentarzy

TRWA KONKURS ORKIESTR -LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS

Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

pod dyrekcją Sylwii Anny Janiak ma zaszczyt uczestniczyć w II Edycji Ogólnopolskiego

Konkursu Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II stopnia. Aby pomóc im wygrać,

można zagłosować internetowo poprzez:

• oddanie głosu na stronie www.oksos.pl/Głosowanie

• kliknięcie lubię to! pod nagraniami umieszczonymi na Facebooku

• kliknięcie ‚”fajne” (kciuk do góry) pod nagraniami na kanale Youtube.

• obejrzenie nagrań na kanale Youtube (oceniana jest liczba odtworzeń)

Głosowanie trwa do 16 listopada 2014. Wybrane nagrania zostały zrealizowane

przy pomocy Akademii Filmu i Telewizji podczas Koncertu Solistów w lutym 2014 roku

w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Oto nagrania konkursowe

A. Dworzak – Koncert wiolonczelowy h-moll, wyk. Jan Lewandowski i Maciej Kułakowski

https://www.youtube.com/watch?v=zCYtEAWBpNs&list=UUCk4w8DxIhtTvBjKwNLB1c

A&index=23

A. Dworzak – Suita amerykańska op. 98 a

https://www.youtube.com/watch?v=vx7P69hzWV4&index=30&list=UUCk4w8DxIhtTv

BjKwNLB1cA

S. Moniuszko – Mazur z opery „Halka”

https://www.youtube.com/watch?v=kUMnvSnKnpo

05 sierpnia 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Egzaminy poprawkowe

W dniach 27-28 sierpnia 2014 r. przeprowadzone egzaminy poprawkowe w następujących terminach:

27 sierpnia 2014 r.

JĘZYK ANGIELSKI godz. 9.00

Komisja: Ewa Bisewska, Joanna Mielniczek, Hanna Serafinowicz

JĘZYK NIEMIECKI godz. 10.00

Komisja: Ewa Bisewska, Iwona Hintz, Kristina Senne-Wawrzonkowska

28 sierpnia 2014 r.

ZASADY MUZYKI godz. 9.00

Komisja: Aleksandra Wilde, Hanna Lauer, Dominika Biegaj

HARMONIA godz. 10.00

Komisja: Aleksandra Wilde, Hanna Lauer, Dominika Biegaj

FIZYKA godz. 9.00

Komisja: Ewa Bisewska, Lucyna Kimmel, Wanda Makowska

JĘZYK POLSKI godz. 10.00

Komisja: Ewa Bisewska, Katarzyna Kamińska, Hanna Bembenek

MATEMATYKA godz. 11.00

Komisja: Ewa Bisewska, Elwira Pruss, Katarzyna Żebrowska

Poprawkowe egzaminy maturalne:  pisemne z wszystkich przedmiotów 26 sierpnia, godzina 9.00 (zdający i komisja proszeni są o przybycie pół godziny wcześniej), ustny egzamin z języka angielskiego, 27 sierpnia, 11.00.

03 lipca 2014 ~ Wojciech Lauer ~ 0 Komentarzy

Gratulujemy sukcesu!

Big Band OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku pod dyr. Jana Konopa został laureatem II miejsca w grupie młodszej  XV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Ceska Kamenice w Czechach w dniach 13-15.06.2014r.  Profesjonalny BIG BAND Jana Konopa wspierał nasz zespół instrumentalnie ale największym sukcesem wszystkich muzyków było zdobycie GRAND PRIX Festiwalu przez  grupę Jana Konopa. W konkursie wzięło udział 19 zespołów  z Niemiec, Węgier, Polski i Czech. Gratulujemy!

http://www.gdansk.pl/kultura?idr=19173

 

 11 (Medium)10 (Medium)9 (Medium)8 (Medium)5 (Medium)6 (Medium) 7 (Medium)1 (Medium) 2 (Medium)      3 (Medium)4 (Medium)20140613_193008

26 czerwca 2014 ~ Ewa Włodarczyk ~ 0 Komentarzy

Wokalne sukcesy Helenki Król

Helenka Król uczennica kl. III  zajęła I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatrzyku Bim-Bom, który odbył się w Gdańsku 31 maja 2014r. Natomiast 1 czerwca na koncercie laureatów w Ratuszu Staromiejskim   otrzymała z  tego tytułu Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.  Helena śpiewała piosenkę  z repertuaru Ewy Bem „Wschód słońca nad stadniną” do której  własną aranżację akompaniamentu wykonał    Tomir Śpiołek z kl. IX uczeń p. Moniki Pestki- Rozmarynowskiej w klasie  improwizacji fortepianowej.  Przygotowanie wokalne Heleny-  p. Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska. Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogom.

25 czerwca 2014 ~ Ewa Bisewska ~ 0 Komentarzy

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczystości zakończenia roku szkolnego odbędą się w tym roku w dwóch terminach. Klasy szkoły II stopnia (VII-XI) odbierają świadectwa w czwartek, 26 czerwca o godzinie 15.00, klasy I-V w piątek, 26 czerwca o 9.00. W piątek księża katecheci zapraszają do Bazyliki św. Brygidy na 8.00 na tradycyjną mszę świętą dziękczynną.

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – piątek, 27 czerwca, godzina 11.30.