Rekrutacja 2022 / 2023

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Zgodnie z zapisami Statutu Szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy siedem albo sześć lat. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło siedmiu lat, do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Od września 2022 MKiDN zapowiedziało zmiany w strukturze ogólnokształcących szkół muzycznych – pojawi się ośmioletnia OSM I st. oraz czteroletnia OSM II st. Obecna sześcioletnia OSM II st. będzie stopniowo wygaszana.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

 • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 9, 10, 11 maja 2022 r.
 • Badanie przydatności do nauki klasie I OSM I st. – 12 – 13 maja 2022 r.
 • Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów  do klas od II do XI  z kształcenia słuchu oraz wiadomości ogólnomuzycznych – 16 maja 2022 r.
 • Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów  do klas od II do XI  z instrumentu, rytmiki i śpiewu 17 maja 2022 r.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30.04.2022 r.

Szczegółowe harmonogramy dla kandydatów do klasy I

Kandydaci-do-klasy-I-lista-alfabetyczna

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I OSM I st

Badanie przydatności do klasy I – harmonogram szczegółowy

Dzień otwarty szkoły planujemy na 21 marca 2022 r., jednak jego organizację uzależniamy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz stosownych przepisów. Szczegóły podamy niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2022  r.

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Rozporzadzenie_-rekrutacja_do_szkol_artystycznych

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_OSM_2022_2023

wniosek_o_przyjecie_do_klas_II_XII_OSM_2022_2023

załącznik_nr_5_ochrona_danych_osobowych

Ankieta rekrutacyjna

Informator dla kandydatów klasa I OSM I st

Informator dla kandydatów klasa II XII OSM I i II st

Zasady_rekrutacji_na_rok_szkolny_2022_23

osm.gdansk.pl/…/Zajecia-przygotowawcze-dla-kandydatow-do-klasy-I-OSM-I-st.pdf

SUKCESY SEKCJA DĘTA

Uczeń klasy VI Tymoteusz Wesołowski z klasy klarnetu Pani Barbary Pappelbaum – Kruczkowskiej  otrzymał  wyróżnienie w grupie II  w X Zachodniopomorskim Festiwalu  Klarnetowym o zasięgu ogólnopolskim w Szczecinie ( 6-9 kwietnia 2022 r.). Uczniowi akompaniowała Pani Adrianna Paliwoda- Klajna.

II GDAŃSKI KONKURS FLETOWY – 4 kwietnia 2022r.

Uczennica klasy XI  Marta Ossowska  otrzymała I nagrodę, uczeń kl. X Michał Szczutowski otrzymał wyróżnienie. Dyplomy Konkursu otrzymali również nauczyciele: Pani Małgorzata Dubrowińska – Egielman za wyróżniające przygotowanie uczniów i Pani Monika Kułakowska za wyróżniający  akompaniament.

1 kwietnia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki XIII-go Międzynarodowego Konkursu w Belgradzie (edycja wiosenna)  na którym uczniowie klasy trąbki i sakshornu Pana Roberta Brackiego oraz Pana Wojciecha Hewelt otrzymali  następujące nagrody:

Stanisław Nowicki  kl. II- II miejsce 

Antoni Prystasz kl. II – II miejsce 

Ignacy Kapica  kl. VII – I miejsce 

Michał Bajerski  kl. VIII – II miejsce

Igor Ropela kl. XI – II miejsce

Aleksandra Wilczyńska-  sakshorn- kl. X-  I miejsce  

Uczniom akompaniowała Pani Adrianna Paliwoda- Klajna.

Serdecznie Gratulujemy

Kolejne sukcesy skrzypków

Oriana Wojciechowska kl. VIII a,  ucz. prof. Małgorzaty SkorupyI miejsce ex aequo kat. smyczki gr. A na I Tiziano Rossetti International Music Competition – grudzień 2021, Lugano, Szwajcaria. Akompaniament mgr  Andrzej Siarkiewicz.


Maria Nowicka kl. VIII b, ucz. mgr Marty Stachowiak  – II miejsce gr. III na VI Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Toruniu – 25-26.03.2022r.

XVI Ogólnopolskie  Forum  Młodych  Instrumentalistów im. A. i K. Szafranków w Rybniku -06-09 .04. 2022r.

 • Karolina Kuskowska kl. X, prof. Małgorzaty Skorupy – I miejsce ex aequo w gr. IV kat. skrzypce. Akompaniament mgr Andrzej Siarkiewicz. 
 • Adam Trzebiatowski kl. VI b, mgr Marty Stachowiak – II miejsce ex aequo w gr.  II kat. skrzypce. Akompaniament mgr Magdalena Snarska. Dyplomy uznania otrzymali nauczyciele skrzypiec i akompaniatorzy.

Sukcesy najmłodszych skrzypków

II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy – „Bajeczne Skrzypce” – II Dziecięce Wyścigi Skrzypcowe – Gdynia 01-02.04.2022r.

 • Alicja Trybała kl. I b, mgr Jolanty Mikołajczyk – I miejsce ex aequo w gr. I. Akompaniament dr Ewa Sarwińska – Kowalczyk.
 • Fabian Wysocki kl. I b, mgr Karoliny Janiak – II miejsce ex aequo w gr. I. Akompaniament dr Ewa Sarwińska – Kowalczyk.
 • Eliza Szczygieł kl. III a, dr Pauli Preuss – wyróżnienie w gr. III. Akompaniament dr Ewa Sarwińska – Kowalczyk.
 • Marta Kapalska kl. IV a, mgr Karoliny Janiak – II miejsce ex aequo w gr. III. Akompaniament dr Ewa Sarwińska – Kowalczyk.
 • Małgorzata Toboła kl. V a, mgr Karoliny Janiak – III miejsce ex aequo w gr. V/VI. Akompaniament dr Ewa Sarwińska – Kowalczyk.
 • Maria Formela kl. VIII a, dr hab. Andrzeja Kacprzaka – II miejsce ex aequo w gr. VII/VIII. Akompaniament dr Izabela Paszkiewicz.
 • Patrycja Fyda kl. VIII b, dr hab. Andrzeja Kacprzaka – III miejsce ex aequo w gr. VII/VIII. Akompaniament dr Izabela Paszkiewicz.
 • Wszyscy nasi pedagodzy otrzymali dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia, a akompaniatorzy dyplomy za wyróżniający akompaniament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody uczniów sekcji smyczkowej

Duet wiolonczelowy w składzie: Lena Mateja kl. III a i Felicja Zawada kl. III b – Grand Prix  na Konkursie Wiolonczelowym „Gramy w duecie” Przygotowanie mgr  Anna Śmiszek –Wesołowska, która otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia.

IV Konkurs Wiolonczelowy Cellove – Kraków 11-13.03.2022r. – wersja on-line

 • Felicja Zawada kl. III b, mgr  Anna Śmiszek –Wesołowskiej – II miejsce ex aequo w gr. II. Akompaniament mgr Piotr Ejsmont.
 • Maria Bakiera kl. III a, mgr Magdaleny Miotke – Bajerskiej – III miejsce ex aequo w gr. II. Akompaniament mgr Monika Kułakowska.

X Ogólnopolski Konkurs Sonat Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki 2022 19-20.03.2022r. – wersja on-line

 • Lena Niemiec kl. VI a, dr hab. Andrzeja Kacprzaka – III miejsce ex aequo w  gr. II
 • Maria Formela kl. VIII a, dr hab. Andrzeja Kacprzaka I miejsce ex aequo w  gr. III

Akompaniament dr Izabela Paszkiewicz.

Oriana Wojciechowska kl. VIII a,  ucz. prof. Małgorzaty SkorupyIII miejsce w  kat. Junior C na Międzynarodowym Konkursie NOMEA Competition – Włochy 29.01.2022r. – wersja on-line. Akompaniament mgr Andrzej Siarkiewicz

 

 

 

Stypendium XIX Edycji Programu „Młoda Polska”

Z przyjemnością otrzymaliśmy informację o przyznaniu stypendium naszej tegorocznej dyplomantce Małgorzacie Uziałko z klasy fortepianu Pani Aleksandry Mozgiel – Medyńskiej. Komisja oceniła 694 wnioski. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendium przyznano 102 osobom, wśród których znalazła się nasza uczennica.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/wyniki-2022

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

Sukces Gabi Żeleźnik

Miło nam poinformować o kolejnym już sukcesie uczennicy klasy VIIa, Gabrieli Żeleźnik, która  zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytacji Prozy organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Gdańsku.

Gratulujemy serdecznie Gabi i jej nauczycielce pani Kamili Borysewicz!

Nagrodzeni pianiści

Najnowsze sukcesy konkursowe naszych pianistów to:

II International Gloria Artis Music Competition (Wiedeń, marzec 2022 r.)

 • Olaf Wojciechowski z kl. V (ucz. mgr Hanny Tokarskiej) otrzymał I miejsce w sekcji fortepian, kategoria A oraz zaproszenie do występu w Wiedniu w ramach Gloria Artis Talents Festival w 9 maja 2022 r. w Sali Koncertowej „Bank Austria Salon im Alten Rathaus”
 • Helena Nowicka z kl. V (ucz. mgr Ewy Włodarczyk) otrzymała II miejsce w sekcji fortepian, kategoria A

VI Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski – CEA (Rzeszów, 10-12 III 2022 r.)

 • Józef Wesołowski z kl. V (ucz. mgr Ewy Włodarczyk) otrzymał II miejsce w kategorii I
 • Małgorzata Uziałko z kl. XII (ucz. mgr Aleksandry Mozgiel-Medyńskiej) otrzymała II miejsce w kategorii IV
 • Piotr Czerwiński z kl. XII (ucz. dr. hab. Elżbiety Pasierowskiej) otrzymał III miejsce w kategorii IV

III Konkurs Pianistyczny im. K. Serockiego w Solcu Kujawskim (26 III 2022 r.)

 • Zuzanna Lipska z kl. I (ucz. mgr Magdaleny Snarskiej) otrzymała wyróżnienie w grupie I

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

SUKCESY SEKCJA DĘTA

Uczeń klasy VI Wiktor Sinkiewicz z klasy perkusji Pana Piotra Sutta został laureatem III nagrody XIII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. Bernarda Lewańskiego w Toruniu. Uczniowi akompaniował Pan Włodzimierz Wiesztord.

Uczennica klasy X Alicja Bijok z klasy fletu Pani Magdaleny Sawickiej zdobyła II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym LONDON CLASSICAL (21.02.2022r.) Uczennicy akompaniowała pani Monika Kułakowska.

Uczeń klasy VII  Ignacy Kapica z klasy trąbki  Pana Wojciecha Hewelt otrzymał I nagrodę na  Międzynarodowym Konkursie Muzycznym IMKA – Sarajewo (15.02.2022r.) Uczniowi akompaniowała Pani Adrianna Paliwoda- Klajna.

Serdecznie Gratulujemy!